Facultatea de Moase si Asistenta Medicala

Galerie Video

Scurt istoric al Facultăţii de Moașe și Asistență Medicală

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală a fost înfiinţată în anul 2005, prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, devenind cea de a patra facultate a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, alături de tradiţionalele Facultăţi de Medicină, Medicină Dentară şi, respectiv, Farmacie.

În prezent, în cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală sunt acreditate patru specializări: Moaşe (4 ani), Asistenţă medicală generală (4 ani), Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani) şi Tehnică dentară (3 ani), iar alte cinci specializări sunt autorizate provizoriu: Asistenţă de farmacie, Asistenţă dentară, Audiologie şi protezare auditivă, Laborator clinic şi Radiologie şi imagistică (fiecare de 3 ani). Pentru toate specializările Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală, forma de învăţământ este cu frecvenţă, iar absolvenţii dobândesc diplomă de licenţă (diplomă de studii superioare) în urma absolvirii cursurilor şi promovării examenului de licenţă.

Menţionăm şi faptul că profesiile de moaşă, respectiv asistent medical generalist (cu patru ani de studii), sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene, beneficiind de recunoaşterea automată a diplomei de licenţă dobândită la UMF „Carol Davila” în toate ţările membre UE, conform prevederilor Directivei europene nr. 2005/36/CE.

De la înfiinţare, Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală a înmatriculat studenţi, în fiecare an universitar, prin concurs de admitere.
Având în vedere atât tradiţia Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti şi renumele internaţional de care se bucură, calitatea cadrelor didactice şi a condiţiilor de pregătire a studenţilor, cât şi adresabilitatea crescută către specializările oferite de către Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, avem convingerea că această facultate a universităţii noastre se va dezvolta în continuare, în acord cu prevederile legislaţiei naţionale, cartei universitare, reglementărilor curriculare europene şi cu cerinţele pieţei muncii.

Strâmbu Victor Dan Eugen

Prof. Univ. Dr.

DECAN

Chivu Răzvan Daniel

Conf. Univ. Dr.

PRODECAN CU PROBLEME DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR DE LICENȚĂ ȘI DE MASTER / COOPERARE EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

Burlibașa Mihai

Conf. Univ. Dr.

PRODECAN CU PROBLEME CU CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ / STRATEGIA INSTITUȚIONALĂ ȘI EVALUARE ACADEMICĂ ȘI CALITATE

Medar Cosmin

Șef Lucrări Dr.

PRODECAN CU PROBLEME STUDENȚEȘTI / PROBLEME DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTUNIVERSITAR

Program managerial pentru funcţia de decan

FACULTATEA DE MOASE SI ASISTENTA MEDICALA
DEPARTAMENT DIRECTOR DEPARTAMENT
Departament Discipline Fundamentale Conf. Univ. Dr. Popescu Daniel
Departament Discipline Specifice Prof. Univ. Dr. Armean Petru

ANUL IV
1. SĂNĂTATE MINTALĂ ȘI PSIHIATRIE
2. ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU
3. LEGISLAȚIE SOCIALĂ ȘI SANITARĂ
4. OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE
5. ÎNGRIJIREA NOU-NĂSCUTULUI
6. METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
7. ORIENTARE ASUPRA PROFESIEI
8. NURSING COMUNITAR
9. DERMATOLOGIE. ÎNGRIJIRI CALIFICATE ÎN DERMATOLOGIE
10. ÎNGRIJIREA MAMEI
11. EPIDEMIOLOGIE
12. SOCIOLOGIE MEDICALĂ
13. ELEMENTE DE PROFILAXIE ACTIVĂ PE GRUPE DE VÂRSTĂ – disciplină opțională
14. MANAGEMENTUL URGENȚELOR CHIRURGICALE POSTOPERATORII – disciplină opțională
15. ÎNGRIJIREA PACIENȚILOR CU BOALĂ RENALĂ CRONICĂ ÎN PROGRAM DE HEMODIALIZĂ – disciplină opțională

Contact Facultatea de Moase si Asistenta Medicala

Nr. telefon: 021.317.23.27

TOP