Cariere administrative si didactic auxiliare

Rezultatele obtinute in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor de instalator si fochist in cadrul Directiei Tehnice

Rezultatul obtinut in urma sustinerii probei interviu la concursul organizat pentur ocuparea postului de Muncitor necalificat (M) in cadrul Directiei Economico – Administrativa – Administrativ – Facultatea de Medicina

Rezultatul obtinut in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de Referent (S) in cadrul Disciplinei Urologie – Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan

Decizii constituire comisii pentru candidatii inscrisii si solutionarea contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar (M) in cadrul Directiei Economico Administrativa – Depozite

Rezultatul obtinut in urma sustinerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor in cadrul Directiei Economico Administrativa – Administrativ – Facultatea de Farmacie

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere in vederea participarii la cocncursul organizat pentru ocuparea postului de Referent (S) in cadrul Disciplinei Ortopedie – Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere in vederea participarii la concursul organizat pentru ocuparea postului de Instalator in cadrul Directiei Tehnice – Serviciul Tehnic – Formatia de Lucru nr. 2 – Facultatea de Farmacie

Proces verbal incheiat in urma concursului organizat pentru ocuparea postului de Administrator financiar (M) (administrator imobile) la „Vila Mirea – Casa de vacanta” in cadrul Directiei General Administrativa – Directia Economico Adminsitrativa

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere in vederea participarii la concursul organizat pentru ocuparea postului de Administrator financiar (M) in cadrul Directiei RUNOS – Serviciul Normare, Organizare. Salarizare

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere in vederea participarii la concursul organizat pentru ocuparea postului de referent (S) in cadrul Disciplinei Urologie – Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan

Rezultatul obtinut in urma sustinerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de Asistent medical (PL) in cadrul Disciplinei Terapie Implanto-Protetica – Facultatea de Medicina Dentara

Rezultatul obtinut in urma sustinerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de Portar in cadrul Directiei Social – Camin Splai 48

TOP