Disciplina Laborator Clinic - Igiena Alimentatiei

Prof. Univ. Ionita Ana Corina titular
Conf. Univ. Morosan Elena titular
Conf. Univ. Mititelu Magdalena titular
Conf. Univ. Udeanu Denisa-Ioana titular
Sef Lucrari Pop Anca-Lucia titular

În anul 1966, în cadrul catedrei de Chimie biologică a fost înființată o nouă disciplină cu titlul de Chimie sanitară destinată studenților din anul IV al Facultății de Farmacie. Obiectivul disciplinei corespunde necesității de formare a unor specialiști bine pregătiți, teoretic şi practic, pentru activitatea din laboratoarele de analize clinice, precum şi în cele sanitare de control al alimentelor.

Între anii 1966 şi 1971 conducerea Cursului de Chimie Sanitară a fost asigurată de conferenţiar dr. farm. Matilda Rosetti-Colţoiu.

Din 1971 până în 1990 la conducerea disciplinei a fost nominalizat prof. dr. farm. Ştefan Tiberiu Tămăşdan.

În 1972, acesta a modificat titulatura disciplinei în Chimie Medico-Sanitară.

Începând din ianuarie 1990, responsabilitatea disciplinei a revenit doamnei profesor dr. farm. Denisa Mihele.

În 1992 denumirea disciplinei de Chimie Medico-Sanitară a fost schimbată în cea de Laborator Clinic şi Chimie Sanitară. După o perioadă de timp, denumirea s-a schimbat în Laborator Clinic. Igiena Alimentației.

Din anul 1996, a fost introdusă disciplina de Imunologie, care figurează tot în anul IV.

Începând cu anul 2011, luna februarie, conducerea disciplinei a fost preluată de doamna profesor dr. farm. Ana-Corina Ioniță.

Cursul de Laborator Clinic este destinat studenților de anul IV – semestrul I având alocat 2 ore pe săptămână și este însoțit de 3 ore de lucrări practice săptămânal. Cursul are ca obiectiv studiul semnificației analizelor de laborator clinic utilizate în diagnosticul și monitorizarea diferitelor stări fiziopatologice și a terapiei medicamentoase.

Bibliografie:

 • Ioniţă A.C., Moroşan E., Udeanu D.I., Mititelu M., 2015 – Biochimie Medicală, ed a 2-a revizuită şi adăugită, Ed. Printech, Bucureşti, ISBN 978-606- 23-0503- 1 Ioniţă A.C., Moroşan E., Udeanu D.I., Mititelu M., 2015 – Biochimie Medicală, Ed. Printech, Bucureşti, ISBN 978-606- 23-0350- 1

Cursul de Igiena Alimentației este destinat studenților anului IV – semestrul II având alocat 2 ore pe săptămână și este însoțit de 3 ore de lucrări practice săptămânal. Cursul cuprinde noțiuni generale de nutriție, dietopterapia în diferie situații fiziopatologice și noțiuni de siguranță alimentară. Aspecte privind analiza și controlul alimentelor sunt studiate în cadrul lucrărilor pratice de laborator.

Bibliografie:

 • Ioniţă A.C., Moroşan E., Udeanu D.I., Mititelu M., 2015 – Nutriţie si Dietoterapie, Ed. Printech, Bucureşti, ISBN 978-606- 23-0406- 5
 • Mihele D., Dogaru E., Udeanu D.I., 2011, ”Analiza fizico-chimică a alimentelor“, ISBN 978-973- 8932-64- 7

Cursul opțional de Imunologie este destinat studenților anului IV și are alocat o oră pe săptămână. Cursul are ca obiectiv principal explicarea funcționalității sistemului imunitar, un sistem deosebit de complex cu numeroase aplicații actuale multidisciplinare din domeniul științelor vieții.

Bibliografie:

 • Ioniţă A.C., Dogaru E., Udeanu D.I., Mititelu M., 2012, “Imunologie. Note de curs”, Ed. Printech, Bucureşti – ISBN 978-606- 521-812- 3

Cursurile postuniversitare sunt adresate farmaciștilor, medicilor și biologilor și se desfășoară sub coordonarea membrilor disciplinei în diferite perioade din an pe parcursul a 2 săptămâni:

 • Antioxidanți nturali în alimentație
 • Apiterapie și produse apicole
 • Siguranță alimentară
 • Suplimente alimentare pe bază de antioxidanți
 • Valoarea terapeutică a resurselor alimentare marine
 • Produse apicole și aplicații ale acestora în terapie
 • Dietoterapie naturistă

Disciplina de Sanatate Publica desfasoara activitate la nivel post-universitar, fie in domeniul cercetarii – la nivel de pregatire pentru obtinerea doctoratului, fie pentru specializarea in acest domeniu – pregatire in rezidentiatul de sanatate publica si management sau alte domenii conexe, fie pentru aprofundarea cunostintelor – cursuri de atestat si cursuri postuniversitare de durata scurta.

In ceea ce priveste pregatirea de specialitate a medicilor rezidenti din specialitatea sanatate publica si management, curriculumul prevede un numar de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentari de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentata, in afara carora sunt prevazute si 40-50 de ore de studiu individual. Din timpul alocat pregatirii, activitatea didactica acopera 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicata activitatilor practice si studiului individual.

De asemenea, in fiecare an sunt propuse diferite cursuri postuniversitare de durata scurta, care urmaresc actualizarea cunostintelor de specialitate cu cele mai noi si moderne metode si tehnici de lucru din domeniu.

 • apiterapie
 • suplimente nutritive din surse vegetale sau marine
 • produse naturale cu activitate antimicrobiană
 • mediatori lipidici endogeni și de sinteză
 • dezvoltarea de noi metode de diagnostic
 • determinantii sanatatii
 • servicii de sanatate
 • calitate
 • evaluare economica
 • etica

Proiecte sub coordonarea membrilor disciplinei în calitate de director sau responsabil:

 1. Proiect bilateral Romania-Rusia nr. 04-4- 1121-2015/2017, NIPNE – JINR, “SANS and SAXS investigations of composite polymers (protocol 4407-4- 15/17)”
 2. Proiectul PN 09-11- 01-08 -program NUCLEU, Contract nr. 48/31.10.2013 – Tema: “Studii nonclinice pentru dezvoltarea unui nou compus cu activitate antimicrobiană față de microorganismemultidrug rezistente”
 3. Contract de cercetare științifică 16057/19.06.2014 – Studii clinice privind utilizarea în terapie a unor preparate dermatocosmetice și de igienă cu produse apicole (2014-2016)
 4. Contract de cercetare ştiinţifică Nr. 91/01.09.2015, “Studiu clinic al unui produs fitoterapeutic original cu acțiune antioxidantă” (2015)
 5. CNCSIS TD 92/2008 – Cercetări farmacologice și biochimice asupra unor noi prostaglandine de sinteză
 6. Managementul serviciilor de sanatate. Abordare prin proiecte – Florentina Ligia Furtunescu, Dana Galieta Minca (coord), editia editia a doua revizuita si completata, Editura Universitara ”Carol Davila”, Bucuresti, 2010. ISBN 978-973-708-446-0
 7. Metode si instrumente in cercetarea operationala – Dana Galieta Minca, Florentina Furtunescu. Exclus Publishing, Bucuresti, 2012. ISBN 978-606-93255-3-7
 8. Sanatate publica si management sanitar. Note de curs pentru invatamantul postuniversitar Editia a doua revizuita – Dana Galieta Minca, Mihail Grigorie Marcu, Editura Universitara ”Carol Davila”, Bucuresti, 2005. ISBN 973-708-093-9
 9. Sanatate publica si management sanitar. Sanatate publica. Curs pentru studentii Facultatii de medicina – Dana Galieta Minca (coord), Autori : Dan Enachescu, Mihai Grigorie Marcu, Adriana Vasile, Florentina Furtunescu, Dana Dragomir, Eugenia Claudia Bratu, Alin Popescu, Carmen Tereanu. Editura Universitara ”Carol Davila”, Bucuresti, 2005. ISBN 973-708-042-4
 10. Romania. Profilul starii de sanatate pe baza indicatorilor comunitari ECHI – Florentina Furtunescu, Adriana Galan, Alexandra Cucu (coord). Editura Universitara ”Carol Davila”, Bucuresti, 2012. ISBN 978-973-708-650-1
 11. Minca D, Furtunescu F, Calinoiu G, Domnariu C, Costea R. Profile of persons involved in traffic accidents in Romania. Rom J Leg Med.2013 Jun;21(2):155 – 160. DOI:10.4323/rjlm.2013.155. ISSN 1221-8618 (print) ISSN 1844-8585 (online).
 12. Domnariu CD, Ilies A, Furtunescu FL. Influence of family Modelling on Children’ Healthy Eating Behavior. Revista de Cercetare si Interventie Sociala. 2013 Jun;41:77-95. ISSN 1583-3410 (print) ISSN 1584-5397 (electronic)
 13. Bratu E, Minca D, Furtunescu F, Costea R, “Live births trend in Romania: 2007-2025 alternative projection”, Gineco.eu. 2013. Vol. 9. Nr. 31 (1/2013) p.: 29-31, ISSN: 1841-4435
  Furtunescu F, Minca D, Vasile A, Domnariu C. Alcohol consumption impact on premature mortality in Romania. Rom J Leg Med.2009 Dec;17(4):296-302. DOI:10.4323/rjlm.2009.296 ISSN 1221-8618 (print) ISSN 1844-8585 (online).
 14. Tereanu C, Baili P, Berrino F, Micheli A, Furtunescu FL, Minca DG, Sant M. Recent trends of cancer mortality in Romanian adults: mortality is still increasing, although young adults do better than the middle-aged and elderly population. Eur J Cancer Prev. 2013 May;22(3):199-209. doi: 10.1097/CEJ.0b013e3283581d90 ISSN 0959-8278 (print) ISSN 1473-5709
 1. Cioateș Neguț C., Stefan-van Staden R.I., Ungureanu E.M., Udeanu D.I., Stochastic sensors designed for assessment of biomarkers specific to obesity, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 128 (2016) 280–285, (FI=3,164)
 2. Magdalena Mititelu, Teodor Octavian Nicolescu, Corina Ana Ioniţă, Florica Nicolescu – "Study of Heavy Metals and Organic Polluants From Some Fisches of Danube River", Journal of Enviromental Protection and Ecology 13, No 2A, 2012, 869-874 (IF=0,259)
 3. M. Mititelu, T.O. Nicolescu, C.A. Ioniţă, F. Nicolescu – "Heavy Metals Analisys in Some Wild Edible Mushrooms" , Journal of Enviromental Protection and Ecology 13, No 2A, 2012, 875-879 (IF=0,259/2012)
 4. Tănase C., Cocu F., Drăghici C., Căproiu M.T., Neguț C., Udeanu D.I., 2016, „Acylated Prodrugs of PGF2α Analogues”, Revista de Chimie, 67(1), 20-25. (FI=0,956)
 5. Corina Ioniţă, Magdalena Mititelu, Elena Moroşan – ”Analysis of heavy metals and organic pollutants from some Danube river fishes”, Farmacia, Vol. 62, 2, 2014, p. 299-305 (IF=1,251/2013)
 6. Magdalena Mititelu, Corina Ioniţă, Elena Moroşan, Research regarding integral processing of mussels from Black Sea, Farmacia, Vol. 62, 3, 2014, p. 625-632 (IF=1,251/2013)
 7. Tănase C., Neguț Cioateș C., Udeanu D.I.*, Ungureanu E.M., Hrubaru M., Munteanu C.V.A., Voicu,Petrache S., Cocu F., Ioniță A.C., “New oleamide analogues with potential food- intake regulator effect”,Revista de Chimie, 2014, 65, 7, 768-773 (FI=0,956)
 8. Petrache Voicu S., Udeanu D.I.*, Dinischiotu A., Ioniță A.C., 2014, „The influence of two synthesised prostamides on oxidative stress induced in RAW264.7 macrophage murine cell line”, Farmacia, 62, 3, 504 – 513 (FI=1,251)
 9. Lakkis Z., Mihele D.E., Nicorescu I., Vulturescu V., Udeanu D.I., 2012, “The antimicrobial activity of Thymus vulgaris and Origanum syriacum essential oils on Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae and Candida albicans”, Farmacia, 60, 6,857-865 (FI=0,578)
 10. Udeanu D.I., Ioniță C., Dogaru E., Mihele D., Cocu F., Vulturescu V., Iancu C., 2011 – ”The potential antioxidant role of two new synthesized prostamides on human hepatocellular liver carcinoma cell line (HepG2)”, Farmacia, 59, 5, 611-623 (FI=0,669)
TOP