Facultatea de Medicina

Galerie Video

Scurt istoric al Facultăţii de Medicină

În anul 1867 se înfiinţează Facultatea de Medicină astfel încât conform decretului aferent acestei decizii „catedrele existente la şcoala secundară de medicină, se transformă în catedre de facultate cu începere de la anul şcolar 1867-1868”, iar „profesorii titulari ai acestor catedre, care au titlul academic de doctor în medicină, se numesc profesori de facultate”.

In 1873, are loc sustinerea primelor teze de doctorat la Facultatea de medicina din Bucuresti. Pana in 1888 se sustin, paralel cu tezele de doctorat, un numar de 19 diplome de licenta in medicina. Incepand cu anul universitar 1885, nu se mai admit in facultate studenti fara bacalaureat, iar dupa 1888 absolventii facultatii trebuie sa sustina o teza de doctorat, obtinand astfel titlul de doctor in medicina si chirurgie.

Anul 1887 a marcat o noua etapa in dezvoltarea Facultatii de medicina din Bucuresti, si o data memorabila in istoria stiintei romanesti. In acel an, trei eminenti savanti au fost chemati ca profesori la conducerea unor catedre principale ale facultatii. Victor Babes (1854-1926), unul din marii bacteriologi si anatomo-patologi ai epocii sale; George Assaky (1855-1899), fondatorul scolii de chirurgie experimentala si Nicolae Kalinderu (1832-1902), eminent clinician, initiatorul orientarii anatomo-clinice in medicina romaneasca.

Dupa 1890, alti savanti completeaza corpul profesoral al Facultatii de medicina din Bucuresti; in 1895 este numit profesor de anatomie topografica si de clinica chirurgicala Thoma Ionescu (1860-1926), fondatorul chirurgiei moderne romanesti, inovator in domeniul rahianesteziei; in 1899, Gheorghe Marinescu (1863-1938), intemeietorul scolii romanesti de neurologie; in 1901, Ion Cantacuzino (1863-1934), bacteriolog si biolog, imunolog si epidemiolog, creatorul scolii romanesti de medicina experimentala. Dupa primul razboi mondial, catedrele Facultatii de medicina sunt ilustrate si de alte personalitati de seama care au consolidat prestigiul facultatii. Printre acestia, amintim: profesorul Ion Nanu Muscel (1862-1938), clinician si creator de scoala; Anibal Theohari (1873-1933), creatorul terapeuticii experimentale si al balneologiei; profesorul Ernest Juvara (1870-1933), inovator in tehnica chirurgicala si instrumentala; profesorul Alexandru Obregia (1860-1937), care a ilustrat stiinta psihiatriei; profesorul Mina Minovici (1858-1933), creatorul si organizatorul stiintific al medicinii legale in Romania; Francisc Rainer (1874-1944), erudit anatomist si antropolog; Constantin I. Parhon, promotor al endocrinologiei si al biochimiei; Dimitrie Bagdasar (1893-1946), fondatorul scolii de neurochirurgie; Constantin Ionescu-Mihaiesti (1883-1962), reprezentant al scolii romanesti de microbiologie, organizator al practicii de producere a serurilor, unul din fondatorii Institutului „Dr. I. Cantacuzini”.

Cîrstoiu Cătălin

Prof. Univ. Dr.

DECAN

Barbilian Adrian

Prof. Univ. Dr.

PRODECAN

Bălgradean Mihaela

Prof. Univ. Dr.

PRODECAN

Pătrașcu Traian

Prof. Univ. Dr.

PRODECAN

Costea Radu

Conf. Univ. Dr.

PRODECAN

Ruță Simona

Prof. Univ. Dr.

PRODECAN

Program managerial pentru funcţia de decan

Facultatea de Medicină este veriga fundamentală a Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, reprezentând principalul formator de studenţi în specialitatea medicină din România.

Facultatea de Medicină este punctul de convergenţă al elitelor lumii medicale, al afirmării valorilor ştiinţifice şi didactice în medicină şi în ştiinţele biomedicale.

Prezentul plan managerial porneşte de la principiile enuntate de programul Rectorului UMF Carol Davila, Academician Ioanel Sinescu, precum şi de la obiectivele manageriale ale Preşedintelui Senatului UMF Carol Davila, Prof.Dr. Mircea Beuran. Am ţinut cont de Raportul de Evaluare Instituţională externă al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învaţământul Superior ( ARACIS) din anul 2015, întocmit ca urmare a vizitei de evaluare instituţională din perioada 26-28 martie 2015, care a acordat calificativul grad de încredere ridicat.

Planul managerial este adresat în egală masură studenţilor, cât şi cadrelor didactice de la Facultatea de Medicină.

MEDICINA – Departamente preclinice
DEPARTAMENT DIRECTOR DEPARTAMENT
DEPARTAMENTUL I
Stiinte functionale
Prof Univ. Fulga Ion Gigel
DEPARTAMENTUL II
Stiinte morfologice
Prof Univ. Sajin Maria
DEPARTAMENTUL III
Stiinte complementare
Conf. Univ. Furtunescu Florentina Ligia

MEDICINA – Departamente clinice
DEPARTAMENT DIRECTOR DEPARTAMENT
DEPARTAMENT 1
Semiologie medicala
Prof. Univ. Dina Ion
DEPARTAMENT 2
Boli Infectioase, Epidemiologie, Microbiologie, Parazitologie, Virusologie, Diabet zaharat, Endocrinologie
Prof. Univ. Arama Victoria
DEPARTAMENT 3
Nefrologie, Urologie, Imunologia transplantului, Dermatologie, Alergologie
Prof. Univ. Mischianu Dan Liviu Dorel
DEPARTAMENT 4
Patologie Cardio-toracica
Prof. Univ. Iliescu Vlad Anton
DEPARTAMENT 5
MEDICINA INTERNA (Cardiologie, Gastroenterologie, Hepatologie, Reumatologie, Geriatrie), Medicina de familie, Medicina Muncii
Prof. Univ. Fierbinteanu Braticevici Carmen
DEPARTAMENT 6
Neurostiinte clinice
Prof. Univ. Bajenaru Ovidiu Alexandru
DEPARTAMENT 7
Pediatrie
Prof. Univ. Plesca Doina Anca
DEPARTAMENT 8
Radiologie, Oncologie, Hematologie
Prof. Univ. Coriu Daniel
DEPARTAMENT 9
Recuperare medicala
Prof. Univ. Nica Sarah Adriana
DEPARTAMENT 10
Chirurgie generala
Prof. Univ. Beuran Mircea
DEPARTAMENT 11
Chirurgie plastica si reconstructiva, Chirurgie pediatrica
Prof. Univ. Balanescu Radu Ninel
DEPARTAMENT 12
Oftalmologie, ORL
Conf. Univ. Popa Cherecheanu Daniela
DEPARTAMENT 13
Obstetrica Ginecologie
Prof. Univ. Stanescu Anca Daniela
DEPARTAMENT 14
Ortopedie, ATI
Prof. Univ. Popescu Gheorghe Ion

STRUCTURA - AN UNIVERSITAR 2017/2018

ANUL I +II+III

Semestrul I
02  Octombrie 2017 - 22 Decembrie 2017 - Proces de ȋnvățământ
22 Decembrie 2017 - 05 Ianuarie 2018 - Vacanța de Crăciun
08 Ianuarie 2018 - 19 Ianuarie 2018 - Proces de ȋnvățământ
22 Ianuarie 2018 - 16 Februarie 2018 - Sesiune de examene
(4 saptamani)
19 Februarie 2018 - 23 Februarie 2018  - Vacanta intersemestriala
Semestrul II
26 Februarie 2018 - 06 Aprilie 2018 - Proces de ȋnvățământ
09 Aprilie 2018 - 13 Aprilie 2018 - Vacanța de Paște
16 Aprilie 2018 - 08 Iunie 2018 - Proces de ȋnvățământ
11 Iunie 2018 - 06 Iulie 2018 - Sesiune de examene
(4 saptamani)
16 Iulie 2018 - 31 August 2018 - Vacanță
01 Septembrie 2018 - 15 Septembrie 2018 - Sesiune de restanțe
05 Septembrie 2018 - 15 Septembrie 2018  - Sesiune mariri nota
15 Septembrie 2018 - 22 Septembrie 2018  - Sesiune de credite

Pentru anul I+II+III – Practica de vară – 3 săptămâni  efectuată pe perioada vacanței

 

ANUL  IV,V si VI

Semestrul I
02 Octombrie 2017 - 22 Decembrie 2017 - Proces de ȋnvățământ
22 Decembrie 2017 - 05 Ianuarie 2018 - Vacanță
08 Ianuarie 2018 - 19 Februarie 2018 - Proces de ȋnvățământ
19 Februarie 2018 - 23 Februarie 2018 - Vacanta intersemestriala
Semestrul II
26 Februarie 2018 - 06 Aprilie 2018 - Proces de ȋnvățământ
09 Aprilie 2018 - 13 Aprilie 2018 - Vacanța de Paște
16 Aprilie 2018 - 06 Iulie 2018 - Proces de invatamant
16 Iulie 2018 - 31 August 2018 - Vacanță
01 Septembrie 2018 - 15 Septembrie 2018 - Sesiune de examene
(4 saptamani)
05 Septembrie  2018 - 15 Septembrie 2018  - Sesiune mariri nota
15 Septembrie 2018 - 22 Septembrie 2018  - Sesiune de credite
25 Iunie 2018 - 06 Iulie 2018 - Sesiune de Restanțe pentru anul VI
09 Iulie 2018 - 13 Iulie 2018 - Sesiune credite an VI

Pentru anul IV+V – Practica de vară – 3 săptămâni  efectuată pe perioada vacanței
Studentii anului VI finalizeaza semestrul II la data de 22 iunie 2018

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT AN I – (2017-2018)
FACULTATEA FACULTATEA DE MEDICINĂ TITLUL CONFERIT DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR DOCTOR MEDIC
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 6 ANI
NIVELUL DE REGLEMENTĂRI SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE (OBLIGATORII+OPȚIONAL) EVALUARE 40 ZILE (8 SĂPT.)
Nr. crt. Codul disciplinei Tipul disciplinei Discipline existente în plan ANUL I Nr. ore curs și ECTS Sistem de evaluare ECTS
Nr ore sem I  (14 saptămâni) Nr ore sem II  (14 saptămâni) Ore curs+LP/Seminarii ECTS Examen Sem I. Sem II.
Curs LP/S Curs LP/S Curs LP/S TOTAL TOTAL
1 DD I 1S1M  DD I 1S2M DOD Anatomie și embriologie 2 6 2 4 56 140 196 13 E1E2 7 6
2 DD I 2M DOD Biofizică 2 3 28 42 70 5 E1 5
3 DD I 3S1M  DD I 3S2M DOD Biochimie 2 3 2 3 56 84 140 10 E1E2 5 5
4 DD I 4S1M DOD Genetică 2 3 28 42 70 5 E1 5
5 DD I 5S1M DOD Biologie celulară și moleculară 2 3 28 42 70 5 E2 5
6 DD I 6SM DOD Fiziologie 2 3 28 42 70 5 E2 5
7 DC I 7S1M DOC Psihologia sănătății și comunicare medicală 1 2 14 28 42 4 E1 4
8 DC I 8S1M DOC Marketing și tehnologie medicală 1 1 14 14 28 2 E1 2
9  DC I 9S2M DOC Elemente juridice și malpraxis 1 1 14 14 28 2 E2 2
10  DC I 10S2M DOC Limba modernă (engleza/română) 2 2 56 56 4 E2 4
11 DD I 11S2M DOC Educație fizică 2 2 56 56 2* E2 2*
12  DO I 12S2M DOPT Disciplina opțională 1 14 14 2 E1 2
13 DF I 13S1M DOF Practica de specialitate pentru însușirea unor deprinderi și competențe medicale 160 160 3 E2 3
TOTAL ORE/ECTS/AN 11 22 9 18 280 720 1000 60+2* 30 30+2*
C – curs; LP – lucrări practice; Disciplină obigatorie fundamentală – DOF; Disciplină obligatorie de domeniu – DOD; Disciplină obligatorie de specialitate – DOS; Disciplină obligatorie complementară – DOC; Disciplină opțională – DOPT
*Creditele se acordă peste cele obligatorii și nu se pot transfera pentru a atinge numărul de credite obligatorii. Promovarea disciplinei Educație fizică este obligatorie.
Rector, Decan,  Secretar șef,
Acad. Ioanel Sinescu Prof. univ. dr. Florin Cătălin Cîrstoiu Daniela Grecu
PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT AN II – (2017-2018) 
FACULTATEA FACULTATEA DE MEDICINĂ TITLUL CONFERIT DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR DOCTOR MEDIC
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 6 ANI (12 SEMESTRE)
NIVELUL DE REGLEMENTĂRI SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE 60 (OBLIGATORII+OPȚIONAL) EVALUARE 40 ZILE (8 SĂPT.)
Nr. crt Codul disciplinei Tipul disciplinei Discipline existente în plan ANUL II Nr. ore curs și ECTS Sistem de evaluare ECTS
Nr ore sem III (14 saptămâni) Nr ore sem IV (14 saptămâni) Ore curs+LP/Seminarii ECTS Examen Sem III Sem IV
Curs LP/S Curs LP/S Curs LP/S TOTAL TOTAL
1 DDII 1S3M DDII 1S4M DOD Anatomie și embriologie 2 4 2 2 56 84 140 12 E3E4 8 4
2 DDII 2S3M DDII 2S4M DOD Histologie 2 3 2 3 56 84 140 12 E3E4 6 6
3 DDII 3S3M DDII 3S4M DOD Fiziologie 2 3 2 3 56 84 140 12 E3E4 6 6
4 DDII 4S3M DDII 4S4M DOD Bacteriologie 2 2 2 2 56 56 112 8 E3E4 4 4
5 DC II5S3M DOC Informatică medicală și biostatistică 1 2 14 28 42 2 E3 2
6 DC II6S4M DOC Științele comportamentului uman 1 2 14 28 42 2 E3 2
7 DC II7S3M DOC Istoria medicinei 1 1 14 14 28 2 E3 2
8 DC II8S4M DOC Limba modernă (engleza/română) 2 2 56 56 3 E4 3
9 DC II9 S4M DOC Educație fizică 2 2 56 56 3 E4 3
10 DO II10S4M DOPT Disciplină opțională 1 14 14 2 E4 2
11 DFII 11S4M DOF Stagiu de pregătire medicală 90 90 2 E4 2
Total ECTS/sem/săpt 30 30
TOTAL ore/ECTS/an 10 19 10 16 280 580 860 60 60
C – curs; LP – lucrări practice; Disciplină obigatorie fundamentală – DOF; Disciplină obligatorie de domeniu – DOD; Disciplină obligatorie de specialitate – DOS; Disciplină obligatorie complementară – DOC; Disciplină opțională – DOPT
Rector, Decan,  Secretar șef,
Acad. Ioanel Sinescu Prof. univ. dr. Florin Cătălin Cîrstoiu Daniela Grecu
PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT AN III – (2017-2018)
FACULTATEA FACULTATEA DE MEDICINĂ TITLUL CONFERIT DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR DOCTOR MEDIC
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 6 ANI (12 SEMESTRE)
NIVELUL DE REGLEMENTĂRI SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE 60 (OBLIGATORII+OPȚIONAL) EVALUARE 40 ZILE (8 SĂPT.)
Nr. crt Codul disciplinei Tipul disciplinei Discipline existente în plan ANUL III Nr. ore curs și ECTS Sistem de evaluare ECTS
Nr ore sem V (14 saptămâni) Nr ore sem VI  (14 saptămâni) Ore curs+LP/Seminarii ECTS Examen Colocviu Sem V. Sem VI.
Curs LP/S Curs LP/S Curs LP/S TOTAL TOTAL
1 DSIII 1S5M DOS Semiologie medicală 2 4 28 56 84 8 E5 8
2 DSIII 1S6M DOS Semiologie medicală 2 4 28 56 84 8 E6 8
3 DDIII 2M DOD Farmacologie 2 2 2 2 56 56 112 8 E6 8
4 DDIII 3M DOD Fiziopatologie 2 2 2 2 56 56 112 8 E5E6 4 4
5 DSIII 4S5M DOS Imunologie 2 2 56 56 3 E6 3
6 DDIII5 S5M DDIII5 S6M DOD Anatomie patologică 2 2 2 2 56 56 112 8 E5E6 4 4
7 DD III6 M DOD Igiena 2 2 28 28 56 4 E5 4
8 DD III 18M DOD Virusologie 2 2 28 28 56 4 E5 4
9 DD III 17M DOD Parazitologie 1 1 14 14 28 2 E5 2
10 DD III 19M DOD Etică medicală. Elemente de deontologie și Bioetică 1 1 14 14 28 2 E5 2
11 DO III 10M DOPT Disciplină opțională 1 14 14 2 E5 2
12 DF III 11M DOF Stagiu de pregătire medicală 90 90 3 E6 3
30 30
TOTAL 17 16 10 10 378 454 832 60   60
C – curs; LP – lucrări practice; Disciplină obigatorie fundamentală – DOF; Disciplină obligatorie de domeniu – DOD; Disciplină obligatorie de specialitate – DOS; Disciplină obligatorie complementară – DOC;  Disciplină opțională – DOPT
Rector, Decan,  Secretar șef,
Acad. Ioanel Sinescu Prof. univ. dr. Florin Cătălin Cîrstoiu Daniela Grecu
PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT      AN IV – (2017-2018)
FACULTATEA FACULTATEA DE MEDICINĂ TITLUL CONFERIT DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR DOCTOR MEDIC
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 6 ANI (12 SEMESTRE)
NIVELUL DE REGLEMENTĂRI SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE 60 (OBLIGATORII+OPȚIONAL) EVALUARE 40 ZILE (8 SĂPT.)
Nr. crt Codul disciplinei Tipul disciplinei Discipline existente în plan ANUL IV AN MODULAR Nr. Săptămâni SEM 7 SI 8 Nr. ore curs și ECTS Sistem de evaluare
din care la stagiile>de o sapt. 2 zile de evaluare, la stagiile de 1 sapt. 1 zi de evaluare Ore curs+LP/Seminarii ECTS Examen
Curs LP/S Curs LP/S TOTAL TOTAL
1 DS IV1M DOS Cardiologie 2 4 8 săptămâni (din care 1 săpt. CCV) 76 152 228 11 E
2 DS IV2M DOS Pneumologie și boli profesionale/ chirurgie toracică 2 4 7 săptămâni (din care 1 săpt. ftiziologie, 1 săpt. boli profesionale) 66 132 198 10 E
3 DS IV3M DOS Digestiv 2 4 5 săptămâni 46 92 138 7 E
4 DS IV4M DOS Chirurgie generală 2 4 8 săptămâni (2 zile chirurgie oncologică - 12 ore) 76 152 228 11 E
5 DS IV5M DOS Ortopedie și traumatologie 2 4 4 săptămâni 36 72 108 5 E
6 DS IV6M DOS Chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 2 3 3 săptămâni 26 39 65 3 E
7 DS IV7M DOS Oncologie 2 4 1 săptămână 8 16 24 2 E
8 DS IV8M DOS Radiologie 2 2 14 săptămâni (4 ore pe săptămână dupa-amiază) 28 28 56 3 E
9 DC IV9M DOC Metodologiea cercetării științifice 1 1 10 săptămâni (2 ore pe săptămână după-amiză) 10 10 20 2 E
10 DD IV 10M DOD Farmacologie clinică 1 1 (după-amiază) 12 12 24 2 E
11 DO IV 11M DOPT Disciplină opțională 2 7 săptămâni (2 ore pe săptămâna după-amiază) 14 14 2 E
12 DF IV 12M DOF Stagiu de pregătire medicală 3 săptămâni 60 60 2 E
TOTAL 20 31 398 765 1163 60
C – curs; LP – lucrări practice; Disciplină obigatorie fundamentală – DOF; Disciplină obligatorie de domeniu – DOD; Disciplină obligatorie de specialitate – DOS; Disciplină obligatorie complementară – DOC; Disciplină opțională – DOPT
Rector, Decan,  Secretar șef,
Acad. Ioanel Sinescu Prof. univ. dr. Florin Cătălin Cîrstoiu Daniela Grecu
PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT  AN V – (2017-2018)
 
FACULTATEA FACULTATEA DE MEDICINĂ TITLUL CONFERIT DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR DOCTOR MEDIC
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 6 ANI (12 SEMESTRE)
NIVELUL DE REGLEMENTĂRI SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE 60 (OBLIGATORII+OPȚIONAL) EVALUARE 40 ZILE (8 SĂPT.)
Nr. crt Codul disciplinei Tipul disciplinei Discipline existente în plan ANUL V AN MODULAR Nr. Săptămâni SEM 9 SI 10 Nr. ore curs și ECTS Sistem de evaluare
din care la stagiile>de o sapt. 2 zile de evaluare, la stagiile de 1 sapt. 1 zi de evaluare Ore curs+LP/Seminarii ECTS Examen
Curs LP/S Curs LP/S TOTAL TOTAL
1 DS V 1M DOS Reumatologie 2 4 4 săptămâni 36 72 108 6 E
2 DS V 2M DOS Nefrologie 2 3 4 săptămâni 36 54 90 5 E
3 DS V 3M DOS Pediatrie și puericultură 2 4 8 săptămâni din care: 76 152 228 12 E
Pediatrie 2 4 7 săptămâni 66 132 198
Puericultură 2 4 1 săptămână 10 10 30
4 DS V 6M DOS Chirurgie 2 4 6 săptămâni 56 112 168 9 E
5 DS V 7M DOS Neurologie din care: 2 3 7 săptămâni din care: 64 96 160 8 E
Neurologie/Neurochirurgie 2 3 5 săptămâni (4 ore de curs și 6 ore stagiu de neurochirurgie) 46 69 115 _
Neurologie pediatrică 2 3 2 săptămâni neurologie pediatrică 18 27 45 _
6 DS V 8M DOS Urologie 2 3 3 săptămâni 26 39 65 4 E
7 DS V 9M DOS Endocrinologie 2 3 3 săptămâni 28 42 70 5 E
8 DS V 10M DOS Diabet 2 3 1 săptămână 8 12 20 2 E
9 DS V 11M DOS Sănătate publică 2 2 16 săptămâni (4 ore pe săptămână după-amiază) 32 32 64 3 E
10 DS V 12M DOD Toxicologie 2 2 8 săptămâni (4 ore pe săptămână după-amiază) 16 16 32 2 E
11 DS V 13M DOPT Disciplină opțională 2 7 săptămâni  după-amiază 7 7 14 2 E
12 DS V 14M DOF Stagiu de pregătire medicală 3 săptămâni 60 60 2 E
TOTAL 30 45 385 694 1079 60
 
C – curs; LP – lucrări practice; Disciplină obigatorie fundamentală – DOF; Disciplină obligatorie de domeniu – DOD; Disciplină obligatorie de specialitate – DOS; Disciplină obligatorie complementară – DOC; Disciplină opțională – DOPT
 
Rector, Decan,    Secretar șef,
Acad. Ioanel Sinescu Prof. univ. dr. Florin Cătălin Cîrstoiu   Daniela Grecu
PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT AN VI – (2017-2018)
FACULTATEA FACULTATEA DE MEDICINĂ TITLUL CONFERIT DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR DOCTOR MEDIC
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 6 ANI (12 SEMESTRE)
NIVELUL DE REGLEMENTĂRI SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE 60 (OBLIGATORII+OPȚIONAL) EVALUARE 40 ZILE (8 SĂPT.)
Nr. crt Codul disciplinei Tipul disciplinei Discipline existente în plan ANUL VI AN MODULAR Nr. Săptămâni SEM 11 SI 12 Nr. ore curs și ECTS Sistem de evaluare
din care la stagiile>de o sapt. 2 zile de evaluare, la stagiile de 1 sapt. 1 zi de evaluare Ore curs+LP/Seminarii ECTS Examen
Curs LP/S Curs LP/S TOTAL TOTAL
1 DS VI 1M DOS Boli infecțioase 2 3 6 săptămâni 56 84 140 8 E
2 DS VI 2M DOS Epidemiologie 2 2 6 săptămâni după amiaza 12 12 24 2 E
3 DS VI 3M DOS Oftalmologie 2 3 2 săptămâni 16 24 40 3 E
4 DS VI 4M  DOS Psihiatrie 2 3 4 săptămâni 36 54 90 6 E
5 DS VI 5M DOS ORL 2 3 3 săptămâni 26 39 65 4 E
6 DS VI 6M DOS Dermatologie 2 3 3 săptămâni 26 39 65 4 E
7 DS VI 7M DOS Obstetrică Ginecologie și Neonatologie 2 3 6 săptămâni din care neonatologie 6 ore curs și 9 ore lucrări practice 56 84 140 8 E
8 DS VI 8M DOS Medicină legală 2 3 2 săptămâni 16 24 40 3 E
 9  DS VI 9M  DOS Medicina de familie 2 3 3 săptămâni 26 39 65 4 E
10 DS VI 10M DOS Hematologie 2 3 3 săptămâni 26 39 65 4 E
11 DS VI 11M DOS Recuperare medicală, medicină fizică și balneologie 2 2 7 săptămâni după-amiaza 14 14 28 2 E
12 DS VI 12M DOS Urgențe medicale și prim ajutor 2 2 10 săptămâni după-amiază 20 20 40 3 E
13 DS VI 13M DOS ATI 2 2 6 săptămâni după-amiază 12 12 24 2 E
14 DS VI 14M DOS Chirurgie plastică, estetică, semiochirurgie reconstructivă 2 3 2 săptămâni 16 24 40 3 E
15 DO VI 15M DOPT Disciplină opțională 1 1 7 săptămâni dupa-amiaza 7 7 14 2 E
16 DF VI 16M DOF Pregătire lucrare licență - - pregătirea lucrării de licență pe tot parcursul anului - 40 40 2 E
TOTAL 29 39 365 555 920 60
C – curs; LP – lucrări practice; Disciplină obigatorie fundamentală – DOF; Disciplină obligatorie de domeniu – DOD; Disciplină obligatorie de specialitate – DOS; Disciplină obligatorie complementară – DOC; Disciplină opțională – DOPT
Rector, Decan, Secretar șef,
Acad. Ioanel Sinescu Prof. univ. dr. Florin Cătălin Cîrstoiu Daniela Grecu
ANUL I ROMANA ENGLEZA  
Anatomie și embriologie romana engleza
Biochimie romana engleza
Biofizică romana engleza
Biologie celulară și moleculară romana engleza
Educație fizică
- Arte marțiale romana
- Baschet romana
- Fotbal romana
- Gimnastică romana
- Handbal romana
- Înot romana
-Tenis romana
- Volei romana
Elemente juridice și malpraxis romana
Fiziologie romana engleza
Genetică romana
Limba modernă (engleza/română) romana incepatori
romana avansat
romana stud. straini
engleza
Marketing și tehnologie medicală romana
Psihologia sănătății și comunicare medicală romana engleza

ANUL II ROMANA ENGLEZA  
Anatomie și embriologie romana engleza
Bacteriologie romana
Educație fizică
- Arte marțiale romana
- Baschet romana
- Fotbal romana
- Gimnastică romana
- Handbal romana
- Înot romana
-Tenis romana
- Volei romana
Fiziologie romana engleza
Histologie romana engleza
Informatică medicală și biostatistică romana
Istoria medicinei romana engleza
Limba modernă (engleza/română) romana incepatori
romana avansati
romana stud. straini
engleza
Științele comportamentului uman romana engleza

ANUL III ROMANA ENGLEZA  
Anatomie patologică romana engleza
Etică medicală. Elemente de deontologie și Bioetică romana  engleza
Farmacologie romana
Fiziopatologie romana  engleza
Igiena romana engleza
Imunologie romana  engleza
Parazitologie romana
Semiologie medicală romana engleza
Virusologie romana

ANUL IV ROMANA ENGLEZA  
Cardiologie in lucru
Chirurgie generală romana engleza
  - Chirurgie oncologica
Chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică romana
Digestiv romana engleza
Farmacologie clinică romana
Metodologia cercetării științifice romana
Oncologie romana
Ortopedie și traumatologie in lucru
Pneumologie și boli profesionale/ chirurgie toracică romana engleza
   - Ftiziologie romana engleza
   - Chirurgie toracica romana
   - Boli profesionale romana engleza
Radiologie romana engleza

ANUL V ROMANA ENGLEZA  
Chirurgie romana engleza
Diabet romana
Endocrinologie romana
Nefrologie romana engleza
Neurologie romana
  - Neurochirurgie romana
  - Neurologie pediatrica romana
Pediatrie și puericultură romana
Reumatologie romana engleza
Sănătate publică romana engleza
Toxicologie romana
Urologie romana
engleza 

ANUL VI ROMANA ENGLEZA  
ATI romana
Boli infecțioase romana
Chirurgie plastică, estetică, semiochirurgie reconstructivă romana
Dermatologie romana engleza
Epidemiologie romana engleza
Hematologie romana engleza
Medicina de familie romana
Medicină legală romana engleza
Obstetrică Ginecologie și Neonatologie romana
Oftalmologie romana engleza
ORL romana
Psihiatrie romana
  - Psihiatria copilului si adolescentului romana
Recuperare, medicină fizică și balneologie romana engleza
 - Expertiză medicală romana
Urgențe medicale și prim ajutor romana
TOP
X