Identitate vizuala

Conceptul de identitate vizuală

Identitatea vizuală este un sistem de elemente vizuale fundamentale prin care segmentul ţintă recunoaşte şi diferenţiază o universitate în raport cu celelalte. Prin intermediul elementelor vizuale se susţine creşterea notorietăţii universităţii şi promovarea imaginii acesteia atat pe plan naţional cât şi internaţional.

Elementele fizice de prezentare ale universităţii, precum file cu antet, cărți de vizită, formulare tipizate, corespondență, comunicări scrise, materiale în format electronic, constituie obiectul realizării unui concept de identitate vizuală coerent prin folosirea următoarelor principii generale:

 • folosirea de elemente grafice ca: simboluri, logotip, caractere tipografice, formate și culori, paginație, precum și alte forme de comunicare vizuală, bine definite;
 • suporturi permanente unitar definite din care fac parte: articole de papetărie, cărți de vizită, formulare etc.

Identitatea vizuală a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, stabilizată de-a lungul a peste un secol şi jumătate de existenţă, conține câteva elemente unice care au fost concepute pentru a promova o imagine unitară şi a construi o marcă recunoscută internaţional.

Prezentul Manual de Identitate Vizuală conţine principii, norme și mostre ce ilustrează utilizările corecte și incorecte ale elementelor de brand.

Obiective: 

 • formarea elementelor fundamentale de reprezentare a Universităţii (semnăturã vizuală, culori, fonturi, etc.) astfel încât acestea să asigure exprimarea personalităţii Universităţii (valori, atribute, asociaţii);
 • asigurarea recunoaşterii vizuale facile şi memorabilitatea ei la nivelul segmentului ţintă;
 • diferenţierea pozitivă faţă de alte instituţii de învăţământ medical şi nonmedical;
 • stabilirea imaginii coerente şi corecte a mărcii prin aplicaţii şi exemple de aplicare corectă a identităţii vizuale;
 • coordonarea întregii comunicări vizuale specifice Universităţii.

 

De ce este necesar acest Manual de identitate vizuală?

 • pentru realizarea materialelor promoționale;
 • editarea de publicații (inclusiv broșuri, pliante);
 • organizarea evenimentelor;
 • pentru promovarea imaginii Universității.
Cui se adresează Manualul de identitate vizuală?

 • membrilor comunității universitare (studenți, rezidenți, cadre didactice, angajați ș.a.)
 • partenerilor (instituții, organizații, agenți economici ș.a)

Numele instituţiei este un element fundamental de identitate, care nu poate lipsi din nicio ipostază de prezentare vizuală a acesteia. Pentru a facilita identificarea uşoară şi limpede a Universitatii de catre publicul tinta, numele acesteia trebuie folosit în formă corectă şi completă.

Numele corect şi complet al Universităţii, înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti.


1. Forme corecte de utilizare

 • Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti 

Alte variante acceptate:

 • Carol Davila University of Medicine and Pharmacy Bucharest
 • UMFCD
 • Universitatea

Forma scurtă a numelui este permisă exculsiv în cazul utilizării textuale, doar atunci când numele complet a fost folosit anterior cel puţin o dată în respectivul text.

Exemplu: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti este prima instituţie de profil înfiinţată în Romania. UMFCD (Universitatea) a fost înfiinţată în anul 1857.


2. Forme incorecte de utilizare

În privinţa numelui instituţiei există o serie de criterii ce trebuie urmărite astfel încât acesta să fie utilizat în mod adecvat: corectitudinea, completitudinea şi acurateţea. Utilizări eronate se pot produce fie prin prescurtarea numelui, fie prin poziţionarea greşită a ghilimelelor. Aşadar, recomandată este evitarea folosirii numelui Universităţii după cum urmează:

 • Univ. „Carol Davila” Bucureşti 
 • Univ. „C. Davila” Bucureşti 
 • Univ. C. Davila Bucureşti 
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie „C. Davila” din Bucureşti 
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie <<Carol Davila>> din Bucureşti 
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti 

3. Numele entităţilor componente

În procesul său de funcţionare, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti se structurează într-o serie de entităţi componente. Orice comunicare în care se va face referire la una dintre aceste entităţi va folosi denumirea entităţii urmată de exprimarea „a/al/ din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti/ UMFCD”

Denumirile entităţilor componente ale Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti sunt:

 1. Rectoratul/Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti
 2. Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti
 3. Consiliul de Administraţie al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti
 4. Prorectoratul/ Prorectorul cu probleme de învăţământ universitar de licenţă şi de master
 5. Prorectoratul/ Prorectorul cu probleme de învăţământ postuniversitar
 6. Prorectoratul/ Prorectorul cu probleme de cercetare stiinţifică
 7. Prorectoratul/ Prorectorul cu probleme studenţesti
 8. Prorectoratul/ Prorectorul pentru cooperare europeană şi internaţională
 9. Prorectoratul/ Prorectorul  pentru strategie instituţională, evaluare academică şi calitate
 10. Facultatea de Medicină, Decanul
 11. Facultatea de Farmacie, Decanul
 12. Facultatea de Medicină Dentară, Decanul
 13. Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, Decanul

Un alt element fundamental de identitate vizuala al oricărei organizaţii este sigla. Aceasta produce în percepţia segmentului ţintă, asocierea dintre materialele de comunicare ale unei organizaţii şi organizaţia propriu-zisă, de aceea este extrem de important să fie folosit corect şi unitar de către toţi emiţătorii mesajelor unei instituţii.

Elementele componente ale siglei Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

 1. Numele Universităţii în limba latină
 2. Imaginea reprezintă clădirea Palatului Facultăţii de Medicină din Bucureşti (Arhitect Louise Pierre Blanc, construită între 1895-1903)
 3. Anul înfiinţării Facultăţii de Medicină din Bucureşti
 4. Expresia în limba latină “Invaţă, învăţând pe alţii” (Seneca)

Pentru a oferi o flexibilitate de proiectare mai mare (orizontală și verticală) pentru format imprimat și electronic, sigla universității poate fi folosit în următoarele moduri:

1. Utilizări corecte:

În cazul în care se impune utilizarea logo-ului într-un spaţiu restrâns, este recomandată folosirea reprezentării grafice în sine, neînsoţită de text în orice material de promovare sau informare, întrucât publicul face în mod automat asocierea între stemă şi instituţie.

        

2. Utilizări incorecte:

        

Prestigioşi academicieni, profesori universitari şi cercetători din ţară şi din străinătate prezintă în cadrul Congresului Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti noutăţile din domeniul medical.

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti este una dintre cele mai dinamice şi reputate instituţii de învăţământ superior de profil din Romania.

Prin intermediul proiectelor derulate, Universitatea continuă să formeze medici de excepţie şi cadre didactice valoroase, care activează în cele mai renumite clinici şi spitale.

Construirea unei comunităţi academice bazate pe cunoaştere, comunicare, deschidere şi eficienţă constituie emblema nucleului de educaţie universitară medicală.

Steagul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” a fost adoptat între anii 1994-1995, la iniţiativa Acad. L. M. Popescu.

 

Elementele componente ale Steagului Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

 1. Numele Universităţii
 2. Anul înfiinţării Facultăţii de Medicină din Bucureşti
 3. Culori: alb, verde şi rosu
 4. Simboluri:
 • Centaur: înţelepciune, nobilitate, vindecare;
 • Carte: ştiinţă, cunoaştere;
 • Toiagul lui Esculap: simbolul medicinei şi farmacologiei;
 • Cocoşul: lumină, inteligenţă supremă.

Instituţiile publice pot arbora Steagul:

 • pe edificiile în care îşi au sediul sau îşi desfăşoară activitatea;
 • în interiorul instituţiei, cu precădere în birourile persoanelor din conducerea acestora, în sălile de protocol şi festivităţi.

Culorile reprezintă un alt element identitar extrem de important, datorită frecvenţei mari de utilizare. Acestea, folosite corect trebuie să apară pe toate documentele şi materialele utilizate de Universitate: broşuri, pliante, semnalizatoare, fluturaşi, documente oficiale, materiale promoţionale, bannere de exterior, internet etc.

Culorile exprimă valorile şi misiunea Universităţii într-o manieră cromatică adecvată prestigiului instituției. Ca urmare a limitărilor din tehnologia procesului de imprimare digitală, reproducerea consistentă și exactă a culorilor prezentate în acest manual nu poate fi asigurată. Pentru reprezentări exacte de culoare, vă rugăm să consultați sistemul de corespondențe Pantone (PMS).

Ca şi în cazul celorlalte elemente identitare, utilizarea corectă a culorii este esenţială pentru a păstra caracterul coerent al identităţii Universităţii.

Prin urmare, menţionăm câteva recomandări:

 • Formatul culorii trebuie adecvat mediului în care aceasta va fi folosită (tipar, web, monitor sau proiector);
 • Culorile trebuie utilizate doar la codurile menţionate, evitându-se nuanţările sau substituţiile.

Reguli de utilizare a fonturilor:

 • recomandăm folosirea a cel mult două stiluri grafice (unul pentru titluri şi unul pentru corpul textului);
 • recomandăm să nu se folosească scrierea cu majuscule (Textele redactate cu majuscule sunt dificil de parcurs);
 • stilul grafic al textului din corp este recomandat a fi simplu, fără opţiuni ca „bold”, „italic” sau „underline”. Acestea se folosesc doar în cazul evidenţierii;
 • se recomandă evitarea redactării şi imprimării de texte mai lungi de câteva cuvinte cu altă culoare decât negru, întrucât sunt greu lizibile;
 • se recomandă redactarea tuturor documentelor cu diacritice.

Pentru a crea un aspect uniform al tuturor publicațiilor sau tipăriturilor din universitate, sunteți încurajați să utilizați unul dintre următoarele 2 fonturi: Times New Roman şi Arial.

Antet oficial

Pentru ca toate documentele emise de Universitate să exprime identitatea instituţiei, coerenţă şi consecvenţă vizuală, este recomandată utilizarea antetului instituţional.

Descarcă document Antet oficial UMFCD

TOP