Rezidențiat - Informații Importante

ANUNȚ IMPORTANT

Având în vedere Ordinul Nr. 101/3180 din 2 Februarie 2015 pentru completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice și al Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului Nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, prin care se prevedere:

ART. 21^2

Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenții și specialiștii vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al șefului de secție/secție clinică. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal Direcției de Sănătate Publică județeană, respectiv a Municipiului București, însoțite de o copie a carnetului de rezident – prima pagină.

ART. 21^3

Structura abilitată din cadrul Direcției de Sănătate Publică prelucrează solicitările și întocmește o adresă de repartiție către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea și o adresă de repartiție către unitatea sanitară cu care a încheiat contractual de muncă de rezident. În cazul specialiștilor aflați în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul Direcției de Sănătate Publică județene respectiv a Municipiului București, întocmește numai adresa de repartiție către secția/secția clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, Direcția de Sănătate Publică transmite unităților sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiție.

ART. 21^4

La primirea adreselor de repartiție unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenților/specialiștilor adresele de repartiție prevăzute la art.21^3, pe care aceștia au obligația să le depună la secția/secția clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfășoară modulul și, după caz, la unitatea angajatoare.

ART. 21^5

După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenții/specialiștii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident – prima pagină și pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul Direcției de Sănătate Publică.

ART. 21^6

Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidențiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul Direcției de Sănătate Publică județene, respectiv a Municipiului București.

Persoanele abilitate din cadrul Biroului RUNOS vor respecta prevederile de mai sus și totodată vor aduce la cunoștință medicilor rezidenți respectarea termenelor ce decurg de la depunerea la unitatea sanitară acreditată a cererii de efectuare a modulului de pregătire și până la eliberarea adreselor de repartiție (rotație de stagiu), respectiv:

Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire, rezidenții și specialiștii aflați în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al șefului de secție/secție clinică.

Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, însoțite de o copie a carnetului de rezident – prima pagină.

Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București transmite unităților sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiție prin persoana abilitată din cadrul unității sanitare.

Totodată, unitatea sanitară acreditată va transmite Biroului RUNOS din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București o copie a carnetului de rezident – prima pagină și pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire al medicilor rezidenți/specialiști.

TOP