Directia SISTEME INFORMATICE SI COMUNICATII DIGITALE

Structura

Obiective

 • Implementarea strategiei de inovare si dezvoltare permanenta, coerenta si unitara a infrastructurii pentru tehnologiile informationale si de comunicatii (TIC) din UMFCD, care sa sustina performanta si excelenta in activitatea academica si de cercetare din Universitate;
 • Implementarea unui sistem informatic integrat de gestionare a procesului educational, vizand automatizarea proceselor de prelucrare a informatiilor specifice din facultatile si departamentele UMFCD
  Asigurarea unor comunicatii performante printr-un acces fiabil la serviciile Internet pentru toate cadrele didactice, studentii si personalul administrativ al UMFCD si o continua modernizare a facilitatilor Internet si Intranet;
 • Oferirea de facilitati TIC (tehnologia informatiei si comunicatiilor) performante pentru studentii, cadrele didactice si angajatii UMFCD in privinta accesului, prelucrarii si comunicarii informatiilor relevante pentru fiecare clasa de utilizatori din UMFCD;
 • Oferirea de servicii electronice accesibile si eficiente de informare a comunitatii publice, asupra programelor academice si a facilitatilor educationale ale UMFCD.

 

Obiective
Asigura implementarea de sisteme informatice pentru facultati si servicii, asista utilizatorii in utilizarea acestor sisteme, prin asistenta directa, instruire si punerea la dispozitie a unor documentatii accesibile.

Atributii

 • Atragerea si implementarea de noi proiecte de dezvoltare;
 • Analizeaza justificarile (referatele de necesitate) pentru solicitari de solutii software ce vizeaza dezvoltarea/modernizarea de platforme institutionale, din fonduri proprii, stabileste specificatiile impreuna cu beneficiarii si coordoneaza din punct de vedere TIC implementarea acestora;
 • Propune solutii software ce vizeaza dezvoltarea/modernizarea de platforme institutionale;
 • Realizeaza procedurile de lucru pentru standardizarea/transparentizarea procesului de achizitionare software si pentru suport sisteme informatice;
 • Managementul din punct de vedere al TIC al sistemului electronic de gestiune al scolaritatii;
 • Managementul din punct de vedere al TIC al sistemului financiar contabil;
 • Managementul din punct de vedere al TIC al sistemului de salarizare;
 • Gestionarea din punct de vedere al TIC al sistemului de cazare;
 • Ofera suportul necesar pe perioada examenelor de licenta, de admitere si rezidentiat;
 • Gestionarea TIC a sistemului de achizitii;
 • Gestionarea TIC a platformei de cercetare;
 • Suport IT in pregatirea si derularea evenimentelor Universitatii;
 • Urmarirea si gestionarea derularii contractelor de mentenanta cu terti;
 • Consilierea si asistenta cadrelor didactice, la solicitarea acestora, asupra modului de utilizare a software-lui, atat a celui destinat aplicatiilor locale (laboratoare) , cat si a celui dedicat serviciilor Internet;
  Mentine un registru electronic sau scris al tuturor interventiilor efectuate;
 • Ofera asistenta pentru studenti, cadre didactice si personal UMFCD la diverse sisteme/platforme informatice dedicate, cu acces distribuit, bazat pe accesul in retea: ANS (Date statistice pentru invatamantul Superior), RMU (Registrul Matricol), platforma cercetare, etc.

 

Obiective
Asigura vizibilitatea informatiilor de interes public, dezvoltarea si gestiunea canalelor de comunicatii digitale ale Universitatii

Atributii

 • Atragerea si implementarea de noi proiecte de dezvoltare;
 • Analizeaza justificarile (referatele de necesitate) pentru dezvoltarea/modernizarea de noi website-uri insitutionale sau canale digitale de comunicatii, din fonduri proprii UMFCD, stabileste specificatiile impreuna cu departamentele beneficiare si coordoneaza implementarea acestora din punct de vedere IT;
 • Asigura administrarea si dezvoltarea website-ului oficial al UMFCD;
 • Administreaza sistemul de informare comunitate UMFCD prin newslettering;
 • Administreaza canalele sociale oficiale ale UMFCD;
 • Implementarea si administrarea mailing-ului institutional;
 • Implementarea si administrarea platformei colaborative de tip Intranet;
 • Ofera suportul necesar pe perioada examenelor de licenta, de admitere si rezidentiat;
 • Gestioneaza solicitarile pentru informatii de interes public conform Legii 544/2001
 • Solicita structurilor din cadrul Universitatii informatiile de interes public conform Legii 544/2001 si asigura prezenta lor pe umfcd.ro
 • Gestionarea (crearea, actualizarea, stergerea, arhivarea) tuturor informatiilor personale pentru utilizatorii sistemelor si serviciilor informatice, pe tipuri de utilizatori (conturi, legitimatii, drepturi, roluri asociate), cu respectarea prevederilor pentru operatori de date cu caracter personal Legea 677/2001 si Regulamentul (UE) nr. 679/2016;
 • Realizarea procedurilor de lucru pentru procesele informatizate si proiectarea fluxurilor de date/documente aferente/acces mailing/intranet;
 • Suport IT in pregatirea si derularea evenimentelor Universitatii;
 • Realizarea documentatiei privind operatiunile de salvare - "backup" si restaurare a datelor pentru bazele de date gestionate precum si planuri de asigurare a disponibilitatii in caz de evenimente neprevazute - backup-ul este  pastrat pentru 14 zile, dupa care acestea sunt sterse;
 • Verificarea si validarea lichidarii obligatiilor pentru personalul care pleaca din UMFCD privind predarea conturilor de acces in aplicatii si alte facilitati TIC de care au beneficiat in calitate de angajat;
 • Consilierea si asistenta cadrelor didactice, la solicitarea acestora, asupra modului de utilizare a software-lui, atat a celui destinat aplicatiilor locale (laboratoare) , cat si a celui dedicat serviciilor Internet;
 • Mentine un registru electronic al tuturor interventiilor efectuate;
 • Urmareste si gestioneaza derularea contractelor de mentenanta cu tertii.

 

Obiective
Asigura functionarea optima a retelei UMFCDnet; monitorizeaza, identifica si remediaza vulnerabilitatile aparute in retea; asigura dezvoltarea, modernizarea si securitatea retelei.

Activitati generale

Realizeaza service/mentenanta pentru calculatoare, configurare imprimante si videoproiectoare; asigura suport tehnic la utilizatori; administreaza nodurile de telecomunicatii din UMFCD, respectiv functionarea optima a sistemelor de sonorizare si a echipamentelor multimedia.

Atributii

 • Atragerea si implementarea de noi proiecte de dezvoltare;
 • Analizeaza justificarile pentru achizitionare de noi echipamente periferice IT din fonduri proprii si stabileste impreuna cu departamentele beneficiare specificatiile necesare;
 • Auditeaza periodic nivelul de performanta al echipamentelor Universitatii si in functie de problemele identificate, propune masuri pentru optimizarea performantelor infrastructurii concordante cu nevoile comunitatii Universitare;
 • Realizeaza procedurile de lucru ce vizeaza standardizarea achizitiilor de echipamente periferice TIC (calculatoare, laptopuri, imprimante, video-proiectoare etc.) din cadrul UMFCD / suport comunitate UMFCD pentru defectiuni echipamente periferice;
 • Realizeaza service calculatoare, imprimante - in regim helpdesk;
 • Asigura suportul informatic necesar pentru desfasurarea evenimentelor din cadrul Universitatii;
  Gestiune situatie echipamente periferice din UMFCD;
 • Ofera suportul necesar pe perioada examenelor de licenta, de admitere si rezidentiat;
 • Intocmeste, in calitate de birou de specialitate, documentele privind achizitiile (propuneri de achizitii, referate de achizitii) referitoare la echipamentele periferice;
 • Mentine un registru electronic sau scris al tuturor interventiilor efectuate;
 • Urmareste derularea contractelor de service cu tertii ce vizeaza echipamentele periferice.
 • Atragerea si implementarea de noi proiecte de dezvoltare;
 • Analizeaza justificarile pentru achizitionarea de noi echipamente de retelistica din fonduri proprii si stabileste impreuna cu departamentele beneficiare specificatiile tehnice necesare;
 • Auditeaza periodic nivelul de performanta al infrastructurii de retea si in functie de problemele identificate, propune masuri pentru optimizarea performantelor infrastructurii cu nevoile comunitatii Universitare;
 • Monitorizeaza, identifica si remediaza vulnerabilitatile aparute in retea;
 • Administrarea retelor din Universitate;
 • Administrarea hardware a serverelor apartinand Universitatii;
 • Administrarea retelelor din camine;
 • Administrarea accesului securizat pentru utilizatori interni (din Universitate) si externi (de Universitate) la sistemele/platformele informatice;
 • Dezvoltarea si extinderea retelei UMFCDnet;
 • Gestiunea situatiei echipamentelor de retele si servere;
 • Ofera suportul necesar pe perioada examenelor de licenta, de admitere si rezidentiat;
 • Realizarea procedurilor de lucru ce vizeaza securitatea datelor, standardizarea achizitiilor de retelistica si servere/ oferire suport defectiuni echipamente active/retele/servere;
 • Urmareste implementarea si aplicarea corecta a politicilor de securitate;
 • Suport IT in pregatirea si derularea evenimentelor Universitatii;
 • Asigurarea securitatii si protectiei retelei din punct de vedere al comportamentului utilizatorilor in retea conform legii 677/2001 si al Regulamentului (UE) nr. 679/2016, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor;
 • Intocmeste, in calitate de birou de specialitate, documentele privind achizitiile (propuneri de achizitii, referate de achizitii) referitoare la echipamentele de calcul si infrastructura TIC si servicii TIC externalizate;
 • Mentine un registru electronic sau scris al tuturor interventiilor efectuate;
 • Urmareste derularea contractelor de service cu tertii.

 

TOP