Biblioteca UMF "CAROL DAVILA"

Structura

Biblioteca UMF “Carol Davila este coordonată de către Prorectorul cu probleme de Cercetare Ştiinţifică, subordonată Consiliului de Administraţie al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti şi Senatului Universitar, şi este finanţată din bugetul universităţii.

Biblioteca UMF “Carol Davila” asigură pentru utilizatorii sai servicii de lectură şi informare documentară prin:

 • acces la publicaţiiîn sala de lectură;
 • împrumut de publicaţii pe termen lung;
 • acces personalizat la baze de date şi resurse electronice ;
 • informaţii bibliografice tradiţionale şi electronice;
 • sesiuni de instruire şi formare în utilizarea instrumentelor de informare medicale;
 • site-ul bibliotecii biblioteca.umfcd.ro;
 • referinţe on-line “Întreabă biblioteca” la adresa biblioteca@umfcd.ro

Principalele activităţi sunt:

 1. Completarea continuă a fondului de documente prin achiziţia lucrărilor ştiinţifice pe profilul specializărilor din universitate şi a domeniului de interes ştiinţific general;
 2. Evidenţa centralizată a colecţiilo rpentru toate filialele;
 3. Organizarea fondului de documente şi depozitarea lor în conformitate cu principiile de ordonare şi dispoziţiile legale de păstrare în siguranţă;
 4. Comunicarea documentelor (împrumut de publicaţii, la domiciliu şi la sala de lectură);
 5. Prelucrarea informaţiei ştiinţifice prin intermediul instrumentelor infodocumentare specifice: cataloage, bibliografii, etc.
 6. Informarea utilizatorilor prin intermediul paginii web a bibliotecii;
 7. Promovarea resurselor electronice si a modalitatilor de accesarea acestora.

Director Biblioteca: Monica Mocanu

Contact: monica.mocanu@umfcd.ro

Principalele activități sunt:

 1. Evidenţa globală a colecţiilor (monografii, publicaţii periodice, documente electronice);
 2. Evidenţa donaţiilor (donaţii de la persoane fizice, donaţii de la personae juridice, de la edituri, lucrări de diplomă, lucrări de master, teze şi rezumate de doctorat);
 3. Schimb intern şi internaţional de publicaţii;
 4. Casarea şi transferul de publicaţii.

Responsabil: Andreea Busioc

Contact: biblioteca@umfcd.ro

Principalele activități sunt:

 1. Catalogarea şi clasificarea publicaţiilor intrate în bibliotecă (analiza conţinutului, clasificarea zecimală şi redactarea informatizată a descrierii bibliografice); realizarea de baze de date bibliografice informatizate şi elaborarea de produse bibliografice de informare a cititorilor.
 2. Prelucrarea curenta si retrospectiva în softul de bibliotecă Liberty a publicaţiilor;
 3. Actualizarea paginii web a bibliotecii biblioteca.umfcd.ro;
 4. Asistenţă în regăsirea informaţiilor din bazele de date ale bibliotecii.

Principalele activități sunt:

 1. Gestionarea operaţiunilor necesare procesului de informatizare a serviciilor de bibliotecă (interne şi externe), de constituire şi dezvoltare a cataloagelor electronice (baze de date bibliografice generale şi pe tipuri de colecţie), de asigurare a accesibilităţii acestora pe Internet şi de valorificare a resurselor on-line în scopul informării utilizatorilor;
 2. Administrează reţeaua informatică a bibliotecii: staţii în reţea pentru bibliotecari, staţii în reţea la dispoziţia utilizatorilor bibliotecii; scanere carte, imprimante multifuncționale; 1 aplicaţie software operaţională (Liberty);
 3. Actualizeaza periodică a listei de IP-uri a clinicilor / departamentelor / spitalelor U.M.F. „Carol Davila”;
 4. Asigurarea accesului prin user şi parolă la bazele de date: generează useri şi parole, controlează accesul la proxy, ţine evidenţa utilizatorilor de proxy (cadrele didactice au acces gratuit; studenţii / doctoranzii / rezidenţii trebuie să deţină card de bibliotecă);
 5. Răspunde solicitărilor primite pe adresa de e-mail biblioteca@umfcd.ro
 6. Organizează training-uri, web-minare, întalniri de informare / formare pentru resursele electronice abonate de bibliotecă;
 7. Realizează Ghidul Bibliotecii, instrument de prezentare al bibliotecii;
 8. Asigură asistenţă în regăsirea informaţiilor din bazele de date ale bibliotecii.

Sef Birou: Aura Matei

Contact: aura.matei@umfcd.ro

Principalele activități sunt:

 1. Organizează şi dezvoltă serviciile de informare şi documentare a utilizatorilor bibliotecii (în special studenţi şi cadre didactice);
 2. Organizează cataloagele tradiţionale generale ale bibliotecii;
 3. Tine evidenţa şi organizează colecţiile de carte şi publicaţii seriale din Depozitul Central al Bibliotecii.

Principalele activități sunt:

 1. Asigurarea serviciilor de comunicare a publicaţiilor în salile de lectură pentru studenţii şi cadrele didactice din U.M.F. „Carol Davila”;
 2. Imprumut de documente la domiciliu;
 3. Evidenţa şi organizarea bibliotecilor filiale.
 4. Organizareasievidentacolectiilor din Depozitul de Dublete;
 5. Organizarea colectiilor documentare vechi.
TOP