Disciplina Biochimie

Sef Lucrari Lixandru Daniela-Mioara titular

 În cadrul disciplinei Biochimie sunt desfăşurate următoarele activități de educare şi cercetare:

 • Cursul de Biochimie pentru studenţii de la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, specializările: asistență medicală generală, moaşe, balneofiziokinetoterapie şi tehnică dentară (an I)
 • Cursul de Biochimie Clinică pentru studenţii de la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, specializarea Asistent Medical Generalist (an III) (curs opțional)
 • Lucrări practice de biochimie medicală pentru studenţii de la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, specializarile: asistență medicală generală, moaşe, balneofiziokinetoterapie şi tehnică dentară (an I)
 • Îndrumare lucrări de diplomă
 • Îndrumare lucrări de dizertație
 • Implementare proiecte de cercetare

În cadrul cursului de biochimie se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind principalele categorii de compuşi biochimici, răspândirea şi importanţa lor, dezvoltarea capacității de a corela aspecte de biochimie structurală cu cele de biochimie funcțională.

În cadrul lucrărilor practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnicile de lucru în laborator şi cunoaşterea principiilor de funcţionare ale unor aparate specifice precum şi aplicarea corectă a metodelor de analiză a principalilor compuşi biochimici.

Proiectele de cercetare implementate în cadrul disciplinei sunt centrate pe studiul markerilor inflamatorii şi de stres oxidativ în diverse patologii.

Specializările

 1. Asistență Medicală Generală (AMG)
 2. Moaşe (M)
 3. Balneofiziokinetoterapie (BFKT)
 4. Tehnică Dentară (TD)

PROGRAMA ANALITICĂ CURS BIOCHIMIE– AMG ŞI BFKT  (2 ore/săptămână)

 • Obiectul biochimiei. Corelația biochimiei cu celelalte ştiinte biomedicale. Aminoacizi naturali
 • Peptide naturale mai importante (glutationul). Proteine. Proteine plasmatice
 • Hemoproteine (mioglobina si hemoglobina)
 • Imunoglobuline si fibrinogen
 • Colagenul şi elastina
 • Enzimele
 • Biochimia hormonilor
 • Hormonii tiroidieni. Hormonii pancreatici. Hormonii care reglează homeostazia calciului: Hormonii medulosuprarenalieni. Hormonii corticosuprarenalieni
 • Metabolism oxidativ. Compuşi macroergici. Rata metabolismului bazal
 • Glucide: monozaharide, oligozaharide, polizaharide
 • Digestia si absorbtia glucidelor. Metabolismul glucidelor.
 • Acizi grasi saturati si nesaturati
 • Metabolismul lipidelor
 • Lipoproteine plasmatice
 • Elemente de terapie genică

PROGRAMA ANALITICĂ CURS BIOCHIMIE– MOAŞE (2 ore/săptămână)

 • Obiectul biochimiei. Corelatia biochimiei cu celelalte ştiinte biomedicale. Aminoacizi naturali
 • Proteine. Proteine plasmatice. Proteine specifice de sarcină.
 • Hemoproteine (mioglobina si hemoglobina).
 • Imunoglobuline si fibrinogen
 • Colagenul şi elastina
 • Enzimele
 • Biochimia hormonilor. Hormonii tiroidieni. Hormonii pancreatici. Hormonii care reglează homeostazia calciului: Hormonii medulosuprarenalieni. Hormonii corticosuprarenalieni
 • Sinteza de hormoni în sarcină. Placenta: organ endocrin
 • Metabolism oxidativ. Compuşi macroergici. Rata metabolismului bazal
 • Digestia si absorbtia glucidelor.
 • Metabolismul glucidelor. Modificări ale metabolismului glucidic în sarcină
 • Acizi grasi saturati si nesaturati. Rolul lipidelor în sarcină.
 • Metabolismul lipidelor. Modificări ale metabolismului lipidic în sarcină
 • Lipoproteine plasmatice
 • Corelaţii între metabolismele intermediare
 • Homeostazia gravidică
 • Specializarea metabolică a ţesuturilor şi organelor în sarcină

PROGRAMA ANALITICĂ CURS BIOCHIMIE– TEHNICĂ DENTARĂ (3ore/săptămână)

 • Obiectul biochimiei. Corelatia biochimiei cu celelalte ştiinte biomedicale. Aminoacizi naturali
 • Peptide naturale mai importante (glutationul). Proteine. Proteine plasmatice
 • Hemoproteine (mioglobina si hemoglobina).
 • Imunoglobuline si fibrinogen
 • Colagenul şi elastina
 • Enzimele
 • Biochimia hormonilor. Hormonii tiroidieni. Hormonii pancreatici. Hormonii care regleaza homeostazia calciului: Hormonii medulosuprarenalieni. Hormonii corticosuprarenalieni
 • Căi generale de transformare a glucidelor.
 • Acizi grasi saturati si nesaturati. Metabolismul lipidelor, Lipoproteinele plasmatice.
 • Mecanismele gustului. Mugurele gustativ. Senzaţiile gustative. Celula senzorială gustativă. Gusturile: sărat, acru, dulce, amar şi umami. Adaptarea gustului.
 • Biochimia salivei. Aspecte structurale. Compoziţia şi proprietăţile salivei. Factori care influenţează compoziţia salivei. Funcţiile salivei. Rolul salivei în sensibilitatea gustativă.
 • Compoziţia chimică a dinţilor. Componentele organice şi anorganice ale structurilor dentare.
 • Rolul hidroxiapatitei în alcătuirea structurilor dentare.
 • Caria dentară. Compuşi cu acţiune carioprotectoare
 • Biochimia cavităţii orale. Procese biochimice în placa dentară
 • Aderența bacteriană. Tartrul dentar.
 • Relaţia sistemului peroxidazic salivar uman cu sănătatea orală. Stresul oxidativ în patologia orală.
 • Adeziunea la ţesuturile dure dentare. Factorii care influenţează integritatea structurilor orale.
 • Fluorul: caracteristici, funcţie biochimică
 • Biochimia materialelor utilizate în laboratorul de tehnică dentară.
 • Materiale pentru restaurări coronare. Amalgame dentare. Materiale utilizate pentru proteze.
 • Aliaje dentare. Mase ceramice.

Bibliografia recomandată pentru examenul teoretic:

 • Biochimie pentru colegiul de tehnica dentara. Maria Greabu, Alexandra Totan, Editura Standardizarea, Bucureşti, 2010
 • Biochimia cavităţii orale (Ediţia a II-a revăzută şi adăugită), Maria Greabu, Editura Standardizarea, Bucureşti, 2012- 2015
 • Biochimia cavităţii orale, Maria Greabu, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001
 • Biochimie medicală – Teste grilă pentru facultatea de moaşe. Coordonatori: Valeriu Atanasiu, Irina Stoian; Autori: Laura Gaman, Bogdan Manolescu, Daniela Lixandru, Carmina Buşu, Elena Panait; Editura Universitară Carol Davila, Bucureşti, 2008 (ISBN: 978-973-708-321-0)
 • Harper’s Biochemisty. Ed. Appleton & Lange, 1990.
 • Biochimie medicală – Mic tratat. V. Dinu, E. Trutia, E. Cristea, A. Popescu, Ed. Medicala 2000.
 • Biochimie Medicală. Maria Mohora, Ed Niculescu 2006.
 • Biochimie Medicală. Valeriu Atanasiu, Ed. Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2008.
 • Direcții de cercetare curente ale Disciplinei Biochimie:
 • Studii privind markerii de stres oxidativ la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 nou diagnosticați sau asociind diferite complicații (neuropatie, nefropatie, hipertensiune arterială, ateroscleroză)
 • Studii privind procesul inflamator asociat obezității şi diabetului zaharat de tip 2
 • Studii privind rata metabolismului bazal
 • Studii privind inflamația neurogenică cutanată în diagnosticarea neuropatiei diabetice
 • Studii privind impactul chirurgiei metabolice la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 şi obezitate
 • Studii pe linii celulare β-pancreatice privind sinteza şi secreția de insulină
 • Studii privind relația dintre țesutul adipos şi progresia tumorală
 • Evaluarea microvascularizației cutanate cu ajutorul microscopiei confocale la subiecții umani
 • Boli inflamatorii cutanate, cancere cutanate
 • diabet zaharat
 • proces inflamator
 • stres oxidativ
 • țesut adipos
 • obezitate
 • adipokine
 • chirurgie metabolică
 • cancer
 • 2014 – în derulare – Proiect Parteneriate în Domenii Prioritare COD PN-II-PT-PCCA-2013-4-2154 cu titlul „Dezvoltarea unui protocol de selecţie pentru chirurgia metabolică în urma evaluării impactului acesteia asupra remisiei diabetului zaharat de tip 2 la pacienţii cu obezitate” nr. 207/2014 (Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării); Acronim CREDOR (“CollaborativeRomanianEfforts forDiabetes andObesityResearch)  site proiect: www.credor.ro
 • 2011 – 2016 – Proiect IDEI – Proiecte de Cercetare Exploratorie PN-II-ID-PCE-2011-3-0429 cu titlul “Ţesutul adipos la intersecţia căilor patogenetice dintre diabet şi boala vasculară”, nr.183/28.10.2011 (Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării) site proiect paulescu.ro                 
 1. REFLECTANCE CONFOCAL MICROSCOPY AND DERMOSCOPY FOR IN VIVO, NON-INVASIVE SKIN IMAGING OF SUPERFICIAL BASAL CELL CARCINOMA Ghita MA, Caruntu C, Rosca AE, Kaleshi H, Caruntu A, Moraru L, Docea AO, Zurac S, Boda D, Neagu M, Spandidos DA, Tsatsakis AM. Oncol Lett. 2016 May;11(5):3019-3024 (factor de impact 1.554)
 1. VARIATIONS IN THE EXPRESSION OF TIMP1, TIMP2 AND TIMP3 IN CUTANEOUS MELANOMA WITH REGRESSION AND THEIR POSSIBLE FUNCTION AS PROGNOSTIC PREDICTORS Zurac S, Neagu M, Constantin C, Cioplea M, Nedelcu R, Bastian A, Popp C, Nichita L, Andrei R, Tebeica T, Tanase C, Chitu V, Caruntu C, Ghita M, Popescu C, Boda D, Mastalier B, Maru N, Daha C, Andreescu B, Marinescu I, Rebosapca A, Staniceanu F, Negroiu G, Ion DA, Nikitovic D, Tzanakakis GN, Spandidos DA, Tsatsakis AM. Oncol Lett. 2016 May;11(5):3354-3360 (factor de impact 1.554)
 1. NEGATIVE ASSOCIATION BETWEEN PARAOXONASE 2, ANTHROPOMETRIC MARKERS AND METABOLIC SYNDROMEAndrada Mihai, Daniela Lixandru, Petruţa Alexandru, Irina Stoian, Simona Carniciu, Manuela Mitu, Cristian Guja, Constantin Ionescu-Tîrgovişte Open Life Sci. 10, 365-371, 2015 (factor de impact =0.710)
 1. CHANGES IN THE SERUM PROINFLAMMATORY CYTOKINES IN PATIENTS WITH ELEVATED HOMA-IR AND TYPE 2 DIABETES MELLITUSDaniela Lixandru, Elena Violeta Băcanu, Bogdana Vîrgolici, Horia Vîrgolici, Alexandru Petruţa, Marius Emil Băcanu, Paul Gagniuc, Constantin Ionescu-Tîrgovişte, Cristian Serafinceanu  Farmacia, vol 63 (1), pp. 132 -139, 2015 (factor de impact = 1.251)
 1. ERYTHROCYTE MEMBRANE STABILITY TO HYDROGEN PEROXIDE IS DECREASED IN ALZHEIMER’S DISEASE Gilca M, Lixandru D, Gaman L, Vîrgolici B, Atanasiu V, Stoian I. Alzheimer Dis. Assoc. Disord., Oct-Dec; 28(4):358-63.doi: 10.1097/WAD.0000000000000026. 2014 (factor de impact = 2.728)
 1. ESTIMATING THE YIN-YANG NATURE OF WESTERN HERBS: A POTENTIAL TOOL BASED ON ANTIOXIDATION- OXIDATION THEORY Gilca M, Gaman L, Lixandru D, Stoian I. Afr J Tradit Complement Altern Med 11 (3): 210-216. 2014 (factor de impact = 52)
 1. DOES DIALYSIS MODALITY INFLUENCE THE OXIDATIVE STRESS OF UREMIC PATIENTS Capusa C, Stoian I, Rus E, Lixandru D,Barbulescu C, Mircescu G.Kidney Blood Press Res; 35: pp 220-225; 2012 (DOI: 10.1159/000331560) (factor de impact = 1.464)
 1. CORRELATIONS BETWEEN OBESITY ANTROPOMETRIC MARKERS, ADIPOCYTOKINES AND MONOCYTES OXIDATIVE STRESS STATUS IN TYPE 2 DIABETIC PATIENS Elena Violeta Bacanu, Daniela Lixandru, Irina Stoian, Bogdana Virgolici, Maria Mohora, Niculina Mitrea, Constantin Ionescu-Tirgoviste Farmacia, vol 60 (1), pp -21-32, 2012 (factor de impact = 1.251)
 1. DIET AND PARAOXONASE 1 ENZYMATIC ACTIVITY IN DIABETIC FOOD PATIENTS FROM ROMANIA AND BELGIUM: FAVOURABLE ASSOCIATION OF HIGH FLAVONOID DIETARY INTAKES AND ARYLESTERASE ACTIVITY Daniela Lixandru,Maria Mohora, Anca Coman, Irina Stoian, Carolien Van Gils, Petra Aerts, Begona Manuel-y-Keenoy Annals of Nutrition and Metabolism, vol 56, no 4, pp 294-301, 2010 (factor de impact = 2.461)
 1. ANTIOXIDANT DEFENCE CAPACITY IN SCLERODERMA PATIENTS Sfrent-Cornateanu R, Mihai C, Stoian I, Lixandru D, Bara C, Moldoveanu E.Clin Chem Lab Med.; 46(6): pp 836-41. PMID: 18601607; 2008 (factor de impact = 2.150)
TOP