Perfecționarea unor echipe interdisciplinare de cercetare pentru optimizarea modelelor experimentale/funcționale în subdomeniul Știința medicamentului

Titlu proiect: Perfecționarea unor echipe interdisciplinare de cercetare pentru optimizarea modelelor experimentale/funcționale în subdomeniul Știința medicamentului

Proiect nr. CNFIS-FDI-2018-0507

ACRONIM: MEDEX

Domeniul vizat: 6. Susținerea cercetării de excelență din universități

Perioada de desfășurare: 01.05-15.12.2018

Buget aprobat: 301000 lei

Cofinanțare: 70000 lei

Sursa de finanțare: Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat – FDI 2018

Director de proiect: Prof. univ. dr. Cristina DINU-PÎRVU

Scopul proiectului CNFIS-FDI-2018-0507 a fost de a menține și dezvolta suportul adecvat derulării activităților de cercetare de excelență din subdomeniul Știința medicamentului în cadrul unor echipe interdisciplinare, punând accent pe optimizarea modelelor experimentale/funcționale aplicabile în domeniul medicamentului, în vederea publicării de lucrări în zona roșie/galbenă.

Obiective:

O1. Dezvoltarea oportunităților de cercetare și creșterea performanțelor echipelor interdisciplinare.

O2. Creșterea performanței infrastructurii de cercetare, prin îmbunătățirea funcționării echipamentelor existente.

O3. Creșterea ratei de succes a propunerilor de proiecte de cercetare depuse în cadrul diferitelor programe de finanțare din fonduri publice/private.

O4. Asigurarea suportului pentru excelență în cercetare bazat pe creșterea impactului diseminării rezultatelor prin publicare în reviste din zona roșie/galbenă sau brevetare

Rezultate:

  1. Au fost organizate două cursuri de instruire/specializare a resursei umane.
  2. Au fost organizate întâlniri de lucru (2), mese rotunde (2) și work-shopuri (1) pentru a facilita schimburi de know-how cu specialiști înalt calificați din alte structuri academice de profil sau complementare/conexe.
  3. A fost asigurat suportul logistic necesar pentru activitatea de cercetare de excelență, precum și pentru valorificarea rezultatelor acesteia.
  4. Au fost susținute 3 stagii de cercetare ale unor cadre didactice în Centre de cercetare de excelență.
  5. Au fost semnate 5 Acorduri de colaborare cu parteneri din mediul de cercetare public/privat.
  6. A fost susținută depunerea a 4 proiecte în diversele competiții lansate în această perioadă (1 proiect câștigător, iar pentru celelalte 3 nu au fost finalizate evaluările).
  7. Au fost susținute spre publicare un număr de 8 articole ISI, precum și 2 cereri de brevet înregistrate la OSIM.
  8. Prin poiect a fost susținută diseminarea rezultatelor cercetării echipelor interdisciplinare la diferite evenimente științifice unde au fost obținute o serie de distincții/premii (3 medalii de aur, 1 medalie de argint, 2 diplome de excelență).

Prin rezultatele obținute, proiectul a asigurat creșterea vizibilității instituționale la nivel național și internațional.

TOP