Disciplina Semiologie Medicala - Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan

Prof. Univ. Dina Ion titular
Conf. Univ. Balaceanu Lavinia-Alice titular
Sef Lucrari Omer Secil titular
Asist. Univ. Tiron Andreea-Taisia titular
Asist. Univ. Baboi Ion-Daniel titular
Asist. Univ. Zaharia Magda-Ruxandra titular
Asist. Univ. Voiculet Cornelia titular

Granturi naţionale:

 1.  “Modificările endoscopice, cromoendoscopice, histopatologice, şi flowcitometrice la pacienţii cu Gastrită cronică Helicobacter Pylori pozitivi” - Grant al Academiei Române, Nr.119/20.09.2007 câştigat prin competiţie naţională. Durata proiectului 2007 – 2008 Director de proiect: Prof. Dr . Ion. Dina
 2. „Studiul imunogenomic al expresiei şi rolului funcţional al unor molecule de adeziune celulară (CAM) asociate cancerului colorectal“  Acronim: COLOCAM Grant al Centrului Naţional de Management Programe – CNMP, Programul 4: „Parteneriate în domeniile prioritare” câştigat prin competiţie naţională.  Durata proiectului:  2008 – 2011 Responsabil de proiect:  Prof.Dr.Ion.Dina
 1. Programul Operational Sectorial “ Cresterea Competitivitatii Economice” – “ Centrul de Cecetare Dezvoltare pentru Diagnostic si Terapie Endosvasculara. Acronim : CDDiTE
 1. Semiologia medicală în scenarii clinice,Autor şi coordonator: Ion Dina,Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti 2014, ISBN: 978-973-30-3785-9
 2. First Multicenter Study of Modified Release Phosphatidylcholine “LT-02” in Ulcerative Colitis: A Randomized, Placebo-Controlled Trial in Mesalazine-Refractory Courses. Max Karner, Andreas Kocjan, Juergen Stein, Stefan Schreiber, Georg von Boyen, Peter Uebel, Carsten Schmidt, Limas Kupcinskas, Ion Dina, Frank Zuelch, Gerhard Keilhauer and Wolfgang Stremmel. Articol publicat în American Journal of Gastroenterology 2014; 109:1041–1051; doi: 10.1038/ajg.2014.104. Revistă indexată în Thomson Reuters (ISI) şi BIOSIS, Current Contents/Clinical Medicine, Science Citation Index, SciSearch/SCI Expanded, EMBASE/Excerpta Medica, Elsevier BIOBASE/Current Awareness in Biological Sciences, Index Medicus, Research Information Systems/Reference Update, Biological Abstract, Chemical Abstracts, CAB Abstracts, Global Health, Derwent Journals Abstracted, PASCAL– FI 9,213 (2013), ISSN 0002-9270 (print), 1572-0241 (web)
 3. Idiopathic colonic varices – case report and review of literature. Ion Dina (prim autor), Carmen Fierbinţeanu-Braticevici. Articol publicat în Hepatitis Monthly, 2014, July 14(7): e18916. DOI: 10.5812/hepatmon.18916. Revistă indexată în Thomson Reuters (ISI) şi Pub Med, Naţional Library of Medicine,  Elsevier, SCOPUS, DOAJ,  WHO-EMRO Index Medicus, Index Copernicus,  Directory of Research Journals Indexing, IranMedex, MagIran, ISC. FI=1,796 (2013), ISSN 1735-143X (print), 1735-3408 (web)
 4. Partial Splenic Embolization for Hypersplenism in Cirrhotic Patients. A Case Series. Secil Omer, Octavian Zara, Claudia Iacobescu, Ion Dina (prim autor şi autor corespondent) Articol publicat în Journal of Gastrointestinal and Liver Disease, June 2014, Vol.23 No 2: 215-218 Revistă indexată în Thomson Reuters (ISI) şi EMBASE/Excerpta Medica, Index Medicus, Medline/Pubmed, SCI- Expanded, JCR/S, EBSCO. FI=1,849 (2013), scor relativ de influenţă 0,518; ISSN:1841-8724 (print), 1842-1121(web)
 5. Upper Gastrointestinal Bleeding in a Young Patient with Budd Chiari Syndrome due to a Mutation of Factor V Leiden: A Case Report. Ion Dina (prim autor şi autor corespondent), Claudia Iacobescu, A Goldiş. Articol publicat în Journal of Gastrointestinal and Liver Disease, 2013, vol 22, No 2:213-215. Revistă indexată în Thomson Reuters (ISI) şi EMBASE/Excerpta Medica, Index Medicus, Medline/Pubmed, SCI-Expanded, JCR/S, EBSCO. FI=1,849(2013), ISSN:1841-8724 (print), 1842-1121 (web)
 6. Noninvasive investigations for non alcoholic fatty liver disease and liver fibrosis. Carmen Fierbinţeanu-Braticevici, Ion Dina (prim autor), Ana Petrişor, Laura Tribus, Lucian Negreanu, Cătalin Cârstoiu. Articol publicat în World Journal of Gastroenterology 2010, October 14; 16(38): 4784-4791. Revistă indexată în Thomson Reuters (ISI) şi Pub Med/Medline, SciSearch, Journal Citation Reports, Index Medicus, Digital Object Identifier. FI 2,433 (2013); scor relativ de influenţă 0,693. ISSN :1007-9327 (print), 2219-2840 (web). Citari 25 /11(ISI)
 7. „Breviar clinic de ecografie abdominală”  Autor şi Coordonator: Ion Dina,9 capitole, 172 pagini, Editura Didactică şi pedagogică Bucureşti, 2009, ISBN: 978-973-30-2604-4
 8. Liver involvement in Langerhans’cell histiocytosis: case report. Ion Dina (prim autor şi autor corespondent), C Copăescu, V Herlea, F Wrba, Claudia Iacobescu. Articol publicat în Journal of Gastrointestinal and Liver Disease, March 2006 Vol.15 No.1, 57-59. Revistă indexată în Thomson Reuters (ISI) şi EMBASE/Excerpta Medica, Index Medicus, Medline/Pubmed, SCI-Expanded, JCR/S, EBSCO. FI = 1,849 (2013), ISSN :1841- 8724 (print), 1842-1121 (web)
 9. Şuntul portosistemic transjugular intrahepatic pag 1239-1244, Editura Naţional,  Bucureşti 2004, Colecţia Tratate medicale. ISBN: 973-659-078-X
 10. A study regarding the effectiveness of symbiotic therapy: Saccharomyces Boulardii and inulin, in reducing diarrhea associated with antibiotic treatment and prevention of Clostridium difficile infection. Ion Dina, Maria Berechet, Claudia Iacobescu, Secil Omer, Raluca Oprea, Georgia Baltog, Daniel Baboi. Congresul National de Gastroenterologie 2015 ISSN 1841-8724 http://www.srgh.ro
 11. Clinical characteristics of hospitalized male patients with acute decompensated heart failure and obstructive sleep apnea syndrome. Alice Bălăceanu, Mihaela Fronea, Camelia Diaconu, Claudia Despan, Adriana Diaconu, Gheorghiţa Aron, Ion Dina International Scientific Symposium „Nutrition and Obesity” 2015, Albena basord.com
 12. N-terminal pro B-type natriuretic peptide and emergency bedside ultrasonography in patients with chronic kidney disease, hospitalized for acute decompensated heart failure. Balaceanu, C. Diaconu, R. Stefan, M. Fronea, C. Despan, I. Checherita, G. Aron, I. Dina. Congresul International Heart Failure Sevilia, 2015 ISSN 1879-0844 http://escardio.org
 13. Les syndromes paranéoplasiqueshématologiques. Alice Bălăceanu, Camelia Diaconu, Claudia Despan, Adriana Diaconu, Corina Costache, Gheorghiţa Aron, Ion Dina. Conferinta Internationala UMB, Paris 2015 ISSN 0041-6940 http://www.umbalk.org
 14. La thromboemboliepulmonaire, la thrombose veineuserénaleet le syndrome néphrotique: apparition aiguëchez un patient asymptomatique. Alice Bălăceanu, Camelia Diaconu, Claudia Despan, Gheorghiţa Aron, Ion Dina. Conferinta Internationala UMB, Paris 2015 ISSN 0041-6940 http://www.umbalk.org
TOP