Construim valori pentru viitor în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, CNFIS-FDI-2020-0402

Titlu proiect: Construim valori pentru viitor în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, CNFIS-FDI-2020-0402    

Perioada de desfășurare: Mai - Noiembrie 2020

Buget aprobat: 341.000 RON, 9.1% cofinanțare UMFCD

Sursa de finantare: Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2020

La finalul lunii Noiembrie, proiectul s-a finalizat, toate activitățile și obiectivele asumate fiind finalizate sau în curs de finalizare, după cum vom detalia în continuare:

Management proiect:

 • În urma depunerii aplicațiilor și a susținerii interviurilor, în proiect au fost angajați 15 studenți: 1 Asistent Proiect, 3 Responsabili Comunicare, 3 Traineri Junior, 1 Responsabil Grafică și 7 Responsabili Alumni.
 • Pe tot parcursul proiectului, au avut loc ședințe organizatorice lunare, asigurând protocoale de colaborare și comunicare eficiente la nivelul echipei.

Dezvoltarea unor valori profesionale și personale în rândul studenților UMFCD, utile pe perioada studenției și în integrarea pe piața muncii (autonomie, originalitate, creativitate, capacitate de comunicare, capacitate de elaborare de strategii și politici, adaptarea la situații noi personale și profesionale).

 • O modalitate atractivă de a constitui grupuri de lucru cu studenții în vederea căutării răspunsurilor la întrebări și însușirii de abilități a fost reprezentată de susținerea celor 8 webinarii tematice:
  • Orientare în carieră (27.05);
  • Ce facem cu anxietatea și depresia? (29.05);
  • Stress first aid kit (27.07);
  • Inteligența emoțională (29.07);
  • Project management (26.10);
  • Teamwork (26.10);
  • Bullying (25.11);
  • Comunicare asertivă (26.11);

Numărul total de studenți participanți la cele 8 webinarii este de 83, dintre care 80 au primit cadou o carte de interes pentru implicarea activă în webinar.

În urma ședințelor de consiliere individuale, atelierelor, webinariilor, am observat o serie de dificultăți ce pot afecta studenții pe parcursul anilor de studiu; astfel echipa de proiect a realizat un Kit al Studentului Inteligent Emoțional.

Acesta cuprinde sfaturi utile despre spiritul de echipă, prevenirea depresiei și a anxietății, managementul stresului și al timpului, orientarea în carieră, inteligență emoțională și stiluri de învățare.

Kitul a fost publicat pe site-ul oficial al Universității și transmis tuturor studenților:

Vizualizează Kitul Studentului Inteligent Emoțional

Pe data de 10.10 (Ziua Mondială a Sănătății Mintale), am derulat o campanie de raising awareness sub forma unui comunicat însoțit de material grafic.

Acestea au fost publicate pe paginile de socializare ale Centrului (https://www.facebook.com/ccpep.umfcd/posts/182052700120868) și transmise comunității studențești, ajungând la peste 3941 vizualizări.

Facilitarea, susținerea relațiilor dintre studenții și absolvenții UMFCD și transmiterea unor modele de bună practică prin dezvoltarea comunității ALUMNI:

 • În vederea orientării în carieră, motivării studenților și menținerii unei legături între aceștia și foști studenți ai Universității, actuali profesioniști în domeniu, 17 Testimoniale ale Alumni au fost publicate pe site-ul inițiat în cadrul proiectului FDI 2019: https://punte-student-alumni.umfcd.ro/. Noi testimoniale text și video se află în lucru, iar dacă sunteți absolvent al UMFCD și doriți să vă implicați în această inițiativă, vă rugăm să completați următorul formular: https://forms.gle/cbKfxfVmjeVAhUTH8.
 • În contextul pandemic SARS-COV2, reprezentanții Alumni cu care ne dorisem să colaborăm și în cadrul atelierelor, pentru întâlniri directe studenți - Alumni, nu au mai reușit să ia parte la webinarii. Vom urmări evoluția evenimentelor și vom reveni cu propuneri de colaborare.

Informarea, orientarea și consilierea în carieră a elevilor liceeni interesați de urmarea unei Facultăți componente a UMFCD, în vederea facilitării integrării și prevenirii abandonului universitar

 • În luna Octombrie, am publicat 9 videoclipuri tip testimonial în care studenții împărtășesc experiențe și sfaturi pentru elevii liceeni interesați de Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”: https://www.youtube.com/channel/UCpdxnNHO3xtCE3lHFWo22qg/videos.
 • Videoclipurile au fost transmise și celor 1035 elevi înscriși în activitățile din proiect.
 • Videoclipurile au înregistrat peste 4613 vizualizări pe canalul de YouTube al CCPEP.
 • Chestionarul JVIS de orientare în carieră a fost completat de 260 liceeni din București și alte județe, iar 12 elevi au solicitat interpretări amănunțite a profilului
 • alături de consilierii CCPEP. Alți 15 elevi au participat la unul dintre cele 3 ateliere de Dezvoltare a mecanismului de analiză a orientării în carieră (11., 11.11., 18.11.).
 • Datorită numărului mare de elevi interesați de activitățile proiectului, s-au organizat încă 4 webinarii interactive cu elevii: 2 ateliere Stress management (4.11), respectiv 2 ateliere Tehnici de învățare (19.11), la care au participat în total 266 elevi.
 • Elevii interesați au participat la sesiuni Q&A online, în care studenții implicați în proiect le-au lămurit curiozitățile referitoare la viața de student UMFCD. De aceste sesiuni de întrebări și răspunsuri au beneficiat încă 120 elevi.

Inițierea demersurilor pentru accesibilizarea spațiilor de învățământ și a materialelor de studii pentru studenții cu dizabilități, integrare socială și combaterea bullyingului:

 • Am transmis tuturor studenților 2 chestionare ce vizează dizabilitățile. Analizând răspunsurile, s-a realizat un raport ce include toate problemele întâlnite de studenții vizați și sugestiile acestora. În prezent, elaborăm o listă de propuneri adaptative, pe care le vom transmite Rectoratului, alături de raportul chestionarelor.

 • Prin intermediul Direcției Social a UMFCD, studenții cu risc de excluziune au fost adăugați în baza de date a Centrului, contactați și invitați să participe la activitățile din proiect și inițiativele CCPEP.
 • În 11 și 23.11 au avut loc traininguri pentru studenții voluntari tutori ai Societăților Studenților în Medicină, respectiv Farmacie, pe tema observării colegilor ce necesită consiliere și gestionării eventualelor cazuri de bullying, excludere. La cele 2 traininguri au fost instruiți 68 studenți.

Dezvoltarea de parteneriate și organizarea de întâlniri de lucru/bune practici cu reprezentanții Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră din Universitățile de Medicină și Farmacie din țară

 • Pe data de 11 a avut loc o întâlnire online cu reprezentanții Centrelor de Consiliere ale Universităților de Medicină și Farmacie din Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, privind: mutarea activității de consiliere în mediul online, proceduri și exemple de bune practici în colaborarea cu medicii psihiatrii, utilizarea instrumentelor psihometrice în lucrul cu studenții.
 • Pe data de 11 a avut loc întâlnirea CCOC din mediul universitar, preuniversitar și reprezentanți ai MEC, în cadrul căreia s-au abordat colaborarea în proiecte comune în contextul online sau propuneri de modificări ale statutului consilierului în cadrul CCOC.
 • Parteneriate cu CMBRAE și CJRAE - Vrancea, Sibiu, Vâlcea, Ilfov, Botoșani, Dâmbovița, Buzău, Teleorman pentru orientarea și consilierea elevilor liceeni.

TOP