CNFIS-FDI-2021-0390 - Adaptabilitatea continuă a mediului academic - între on-line şi off-line în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”

Titlu proiect: Adaptabilitatea continuă a mediului academic - între on-line şi off-line în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, CNFIS-FDI-2021-0390

Perioada de desfășurare: Mai - Noiembrie 2021

Buget aprobat: 338.841,18 RON

Sursa de finanțare: Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2021

Proiectul On/Off - Între on-line și off-line în UMFCD are ca viziune continuarea demersurilor inițiate în proiectele din anii precedenți (Incluziunea socială în UMFCDPunte de legătură Student-Alumni în UMFCD, respectiv Construim valori pentru viitor în UMFCD) și își propune următoarele direcții majore de acțiune:

 • Consilierea psihologică și educaţională a studenţilor Universității pe teme adaptate nevoilor exprimate de aceştia => prin 4 serii de atelierecampanii de informare săptămânale, Kit de tehnici de învățareidentificarea grupurilor vulnerabile de studenţi cu ajutorul Direcției Social și crearea unui ghid de adaptare a studenţilor cu dizabilități pentru cadrele didactice.
 • Iniţierea unui studiu la nivelul angajatorilor => pentru identificarea principalelor cerințe privind competențele absolvenţilor, consilierea profesională a studenţilor Universităţii şi medierea interacţiunii cu Alumni ai Universităţii: angajatori, mentori, cadre didactice, în vederea împărtăşirii unor experienţelor proprii prin intermediul a 6 webinarii, 30 de interviuri text, 10 testimoniale video, 4 podcasturi, cât și realizarea unui Kit de orientare în carieră.
 • Consilierea și orientarea profesională a elevilor liceeni din mediul rural şi oraşe mici interesaţi de urmarea unei Facultăţi componente UMFCD => prin 6 sesiuni de Q&A despre viaţa de student UMFCD, 4 webinarii pe teme solicitate de elevi, sprijinirea acestora în zilele Examenului de Admitere și a Simulărilor Examenului de Admitere și activităţi de educație pentru sănătate în rândul liceenilor.
 • Integrarea studenților străini în activităţile Centrului şi oportunităţile Universităţii => prin webinarii special organizate și colaborarea cu reprezentanţii Modulului de Limbă Engleză.

Echipa de proiect are o structură multidisciplinară, iar obiectivele menționate se vor realiza printr-o colaborare susținută cu studenții și asociațiile studențești reprezentative ale facultăților din cadrul UMFCD. Prin intermediul tuturor canalelor de comunicare ale Centrului de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională vor fi distribuite chestionare specifice obiectivelor asumate în cadrul comunității studențești UMFCD, cât și formulare de feedback pentru evaluarea satisfacției și impactului asupra beneficiarilor.

Rezultatele vor fi prezentate sub forma unui raport detaliat privind activitățile desfășurate pe toată perioada proiectului, alături de dezvoltarea platformei Alumni, “Kit-ului de orientare în carieră” respectiv “Kitului de tehnici de învățare” și formularea concluziilor cu privire la informațiile colectate însoțite de propuneri adaptative pentru studenții cu dizabilități.


Pe parcursul proiectului au fost urmărite 4 direcții principale de acțiune:

O1. Consilierea psihologică și educațională a studenților UMFCD

Au avut loc 4 serii a câte 3 webinarii pentru 172 studenți. Fiecare săptămână din luna august 2021 a dezvoltat o anumită temă de interes, prin intermediul a câte 3 webinarii și materiale informative. Temele abordate au fost:

 • Abilități de comunicare: 2, 4, 6.08
 • Self Awareness: 9, 11, 13.08
 • Managementul timpului: 16, 18, 20.08
 • Lucrul în echipă: 23, 25, 27.08

S-au publicat 28 campanii de informare în mediul online (Facebook - https://www.facebook.com/ccpep.umfcd, Instagram - https://www.instagram.com/ccpep_umfcd/conform nevoilor exprimate de studenți în chestionarul inițial dedicat. Printre subiectele abordate se numără: inegalitatea de șanse între genuri, crearea de obiceiuri, programul de studiu, cheat days, suicid, limite personale, încrederea în sine, frica de eșec, LGBTQ+, PTSD, overthinking, voluntariat, anxietate, cunoașterea de sine, time management, empatie, frustrare, burnout, tehnici de respirație, vocea critică interioară. Impactul total este de 16880 vizualizări iar impactul mediu de 602 vizualizări/campanie. S-a solicitat feedback-ul din partea studenților, acesta fiind unul majoritar pozitiv. 

A fost realizat Kitul despre Tehnici de Învățare, ce abordează teme precum: formarea obiceiului de învăța, planul de studiu, spațiul de studiu, motivație, stilurile de învățare, tehnici de învățare:

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2021/CCPEP/KIT%20TEHNICI%20DE%20INVATARE.pdf

Prin intermediul Direcției Social a Universității, studenții cu risc de excluziune au fost adăugați în baza de date a Centrului, contactați și invitați să participe la activitățile din proiect.

Ghidul de Incluziune pentru Studenții cu Dizabilități a fost realizat la nivel Instituțional, urmând să fie dezvoltat.

O2. Dezvoltarea relațiilor studenților cu Alumni ai UMFCD

Au fost organizate 8 webinarii cu Alumni UMFCD, la care au participat în total 460 studenți:

 • 09, Provocările domeniului medical în străinătate - dr. Octavian Bucur
 • 09, De vorbă la cafea despre Medicină Dentară și Histologie - dr. Mihnea Nicolescu
 • 09, Experimentele din viața unui rezident, mai spectaculoase decât cele din Laborator? - Farm. Ana Aldeker
 • 09, De câtă filozofie ai nevoie în psihiatrie? - Dr. Alexandru Ioan Mirea
 • 10, Războiul cu cancerul în ginecologie - Dr. Raluca Chelariu
 • 10, Frumusețea stomatologiei în țările nordice - Dr. Răzvan Stravica
 • 10, Ascultă-ți inima și ieși din zona de confort - Farm. Mădălina Gulerez
 • 11, Tainele asistenței medicale - Asist. Ileana Paula Ionel

 

 

 

 

 

 

4 interviuri tip podcast și 4 interviuri tip video cu Alumni sunt în cursul publicării pe site-ul de orientare în carieră al CCPEP: https://punte-student-alumni.umfcd.ro/.

A fost realizat Kitul despre Orientare în Carieră, referitor la: oportunitățile studenților UMFCD, Rezidențiat, pregătirea unui CV și a unui interviu, aptitudini necesare diverselor domenii de activitate:

Kitul conține testimoniale din partea Alumni ai UMFCD.

Un chestionar despre competențele necesare în domeniul profesional a fost distribuit către peste 100 angajatori pentru fiecare facultate componentă. S-au analizat opțiunile de carieră ale studenților versus proaspăt rezidenților cu ajutorul unui chestionar specific. Formularul de înscriere în Comunitatea Alumni a fost distribuit online și trimis tuturor rezidenților absolvenți ai UMFCD. A fost realizată harta vizuală cu distribuția pe Glob a Alumnilor înscriși. Procedura de comunicare cu membrii Comunității Alumni a fost definitivată, implicând platforma Alumni Graduway https://comunitate.alumni.umfcd.ro și adresele de mail instituționale.

O3. Consilierea elevilor de liceu interesați de o carieră în domeniul sanitar

În lunile Mai (27.05) și Noiembrie (3, 4, 5, 6.11) au avut loc 7 sesiuni Q&A pentru 195 elevi liceeni interesați de o carieră în domeniul sănătății. În cadrul acestora, studenți implicați în proiect au răspuns întrebărilor elevilor despre viața de student UMFCD.

S-au organizat 4 webinarii pentru 128 elevi de liceu:

 • Study skills, 20.09
 • Study skills, 22.09
 • Personal branding, 24.09
 • Gestionarea inteligentă a economiilor, 27.09

S-au realizat contracte de colaborare cu Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională, cu ajutorul cărora cele 120 chestionare JVIS vor fi distribuite elevilor defavorizați.

Echipa CCPEP a fost prezentă la evenimente dedicate viitorilor studenți ai Universității precum Simularea Examenului de Admitere (SSFB - 15.05, SSMB - 22.05), Examenul de Admitere UMFCD (25.07), Săptămâna Bobocilor (22.09) pentru a oferi sfaturi și materiale promoționale participanților și pentru a le răspunde la întrebări.

Trainerii din proiect au colaborat cu voluntari ai Departamentelor de Sănătate Publică ale Societăților Studențești în cadrul a 2 traininguri (24, 26.05). Au fost instruiți 11 studenți voluntari. În luna Iunie au avut loc 4 prezentări de educație pentru sănătate pentru 43 liceeni: 16.06 - Nutriție & sport; 18.06 - De la adolescent la adult; 22.06 & 23.06 - Sănătate Mintală.

O4. Integrarea studenților străini ai UMFCD (Modul Limba Engleză)

În luna Iulie au fost organizate 2 webinarii în limba engleză, la care au participat 5 studenți străini ai UMFCD:

 • 07 - Change Management
 • 07 - Feedback

În mediul online s-au desfășurat 3 campanii în limba engleză, pentru studenții Modulului Limba Engleză, pe temele:

 1. Cultural adaptation - Defining the concept
 2. Cultural adaptation - Steps to ease the process
 3. Coping with anxiety

Impactul celor 3 campanii a fost de 558 vizualizări.

Accesibilitate: Materialele create în cadrul proiectului reprezintă resurse importante pentru comunitatea studențească UMFCD. Prin publicarea campaniilor, kiturilor, înregistrărilor evenimentelor online, interviurilor pe canalele media ale CCPEP ne asigurăm de o accesibilitate sporită a studenților și viitorilor studenți:

La final de proiect a fost organizat un giveaway pentru cei ce au accesat materialele, în urma căruia 13 urmăritori au primit cărți de dezvoltare personală.

Feedback: În cadrul întâlnirilor online cu studenții și elevii, s-a avut constant în vedere solicitarea feedback-ului referitor la activitățile din proiect. Acesta a fost unul majoritar pozitiv, mai ales cu privire la calitatea informațiilor furnizate, interactivitate, prezentarea aspectelor practice. Prin evaluarea vizualizărilor paginilor de socializare, s-au tras concluzii despre temele care au impactat cel mai puternic comunitatea UMFCD.

Management proiect: Echipa de proiect are o structură multidisciplinară, iar obiectivele menționate s-au realizat printr-o colaborare susținută cu studenții și asociațiile studențești reprezentative ale facultăților din cadrul UMFCD. Studenții angajați în proiect au fost selectați pe baza dosarului personal și interviului.

TOP