CNFIS-FDI-2022-0721 - Educație şi accesibilitate pentru diversitate în UMFCD

Titlu proiect: "Educație şi accesibilitate pentru diversitate în UMFCD”  CNFIS-FDI-2022-0721

Perioada de desfășurare: Aprilie - Noiembrie 2022

Buget aprobat: 176.000 RON

Sursa de finanțare: Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2022

Proiectul Educație şi accesibilitate pentru diversitate în UMFCD are ca viziune continuarea demersurilor inițiate în proiectele din anii precedenți (On/Off - Între on-line și off-line în UMFCD, Incluziunea socială în UMFCDPunte de legătură Student-Alumni în UMFCD, respectiv Construim valori pentru viitor în UMFCD) și își propune următoarele direcții majore de acțiune:

  • Consilierea psihologică și educaţională a studenţilor Universității pe teme adaptate nevoilor exprimate de aceştia => prin 4 serii de ateliere, campanii de informare, printr-un Kit de orientare profesională, identificarea grupurilor vulnerabile de studenţi cu ajutorul Direcției Social și implementarea unei platforme de consiliere psihologică, educațională și profesională
  • Asistarea studenților cu dizabilități și continuarea procedurilor de accesibilizare a procesului de învățământ pentru aceștia
  • Realizarea unor webinarii online și a unor podcasturi cu Alumni ai Universității în vederea împărtășirii impresiilor și experiențelor din domeniul profesional în care activează, cu scopul informării studenților despre un posibil plan de carieră și accesibilitatea pe piața muncii.
  • Sporirea accesului la învățământul superior din domeniul medical pentru elevii din medii defavorizate prin campanii de promovare, ateliere, sesiuni de întrebări și răspunsuri, consilierea părinților.

Prin intermediul acestui proiect, CCPEP își propune să asigure un spațiu accesibil și adaptat nevoilor fiecărui membru al comunității UMFCD în care sunt promovate incluziunea, exprimarea propriei identități, autocunoașterea personală și profesională prin învățare formală și non-formală.

Echipa de proiect are o structură multidisciplinară, iar obiectivele menționate se vor realiza printr-o colaborare susținută cu studenții și asociațiile studențești reprezentative ale facultăților din cadrul UMFCD. Prin intermediul tuturor canalelor de comunicare ale Centrului de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională vor fi distribuite chestionare specifice obiectivelor asumate în cadrul comunității studențești UMFCD, cât și formulare de feedback pentru evaluarea satisfacției și impactului asupra beneficiarilor.

Rezultatele vor fi prezentate sub forma unui raport detaliat privind activitățile desfășurate pe toată perioada proiectului, alături de dezvoltarea platformei Alumni, “Kit-ului de orientare profesională” și formularea concluziilor cu privire la informațiile colectate însoțite de propuneri adaptative pentru studenții cu dizabilități.

TOP