Construim valori pentru viitor în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, CNFIS-FDI-2020-0402

Titlu proiect: Construim valori pentru viitor în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, CNFIS-FDI-2020-0402    

Perioada de desfășurare: Mai - Noiembrie 2020

Buget aprobat: 341.000 RON, 9.1% cofinanțare UMFCD

Sursa de finantare: Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2020

Proiectul Construim valori pentru viitor în UMFCD are ca viziune continuarea demersurilor inițiate în proiectele din anii precedenți (Incluziunea socială în UMFCD, respectiv Punte de legătură Student-Alumni în UMFCD) și își propune următoarele direcții majore de acțiune:

  • susținerea studenților UMFCD în dezvoltarea unor valori profesionale și personale, utile atât pe perioada studenției, cât și în integrarea pe piața muncii prin instrumente specifice Centrului de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională, se vor organiza și susține webinarii și ateliere pe teme de interes, precum: inteligență emoțională și socială, time management, stress management, mindfulness și orientare în carieră pentru studenții Universității, conform nevoilor studenților exprimate prin chestionar;

 

  • facilitarea relațiilor de colaborare între Alumni și studenții UMFCD întrucât absolvenții Universității sunt o resursă importantă de experiență profesională și informații despre viața de student și medic, dorim să îmbunătățim relația acestora cu studenții comunității academice UMFCD. Alumnii își au propriile valori, experiențe, modele de bună practică de împărtășit, iar prin întâlnirea Student-Alumni din cadrul atelierelor, cât și prin intermediul interviurilor ce vor fi publicate pe platforma https://punte-student-alumni.umfcd.ro/, ambele părți au de câștigat;

 

  • inițierea procesului de accesibilizare a spațiilor de învățământ și a materialelor de studii pentru studenții cu dizabilități (motorii, auditive, vizuale, de intelect etc.) prin intermediul unui chestionar lansat la nivelul Universității, se vor identifica nevoile cu privire la accesibilizarea a spațiilor academice sau de cazare și a materialelor de studiu sau nevoile de modificare a infrastructurii curente. Astfel, se vor realiza propuneri ce vor fi transmise Rectoratului;

 

  • dezvoltarea ”Kit-ului viitorului student UMFCD” studenția este o perioadă specială, cu multe situații neprevăzute în viața fiecăruia. Misiunea noastră este să facilităm integrarea și acomodarea viitorilor studenți cu noile provocări aduse de acest capitol prin intermediul acestei broșuri, ce va fi postată pe site-ul UMFCD și distribuită cu ajutorul asociațiilor studențești;

 

  • dezvoltarea parteneriatelor și organizarea de întâlniri de lucru cu reprezentanții Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră din Universitățile de Medicină și Farmacie din țară În urma acestui grup de lucru, se va realiza în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională - CMBRAE și cu Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională - CJRAE un plan de activități online pentru liceeni, precum: distribuirea unui chestionar orientare în carieră în domeniul sănătății, a unui video de promovare a activității de student a celor 4 Facultăți componente și a realizării de ședințe de consiliere pentru liceeni;

 

  • Identificarea cu ajutorul Serviciului Social a studenților de anul I (2020-2021) cu risc de excluziune și contactarea lor în vederea oferirii sprijinului prin participarea la atelierele propuse în cadrul proiectului; Identificarea situațiilor cu potențial bullying și managerierea acestora.

Echipa de proiect are o structură multidisciplinară, iar obiectivele menționate se vor realiza printr-o colaborare susținută cu studenții și asociațiile studențești reprezentative ale facultăților din cadrul UMFCD. Prin intermediul tuturor canalelor de comunicare ale Centrului de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională vor fi distribuite chestionare specifice obiectivelor asumate în cadrul comunității studențești UMFCD, cât și formulare de feedback pentru evaluarea satisfacției și impactului asupra beneficiarilor.

Rezultatele vor fi prezentate sub forma unui raport detaliat privind activitățile desfășurate pe toată perioada proiectului, alături de dezvoltarea platformei Alumni, ”Kit-ului viitorului student UMFCD” și formularea concluziilor cu privire la informațiile colectate însoțite de propuneri adaptative pentru studenții cu dizabilități.

TOP