Disciplina Psihiatria Copilului si Adolescentului

Prof. Univ. Dobrescu Iuliana titular
Sef Lucrari Mateescu Laura-Andreea titular
Sef Lucrari Rad Florina titular
Asist. Univ. Grozavescu Raluca-Tarsita-Veronica titular
Asist. Univ. Stancu Mihaela determinat
Asist. Univ. Andrei Lucia Emanuela determinat

În cadrul UMF “Carol Davila” disciplina neuropsihiatrie infantilă a existat încă din 1948. Din 1996, odată cu separarea specialității Neuropsihiatrie infantilă în Psihiatrie pediatrică și Neurologie pediatrică, Psihiatria Copilului și Adolescentului există ca și disciplină separată în cadrul UMF “Carol Davila”. Modulul de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului cu durată de o săptămână apare în programa anului VI, Facultatea de Medicină generală, alături de Psihiatrie.

În cadrul Clinicii de Psihiatrie Pediatrica, Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alex. Obregia” sunt evaluați copii și adolescenți (1-18 ani) cu tulburări de sănătate mintală: Tulburări de dezvoltare (Tulburări de spectru autist, Tulburări de dezvoltare a limbajului, Tulburări de achiziție a abilităților școlare), Întârziere mintală, Tulburări de comportament și emoționale cu debut în copilărie (ADHD, Tulburare de Opoziție, Tulburări de conduită, Tulburări emoționale), Tulburări anxioase, Tulburări afective, Schizofrenie.

Pacienții beneficiază de evaluare complexă în echipă multidisciplinară, evaluarea clinică fiind instrumentată cu teste standardizate specifice diverselor afecțiuni (ADOS, ADI-R, NEPSY, KID SCID, RAVEN, WISC).

În procesul terapeutic, în funcție de patologie, pacientul și familia beneficiază de psihoeducație, consiliere, instruirea în tehnici psihoeducaționale, precum și de inițierea în tehnici psihoterapeutice specifice fiecărei afecțiuni. Pe parcursul spitalizării (continue sau de zi) pacientul și familia participă la programe de terapie ocupațională, terapie prin joc, terapie de grup.

 • cursuri și lucrări practice pentru studenții Facultății Medicină Generală, an VI (secția română și engleză);
 • coordonarea activității clinice și științifice a medicilor rezidenți specialitatea Psihiatrie Pediatrică, Psihiatrie, Pediatrie, Neurologie Pediatrică;
 • organizarea de cursuri, prezentări de caz, prezentări de articole de specialitate pentru medicii rezidenți;
 • coordonarea lucrărilor de licență a studenților;
 • editare de manuale de în specialitatea Psihiatrie Pediatrică:
  • „Manual de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului” (sub redacția Prof. Dr. Iuliana Dobrescu) – prima ediție 2010, ediția a II-a revizuită și adăugită 2016
  • „Copilul neastâmpărat, agitat și neatent” (coordonator Prof. Dr. Iuliana Dobrescu) – 2005
  • „Actualități în psihofarmacologia copilului și adolescentului – ghid practic” (coordonator Prof. Dr. Iuliana Dobrescu) 2004
  • „Psihiatria copilului și adolescentului” (Prof. Dr. Iuliana Dobrescu), 2003
 • articole în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale;
 • organizarea de Conferințe de Sănătate Mintală (în 2016 a XIII-a ediție) și de Congrese de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului (în 2016 a V-a ediție)
 • membrii disciplinei au pus bazele în 2006 a Asociației Române de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului și Profesii Asociate (ARPCAPA), asociație profesională care are drept scop promovarea sănătății mintale a copilului și adolescentului, modernizarea pregătirii profesionale în psihiatria copilului și adolescentului și îmbunătățirea asistenței psihiatrice a copilului și adolescentului;
 • în 2007 membrii disciplinei au pus bazele Revistei Române de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului, revistă care în prezent este indexată în baze de date internaționale;
 • conducere și desfășurare de granturi de cercetare interne și internaționale precum și aplicații la granturi de cercetare;
 • participarea în calitate de experți a membrilor disciplinei la programele de sănătate mintală ale Ministerului Sănătății.
 • în cadrul stagiului studenții au acces sub supervizarea membrilor disciplinei la pacienții Clinicii de Psihiatrie Pediatrica, Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alex. Obregia”. Fiecare caz este discutat în cadrul stagiului evidențiindu-se informațiile necesare practicii medicale generale (screening-ul tulburărilor de sănătate mintală, simptome, diagnostic pozitiv și diferențiat, principii de tratament psihofarmacologic și psihoterapeutic);
 • cursurile sunt susținute de materiale power – point (în limba română și engleză), înregistrări video și se desfășoară într-o manieră interactivă;
 • curricula este oferită pe suport electronic într-un format accesibil studentului de anul VI și este constituită pe baza bibliografiei disciplinei;
 • au fost propuse cursuri opționale precum:
  • Principii de screening și intervenție precoce în Tulburările de neurodezvoltare la copil
  • Utilizarea normelor Comunității Europene în comunicarea cu pacientul copil și adult și familia acestuia în sistemul de sănătate din România.
 • în cadrul disciplinei au fost propuse cursuri de formare postuniversitară cu următoarele teme:
  • Tulburarea de spectru autist (identificare, diagnostic și intervenție precoce);
  • Tulburări psihotice cu debut precoce;
  • Tulburări afective la copil și adolescent;
  • Principii de intervenție în tulburările psihice la copil și adolescent;
 • cursanții beneficiază de cursuri (în format power-point și înregistrări viodeo) și prezentări de caz și de curicula în format electronic.
 • Dr. Iuliana Dobrescu deține în prezent calitatea de conducător de doctorat în cadrul Disciplinei Psihiatria Copilului și Adolescentului;
 • în perioada 2009-2016 sub îndrumarea Prof. Dr. Iuliana Dobrescu au fost finalizate lucrări de doctorat cu tematici diverse precum Tulburarea de spectru autist, Tulburările de somatizare la copii și adolescenți, Schizofrenie, Tulburarea obsesiv compulsivă, din aceste lucrări rezultând articole publicate în reviste indexate CNCSIS și în baze de date internaționale;
 • medici în specialitatea psihiatrie pediatrică sau psihiatrie dar și psihologi pot accesa programul de studii doctorale.
 • Tulburări de spectru autist
 • ADHD
 • Schizofrenie cu debut precoce
 • Tulburări afective
 • Tulburări de alimentație

“INCLEN-Epidemiologic Research on Autism in Romania – Pilot (IN-ERAR)”  – studiu pilot în parteneriat cu University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth)

SANCO/2014/C2/035 ASDEU: Autism Spectrum Disorders in the European Union

COST Action BM1004: „Enhancing the scientific study of early autism: A network to improve research, services and outcomes”;

CAMHEE – Child and Adolescent Mental Health in Enlarged European Union : Development of Effective Policies and Practices – International Project under the Coordination of State Mental Health Center, Vilnius, Lithuania

COSIP – Preventive Intervention in Children with a Parent with a Terminal Somatic Illness – International Project, under the Coordination of Hamburg University – final phases.

 • Rad, F., Buică, A., Dobrescu, I. (2015) “Autistic traits in general population – myth or reality?” Analele Universităţii “Dunărea De Jos” din Galați, Fascicula XVII, Medicină. 2015:2 ISSN-L: 1583 – 2074 (CNCSIS B+,EBSCO, WorldCat, DRJI, CiteFactor, Universal Impact Factor).
 • Anghel, C.G., Rad, F., Dobrescu I. (2014) “Antipsychotic treatment and weight gain in adolescence with very early and early onset schizophrenia”, Romanian Journal of Child and Adolescent Psychiatry, vol 2, Issue 1, ISSN-L 2360-185X (EBSCO, GIF – Global Impact factor, Index Copernicus, Info Base Index ).
 • Rad, F., Mihailescu, I., Tocaci, G., Buica, A., Dobrescu, I. (2014) “Hyper-systemizing theory in parents of children with autistic spectrum disorder”, Romanian Journal of Psychiatry, vol XVI, nr 2, June 2014, pg 61-67, ISSN 1454-7848 (CNCSIS B+, Index Copernicus)
 • Dobrescu, I., Trutescu, C., Kobylinska, L., Rad, F., Petrescu-Ghenea, C., Anghel, G.C., Mihailescu, I. (2014) – “Prolactinemia and clinical outcome following second generation antipsychotics in early onset schizophrenia”. Abstract in Endocrine Abstract, 16th European Congress of Endocrinology 2014, vol 35, Wrocław, Poland, ISSN 1479-6848
 • Rad, F., Mihailescu, I., Tocaci, G., Dobrescu I. (2014) “Risk factors associated with autism spectrum disorder”, Analele Universitatii “Dunarea de Jos” Medicina, Fascicula XVIII, nr 1, 2014, pg 69-76, ISSN-L: 1583 – 2074 (CNCSIS B+,EBSCO, WorldCat, DRJI, CiteFactor, Universal Impact Factor).
 • Coogan A.N., Dobrean A., Donev R.M.,Mateescu L., Muller U., Thome J., Voinescu B.I. (2010) – Adult attention Deficit hyperactivity disorder: translating research into practice. Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, DOI 10.1007/s12402-012-0073-7, ISSN 1866-6116
 • Trutescu, C.I., Petrescu Ghenea, C., Rad, F., Anghel C.G., Mihailescu, I., Nedescu, L., Dobrescu, I. (2013) „Are adolescents with Asperger Syndrome more likely to be involved in criminal activities”, , Romanian Journal of Psychiatry, vol XV, nr 3, pg 92-94, ISSN 1454-7848 (CNCSIS B+, Index Copernicus).
 • Mihailescu, I., Kobilinska, L., Rad, F., Petrescu Ghenea, C., Dobrescu, I. (2013) „Asperger Syndrome: convergence with other psychiatric disorders”, Romanian Journal of Psychiatry, vol XV, nr 3, pg 99-103, ISSN 1454-7848 (CNCSIS B+, Index Copernicus).
 • Rad, F., Petrescu-Ghenea, C., Tudorache, E., Trutescu, C., Anghel, C.G., Dobrescu, I. (2013) „Is arousal a valid theory in explaining psychiatric illness?” Romanian Journal of Psychofarmacology, vol 13, Issue 1, ISSN 1582-7674 (CNCSIS B+, Index Copernicus).
 • Khan, N.Z., Gallo, L.A., Arghir, A., Budisteanu, B., Budisteanu, M, Dobrescu, I, Donald, K., El-Tabari, S., Hoogenhout, M., Kalambayi, F., Kawa, R., Lemus Espinoza, I., Lowenthal, R., Malcolm-Smith, S., Montiel-Nava, C., Odeh, J., de Paula, C.S., Rad, F., Tarpan, A.K., Thomas, K.G.F., Wang, C., Pateu, V., Baron-Cohen, S., Elsabbagh, M. (2012) Autism and the Grand Challenges in Global Mental Health, Autism Research, vol. 5, issue 3, pg 156-159, ISSN: 1939-3806 (ISI Journal Citation Reports, Impact Factor: 4,33)
TOP