Disciplina Marketing si Tehnologie Medicala

Prof. Univ. Purcarea Victor-Lorin titular
Conf. Univ. Ifrim Chen-Feng titular
Sef Lucrari Gherghiceanu Florentina titular
Sef Lucrari Gheorghe Iuliana-Raluca titular
Sef Lucrari Virgolici Horia-Marius titular
Asist. Univ. Gheorghe Consuela Madalina titular
Asist. Univ. Radu Andra-Victoria titular
Asist. Univ. Negoita Octavian-Ion titular
Asist. Univ. Chichirez Cristina Mihaela titular

Disciplina “Marketing, Tehnologie şi Aparatură Medicală” s-a înfiinţat în anul 2007, la inițiativa Prof. Univ. Dr. Florian Popa, Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti,  în perioada 2004 – 2012 În anul 2013 a fuzionat cu Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică, dând naştere Disciplinei Marketing si Tehnologie Medicală, Informatică Medicală şi Biostatistică. Din anul academic 2015-2016, s-a revenit la disciplinele iniţiale.

Raport de Activitate Disciplină

A. Granturi / Proiecte de cercetare: 32

A.1. Director: 13

A.2. Membru: 18

B. Publicații:

B.1. Cărți / Capitole în cărți: 69

B.1.1. Internaționale: 6

B.1.2. Naționale:  63

B.2. Articole științifice: 347

B.2.1. ISI (Thomson Reuters): 97

B.2.2. BDI (Baze de date internaționale): 250

C. Participare la congrese, conferințe, simpozioane: 150

D. Alte contribuții științifice: 14

E. Brevete: 1

F. Teze de doctorat – Coordonator Prof. Dr. Ing. Purcărea Victor:

F.1. Teze de doctorat finalizate: 11

F.2. Teze de doctorat în lucru: 9

F.3. Teze de doctorat cu finalizare în 2021: 5

G. Lucrări de licență susținute: 80

Disciplina Marketing, Tehnologie și Aparatură medicală pune la dispoziția studenților și cadrelor sale didactice un Amfiteatru de 76 de locuri, si o sala de seminar de 25 de locuri, dotat cu retroproiectoare, ecrane mobile, tablă magnetică și markere precum și o bibliotecă proprie cu cărți de specialitate.

În funcție de orarul îndrumătorilor și coordonatorilor de curs, studenții pot folosi acest spațiu în timpul anului universitar pentru a lucra proiectul de grup sau a studia materialele din bibliotecă. De asemenea, disciplina mai dispune și de o rețea wireless de internet.

Nota finală este calculată astfel:

 • Examen scris (sesiune): 60%;
 • Proiect: 20%;

Proba practica:

 • 20%Examenul scris din sesiune conține 2 subiecte de sinteză, si trei subiecte punctuale, apreciate după următorul punctaj:
 • Subiectul 1 (sinteza): 3 puncte
 • Subiectul 2 (sinteza): 3 puncte
 • Subiectul 3: 1 punct
 • Subiectul 4: 1 punct
 • Subiectul 5: 1 punct
 • 1 punct din oficiu dacă se scriu corect coordonatele de identificare ale studenților (nume, prenume, an, serie, grupă.
 • O împărțire a subiectelor pe categorii și subcategorii se va distribui în timp util șefilor de serii.

Proiectul de grup se va realiza la nivel de grupă. Proiectul are ca scop aplicarea politicilor și strategiilor de marketing în deschiderea unui cabinet medical pe o specialitate ce va fi trasă la sorți în timpul cursului de marketing. Fiecărei grupe îi va fi alocat un îndrumător.

Un cuprins al proiectului se va oferi în timp util fiecărei grupe de către îndrumătorul alocat. In plus, proiectul de grup ajuta la socializarea studentilor intre ei si, mai ales, reprezinta un prim contact al acestora cu viata post universitara reala.

Proba practică constă în modul de prezentare al proiectului. Mai exact, se va evalua formatul electronic al prezentării în Microsoft PowerPoint sau Prezi precum și stilul de sintetizare, originalitate și materiale alternative de prezentare.

Pentru anul I, disciplina oferă opționalul Tehnologie și aparatură medicală.

Pentru anul II, disciplina oferă opționalul Aparatură și dispozitive medicale.

Materialele bibliografice pentru disciplină se regăsesc atât în cadrul Bibliotecii Universității, în biblioteca disciplinei cât și la Editura Universitară Carol Davila. Acestea sunt:

Studenți români:

 • Purcărea V.L (coord.), Marketingul îngrijirilor de sănătate. Manual universitar, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2010.
 • Purcărea V.L. (coord.). Tehnologie şi aparatură medicală, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2008.
 • Purcărea V.L. (coord.). Aparatură şi dispozitive medicale, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2013

Studenți la modulul de limba engleză:

 • Purcărea V.L. (coord.). Health care Marketing, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2010.
 • Purcărea V.L. (coord.). Technology and Medical Equipment, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2013.

Toate manualele sunt elaborate împreună cu colectivul catedrei.

Disciplina Marketing, Tehnologie și Aparatură medicală pune la dispoziția studenților și cadrelor sale didactice un spațiu de lucru dotat cu retroproiectoare, tablă magnetică și markere precum și o bibliotecă proprie cu cărți de specialitate.

Candidații pot obține un doctorat în marketingul serviciilor de sănătate, managementul serviciilor de sănătate, comunicarea în sănătate, sisteme informationale în sănătate.

Pentru alte informații nu ezitați să vă adresați disciplinei sau șefului de disciplină.

 • marketingul serviciilor de sănătate
 • comportamentul consumatorului de servicii medicale
 • comunicarea însănătate,
 • reputaţia organizaţiilor medicale
 • marketingul intern în organizaţiile medicale
 • branding medical, aparatură medicală
 • echipamente medicale.
 1. Contract de cercetare stiintifica cu finantare externa, No.245/208, cu firma: ”Centre de Broqueville-medical Check Up”, Bruxelles – Belgia, castigat prin competiție, în valoare de 8.500 euro; Titlul proiectului: “ Le developpement  d’une relation de marketing avec un partenaire convenable  sur le marche des soins de sante de la Roumanie dans le but d’ouvrir de nouvelles  pratique  medicales”;
 2. Contract de cercetare stiintifica cu finantare externa, NO. 69/30/04/2008 cu firma:”Frutifresh master in fresh solution”din Lot, Belgia, castigat prin competiție, în valoare de 10.000 euro, Titlul proiectului: ”La construction de la relation de marketing avec le partener convenable sur le marche de la Roumanie  des fruits frais en constituant un composant critique  d’une diete saine“;
 3. Contract de cercetare stiintifica cu finantare externa, NO. 1/2011, cu firma: „Faith” AFCH, 635 SE 11 th Place  Hillsboro, OREGON 97123, USA, castigat prin competiție, în valoare de 100.000 USD, Titlul proiectului: „Construirea unei relației parteneriale de marketing cu scopul găsirii unui partener potrivit pe piata serviciilor de sănătate din România” “Creating a marketing partenership with the purpose of finding a suitable partner on the market of healthcare services in Romania”.
 4. Contract de cercetare științifică cu finanțare externă, TSHL 01/11/2015, cu firma: „TAKE SHAPE FOR LIFE” , Owings Mills, Maryland 21117, USA, castigat prin competiție, în valoare de 65.000 USD, Titlul proiectului:”Implementarea activității și produselor firmei Take Shape for Life” in Romania și Europa. ”How to Implement in Romania and Europe the Take Shape for Life activity and prodacts”-investigator principal
 5. Contract de cercetare științifică 31/05/03/2008 cu Centrul de Cercetare de Excelenta CIMR- București , în valoare de 15.000 RON, Titlul proiectului:“ Studiu privind modelarea afecțiunilor sistemului vizual uman în cadrul imagisticii medicale”;
 1. Popa Fl., Purcărea Th., Purcărea V.L., Raţiu M.P. Marketingul îngrijirilor de sănătate, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2007.
 2. Purcărea V.L., Managementul sistemului informațional spitalicesc, Bucureşti, Editura Universitară “Carol Davila”, 2007.
 3. Purcărea V.L (coord.), Marketingul îngrijirilor de sănătate. Manual universitar, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2010.
 4. Purcărea V.L. (coord.). Health care Marketing, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2010.
 5. Purcărea V.L. (coord.). Tehnologie şi aparatură medicală, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2008.
 6. Purcărea V.L. (coord.). Technology and Medical Equipment, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2013.
 7. Purcărea V.L. (coord.). Aparatură şi dispozitive medicale, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2013.
 8. Purcărea V.L., Vîrgoloci H.M., Sisteme informaţionale spitaliceşti. Note de curs, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2014.
 9. Purcărea V.L. (coord.). Managementul proiectului de accesare a fondurilor structurale ale uniunii europene, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2009
 10. Purcărea V.L., Gheorghe IR, Gheorghe CM (2015). Investigating the Theory of Planned Behavior in the health care environment. A sender’s perspective Academia de Marketing din Anglia, Irlanda
TOP