Disciplina Psihologie medicala. Pedagogie

Sef Lucrari Cioca Ioana-Elena titular

Disciplina a luat naştere o dată cu înfiinţarea Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală.

Activitatea medicală este realizată de către Asist.Univ. Dr. Liliana Bordea în domeniul Psihiatriei la Spitalul Gorgos şi de către Prof. Univ. Dr. Ioan Bradu Iamandescu în domeniul Alergologiei (clinică privată).

Se desfăşoară activitate de psihologie clinică şi psihoterapie de către şef lucrări, psiholog clinician specialist, psihoterapeut Ioana Cioca (cabinet privat).

Activitatile de educare/ didactice se desfăşoară la toate specialităţile FMAM (Moaşe, Asistenţă Medicală, Balneofiziokinetoterapie) şi în toţi anii de studii după cum urmează:

 • Şef lucrări psiholog dr. Ioana Cioca – cursuri şi lucrări practice de Abilităţi de comunicare, Psihologie Medicală, Muzicoterapie, Pedagogie, Aspecte psihologice ale sarcinii
 • Asist. Univ. Dr. Liliana Bordea – lucrări practice Abilităţi de comunicare, Psihologie Medicală
 • Prof. Univ. Dr. Iamandescu – cursuri de Psihologie Medicală, Abilităţi de comunicare, Aspecte psihologice ale sarcinii, cursuri facultative de Pedagogie Medicală şi un curs de Muzicoterapie – curs unic la Facultăţile de Medicină din ţară.

Cursul  Abilităţi de comunicare ( Asistenţă medicală şi Moaşe -anul II)

Tematică cursuri

 1. Percepţia socială  – premiză a comunicării interumane. Perceptia „obiectelor”/ fenomenelor şi influenţelor sociale. Stereotipii/şabloane ale percepţiei sociale
 2. Atitudini sociale. Componente cognitive, afective şi comportamentale. Funcţii (adaptare, cunoaştere, apărare valori, preferinţe, prejudecăţi)
 3. Conceptul de comunicare. Definiţie, conţinut, forme şi stil de comunicare. Regulile unei bune comunicări
 4. Metacomunicarea. Cele cinci axiome ale metacomunicării (Watzlawik).
 5. Criterii de evaluare a calităţii comunicării.Conţinut informaţional şi stil, abilitate de comunicare, poziţia comunicatorilor. (binomul Eu-Tu ).
 6. Tulburări / vicii de comunicare. Exemple din practică medicală.
 7. Comunicarea – factor favorizant pentru sănătate şi longevitate.
 8. Importanţa comunicării în relaţia personalului medical cu pacientul.Medicina centrată pe pacient şi medicina centrată pe relaţie.
 9. Funcţiile comunicării medicale. Susţinerea abilităţii de auto-gestiune a pacientului.
 10. Tipuri de comportamente ale asistentului medical/moaşei/kinetoterapeutului specifice diverselor teme ale comunicării medicale.
 11. Comunicarea medicală centrată pe pacient. Modalităţi de optimizare.
 12. Dezvoltarea relaţiei terapeutice cu pacientul pe baza unei bune comunicări. Recunoaşterea /identificarea emoţiilor pacientului, gestionarea incertitudinii acestuia, participarea lui la decizia terapeutică.
 13. Problema adevărului despre boală. Atitudini adecvate (obligatorii şi circumstantiale). Modalităţi de comunicare a veştilor rele.
 14. Principiile Drossman referitoare la comunicarea medicală eficientă şi ineficientă . Dialoguri exemplificatoare.

Tematică lucrări practice

 1. Percepţia socială. Exemple.
 2. Inteligenţa emoţională şi abilitatea de a descifra mesaje criptate
 3. Discuţii asupra cauzelor frecvente ale lipsei de comunicare între asistent medical/moaşă/ kinetoterapeut şi pacient.
 4. Relaţia de comunicare în cadrul echipei terapeutice.
 5. Optimizarea comunicării cu pacientul. Discuţii (opinii ale studenţilor).
 6. Adevărul despre boală- conţinutul comunicării.
 7. Comunicarea vestilor rele unui pacient stresat.
 8. Modalităţi de gestionare a incertitudinilor pacientului.
 9. Exemple de metacomunicare în practica medicală.
 10. Anamneza medicală – factori de ordin psihologic de distorsionare a mesajului.
 11. Limbajul nonverbal- exemple clinice.
 12. Influenţa comunicării cu pacientul asupra complianţei terapeutice. Discuţii.
 13. Teste psihologice referitoare la abilităţile de comunicare.
 14. Comunicarea cu pacienţii dificili şi în situaţii medicale speciale.

Bibliografie

 1. Băban A.-„Limbaj şi putere în practica medicală. Perspective psihologice în reconsiderarea interactiunii medic-pacien. Comunicarea Medicală, Cluj Napoca 2 martie 2012
 2. Drossman D.A.-„How to improve the Patient-Physician relationship by optimising communication skills.”.Am.J.Gastroenter.2013,1,1-8
 3. Buddeberg C.,Willi J.”Psychosoziale Medizin”,Fischer 1998,Kap. Komunikation
 4. Iamandescu I.B.(red.) Manual Psihologie Medicală Ed. Infomedica,Bucureşti, 2010

Curs Psihologie Medicală ( Moaşe Anul I)

Tematică cursuri

 1. Specificul interelaţiilor personale ale moaşei cu gravida şi în cadrul echipei terapeutice.
 2. Modelul bio-psiho-social.
 3. Boala şi ecoul ei psiho-social asupra gravidei.
 4. Aspecte bio-psiho-sociale ale durerii.
 5. Calitatea vieţii legată de sănătate.
 6. Stresul psihic I – cauze, mecanisme şi teren psihologic de apariţie.
 7. Stresul psihic II – rezilienţa, principii de conduită antistres.
 8. Efectul Placebo, pseudoplacebo şi nocebo.
 9. Complianţa terapeutică.
 10. Tulburări de somn.
 11. Tulburări de dinamică sexuală.
 12. Consilierea psihologică. Creşterea competenţei sociale a persoanelor cu probleme de comunicare.
 13. Terapii de relaxare. Training autogen Schultz. Hipnoza.
 14. Sindromul Burn Out. Grupurile Monte Verita.

Tematică lucrări practice

 1. Testele psihologice- definiţie, calităţi, aplicaţii în clinică.
 2. Chestionarul Schmieschek (personalităţi accentuate)
 3. Chestionarul HAD (anxietate şi depresie)
 4. Chestionarul Rosenberg (de stimă sociala)
 5. Chestionarul MOS- SF 36 (calitatea vietii)
 6. Chestionarul Columbia pentru stres.
 7. Chestionarul de autoeficacitate
 8. Chestionarul pentru loc de control.
 9. Discuţii despre calitatea vieţii gravidelor.
 10. Conceptul de psihoterapie – definiţii, sfera de aplicaţii în bolile somatice (medicale).
 11. Psihoterpia suportivă simplă.
 12. Psihoterapia de relaxare
 13. Psihoterapia cognitiv-comportamentală.
 14. Muzicoterapia

Bibliografie

 1. “Dimensiunea psiho-socială a practicii medicale”, Luban Plozza , Ioan Bradu Iamandescu, Editura Infomedica, Bucureşti, 2002.
 2. “Comportament şi sănătate”, Ioan Bradu Iamandescu, Editura Infomedica, Bucureşti, 2008.
 3. “Manual de Psihologie Medicală”, Ioan Bradu Iamandescu, Editura Infomedica, 2010.
 4. “Medicina Psihosomatică”, D.L.Dumitraşcu, Editura Universitară Iuliu Haţeganu, Cluj.

Curs Psihologie Medicală (Asistenţă medicală, BFKT – Anul I)

Tematica cursurilor

 1. Specificul interelaţiilor personale ale asistenţilor medicali cu pacientul şi în cadrul echipei terapeutice.
 2. Modelul bio-psiho-social.
 3. Boala şi ecoul ei psiho-social asupra bolnavului.
 4. Aspecte bio-psiho-sociale ale durerii.
 5. Calitatea vieţii legată de sănătate.
 6. Stresul psihic I – cauze, mecanisme şi teren psihologic de apariţie.
 7. Stresul psihic II – rezilienţa, principii de conduită antistres.
 8. Efectul Placebo, pseudoplacebo şi nocebo.
 9. Complianţa terapeutică.
 10. Tulburări de somn.
 11. Tulburări de dinamică sexuală.
 12. Consilierea psihologică. Creşterea competetentei sociale a persoanelor cu probleme de comunicare.
 13. Terapii de relaxare. Training autogen Schultz. Hipnoza.
 14. Sindromul Burn Out. Asistenţa bolnavilor incurabili şi muribunzi. Grupurile Monte Verita.

Tematica lucrări practice

 1. Testele psihologice- definitie, calitati, aplicatii in clinica.
 2. Chestionarul Schmieschek (personalitati accentuate)
 3. Chestionarul Had (anxietate si depresie)
 4. Chestionarul Rosenberg (de stima sociala)
 5. Chestionarul MOS- SF 36 (calitatea vietii)
 6. Chestionarul Columbia pentru stres.
 7. Chestionarul de autoeficacitate
 8. Chestionarul pentru loc de control.
 9. Discutii despre calitatea vietii bolnavilor din domeniul asistentei medicale generale.
 10. Conceptul de psihoterapie – definitii, sfera de aplicatii in bolile somatice (medicale)
 11. Psihoterpia suportiva simpla.
 12. Psihoterapia de relaxare
 13. Psihoterapia cognitive-comportamentala
 14. Muzicoterapia.

Bibliografie

 1. “Dimensiunea psiho-socială a practicii medicale”, Luban Plozza , Ioan Bradu Iamandescu, Editura Infomedica, Bucureşti, 2002.
 2. “Comportament şi sănătate”, Ioan Bradu Iamandescu, Editura Infomedica, Bucureşti, 2008.
 3. “Manual de Psihologie Medicală”, Ioan Bradu Iamandescu, Editura Infomedica, 2010.
 4. “Medicina Psihosomatică”, D.L.Dumitraşcu, Editura Universitară Iuliu Haţeganu, Cluj.

Curs Aspecte psihologice pentru naştere şi maternitate ( Moaşe – Anul III)

Tematica cursurilor

 1. Motivatia de a avea copii a viitoarei mame.
 2. Asteptari/sperante versus temeri ale gravidei referitoare la sarcina si la copilul ce se va naste
 3. Anxietatea si depresia din cursul sarcinii- cauze si modalitati de interventie psihologica.
 4. Modificari de ordin afectiv si comportamental frecvente in cursul sarcinii.
 5. Tulburarile de somn in cursul sarcinii si modalitati de tratare.
 6. Miscarile fetale- caracterizare, importanta supravegherii lor si ecoul psihologic asupra gravidei.
 7. Pregatirea/obiective pentru limitarea durerilor in cursul travaliului.
 8. Terapii alternative pentru limitarea durerii.
 9. Planul nasterii (elemente psihologice)
 10. Argumente bio-psiho-sociale pentru alaptarea la san.
 11. Anxietatea excesiva pe parcursul sarcinii – cauze frecvente.
 12. Depresia reactiva pe un eventual teren familial.
 13. Sindroame psihiatrice postpartum.
 14. Sindromul Baby-Blue.

Tematica lucrări practice

 1. Motivaţia de a avea copii (discuţii).
 2. Tulburările de dinamică sexuală la gravide.
 3. Reacţii psihologice la aparitia primelor semne de sarcină.
 4. Discuţii asupra reacţiei cuplului şi familiei la apariţia sarcinii.
 5. Modificări psihologice şi sociale apărute în trimestrul I de sarcină.
 6. Modificări psihologice şi sociale apărute în trimestrul II de sarcină.
 7. Modificări psihologice şi sociale apărute în trimestrul III de sarcină.
 8. Stresuri psihice specifice sarcinii.
 9. Relaţia de cuplu în timpul sarcinii.
 10. Testul HAD ( anxietate şi depresie).
 11. Pregătirea psihologică pentru naş
 12. Utilizarea muzicii pentru optimizarea dezvoltării fătului din lunile 5-6.
 13. Metode de abordare psihologică a momentului naş
 14. Discuţii asupra evaluării rezultatului final al naşterii:starea mamei, a nou născutului şi posibilităţile unei integrări optime în familie.

Bibliografie

 1. Heidi Murcoff, Sharon Mazel What to Expect when you are expecting 4th edition, Pocket Books, London, Toronto, 2008.
 2. Vasile Valeanu, Constantin Daniel Psihosomatica feminine, Editura Medicala, Bucuresti, 1976
 3. N. Gheorghiu, Ion Lemnete, Ion Radulescu, Manual de obstetrica si ginecologie, Editura Medicala, 1988.

Curs Pedagogie  (opţional Asistenţă medicală, Moaşe – Anul IV, opţional BFKT – Anul I)

Tematica cursurilor

 1. Tipul de programe de învăţământ (convenţionale, module, centrate pe probemă)
 2. Motivaţie intrinsecă şi extrinsecă pentru studiu.
 3. Metode pentru creşterea randamentului memoriei
 4. Pregătirea unui curs. Structurare adecvata. Etapele cursului.
 5. Introducera şi încheierea prezentării – etape majore ale expunerii, capabile să suscite interesul cursanţilor -  factor menit să crească atenţia, interesul şi reţinerea durabilă a cunoştinţelor.
 6. Principii şi modalităţi de evaluare a cunoştinţelor dobândite de cursanţi – prezentare liberă sau chestionar tip grilă.

Tematica lucrări practice

Lucrările practice constau în prezentarea diferitelor etape ale cursului de către student, cu referire la subiecte de interes medical (eventual prezentarea unei boli cunoscute) urmărind problemele tratate la curs.

De exemplu, ‘Prezentaţi introducerea la cursul de hipertensiune arterială’ sau Prezentaţi încheierea la cursul despre astmul bronşic.

Se are în vedere că fiecare din aceste fragmente ale cursului să aibă capacitatea de a trezi interesul viu al studenţilor printr-o prezentare insolită adeseori cu virtuţi literare dar şi printr-o sinteză a importanţei subiectului abordat.

Studenţii vor fi examinaţi şi corectaţi, pe rând, spre a se realiza o evaluare de ordin practic a fiecăruia dintre ei.

Bibliografie

 1. Teaching the teachers – atelier de pedagogie medicala Universitatea de Medicina Bristol 1998 (material xerografiat)
 2. Curs de pedagogie, Nicu Adriana .Facultatea de Psihologie Universitatea Bucuresti, 2009
 3. Jinga Ioan, Istrate Elena -Manual de pedagogie. Ed. ALL,Bucuresti,2006

Muzicoterapie ( opţional Asistenţă medicală – Anul III)

Tematica cursului

 1. Elemente structurale (melodie, ritm, armonie, tempo)
 2. Proprietăţile muzicii în raport cu fiinţa umană, Teoria lui Wilms.
 3. Efectele psihologice şi psihosomatice ale muzicii, caracterizare generală.
 4. Muzicoterapia- ramură a psihoterapiei.
 5. Muzica – fundal pentru activităţile umane. Divertisment şi relaxare, stimul intelectual şi pentru creativitate.
 6. Selecţia pieselor muzicale destinate muzicoterapiei.
 7. Aplicaţii ale muzicoterapiei în practica medicală.
 8. Muzicoterapia în sindroamele durerii.
 9. Muzicoterapia în obstetrică şi neonatologie.
 10. Muzicoterapia în chirurgie.
 11. Muzicoterapia în serviciul ATI.
 12. Testul muzicodiagnostic. Procese psihologice şi somatice exteriorizate în cursul testului.
 13. Valoarea terapeutică a muzico
 14. Posibilităţi şi modalităţi de utilizare în grup a muzicodiagnosticului într-o unitate medicală.

Bibliografie

 1. Ioan Bradu Iamandescu – Muzicoterapia receptiva, Ed. Infomedica, Bucucresti, 2004
 2. Ioan Bradu Iamandescu (red) – Muzicoterapia receptiva, editia II, Ed. Fundatiei Andrei Saguna, Constanta, 2013.

Catedra de Psihologie Medicală şi Pedagogie desfăşoară două cursuri la două programe de Master:

 • În cadrul Masterului de Nutriţie şi siguranţă alimentară cursul Aspecte psihologice ale comportamentului alimentar
 • În cadrul Masterului Îngrijiri specifice ale lăuzei şi nou născutului cursul Integrarea în familie a nou născutului.

Disciplina Psihologie medicală şi Pedagogie oferă locuri la Şcoala Doctorală în specialitatea Psihologie Medicală cu tematică legată de preocupările specifice asistenţei medicale (generală, kinetoterapie şi moaşe), sub îndrumarea Prof. Univ. Ioan Bradu Iamandescu.

 1. Implicarea asistentului medical, moaşei, kinetoterapeutului în edificarea unei complianţe terpaeutice optime la boln
 2. Aplicarea muzicoterapiei în serviciile medicale şi de obstetrică.
 3. Studiul anxietăţii şi depresie la pacienţii cboli psihosomatice şi la gravide
 4. Elemente de psihoterapie suportivăaplicateîn unităţile specialităţilor medicaleşichirurgicaleşila gravide
 5. Mijloace psihoterapeutice cu efect analgezic la bolnavii chirurgicalisau în cursul naş
 6. Modalităţi de optimizare a comunicării dintre pacienţşi asistenţii medicali/ kinetoterapeuţi/moaşe
 1. Iamandescu ib. immixture of internet health related information in medical communication.148-153 in  eds: dumitrascu dl. ,soellner w. Proceedings of Annual  Meeting of EAPM 2014 ,MEDIMOND,.BOLOGNA 2014 ISBN 978-88-7587-701-9
 2. IAMANDESCU IB, 2007. URTICARIA, ANGIOEDEMA, AND THEIR PSYCHOGENIC TRIGGERS – A CLINICAL APPROACH. SOURCE: ALLERGY & CLINICAL IMMUNOLOGY INTERNATIONAL-JOURNAL OF THE WORLD ALLERGY ORGANIZATION VOL: 19, ISSUE:4, PAGES: 146-150
 3. IAMANDESCU, IB. 1986. THE STUDY OF PERSONALITY TYPE ON PATIENTS WITH ALLERGIC-ASTHMA USING MMPI. EUROPEAN JOURNAL OF RESPIRATORY DISEASES 69: A78-A78.
 4. Iamandescu IB. The place of mental stimuli in the etiopathogenic mechanisms of bronchial asthma with a psychogenic trigger. Thoughts on some of the author’s studies (epidemiology, psychology)] Rev Roum Physiol. 1990 Apr-Jun;27(2):121-35. Review. French. No abstract available. PMID: 2088510 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 5. Iamandescu IB. Contributions to the study of the favouring role of chronic urinary infections in inducing and starting drug-allergic-type reactions. Med Interne. 1990 Jan-Mar;28(1):53-60. PMID: 2284568 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 6. Iamandescu IB. The validity of the major practical diagnostic criteria (anamnesis, skin tests and therapeutic tests) with implications for the combined treatment of type-I allergic asthma Rev Med Interna Neurol Psihiatr Neurochir Dermatovenerol Med Interna. 1988 Sep-Oct;40(5):417-26. Romanian. No abstract available. PMID: 2908144 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 7. Iamandescu IB. Clinico-epidemiological proofs of the physiopathological mechanisms which imply an infectious factor in the etiopathogenesis of urticaria due to physical agents Physiologie. 1988 Jan-Jun;25(1-2):71-81. French. No abstract available. PMID: 3133678 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 8. I.B. Iamandescu,Psihologie medicală, curs litografiat Univ. Ecologică, Bucureşti 1991, format A5, 112 pagini
 9. I.B. IamandescuStressul psihic şi bolile interne, Ed. ALL, Bucureşti 1993, format A5, 286 pagini,ISBN  973-9156-02-9
 10. I.B. IamandescuManual de psihologie medicală, Ed. Infomedica, Bucureşti 1995, format A5, 280 pagini  ISBN 973-96935-4-7
 11. Ioana Cioca, Alexandra Mihăilescu ”Muzicoterapia în afecțiunile psihiatrice și neurologice” în Revista Medicina Modernă, vol.XX, nr.3, 2013
 12. Ioana Cioca ” Rolul stresului în cadrul sindromului de colon iritabil – implicații psihocomportamentale și terapeutice” în Revista Medicală Română, vol. LX, nr.2, 2013
 13. Florin Ioan Popilean, Anca Adriana Arbune, Laura Moise, Ioana Cioca ”Studii experimentale privind reactivitatea căilor respiratorii la stresul experimental și efectele muzicii” în Revista Medicală Română, vol. LX, nr.2, 2013
 14. Ioana Cioca – Type 2 diabetes –Psychosomatic disease approachable trough musictherapy în Proceedings of the Romanian Academy, Series B, vol. 15, issue 1, 2013.
 15. Ioana Cioca – Influence of music on salivary cortisol in Revista de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului vol. 6 nr. 1-2, 2012
 16. Ioana Cioca – Music therapy – efficient instrument in treatment of depression in Revista de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului vol. 6 nr. 1-2, 2012
 17. Iamandescu ib. immixture of internet health related information in medical communication.148-153 in  eds: dumitrascu dl. ,soellner w. Proceedings of Annual  Meeting of EAPM 2014 ,MEDIMOND,.BOLOGNA 2014 ISBN 978-88-7587-701-9
 18. IAMANDESCU IB, 2007. URTICARIA, ANGIOEDEMA, AND THEIR PSYCHOGENIC TRIGGERS – A CLINICAL APPROACH. SOURCE: ALLERGY & CLINICAL IMMUNOLOGY INTERNATIONAL-JOURNAL OF THE WORLD ALLERGY ORGANIZATION VOL: 19, ISSUE:4, PAGES: 146-150
 19. IAMANDESCU, IB. 1986. THE STUDY OF PERSONALITY TYPE ON PATIENTS WITH ALLERGIC-ASTHMA USING MMPI. EUROPEAN JOURNAL OF RESPIRATORY DISEASES 69: A78-A78.
 20. Iamandescu IB. The place of mental stimuli in the etiopathogenic mechanisms of bronchial asthma with a psychogenic trigger. Thoughts on some of the author’s studies (epidemiology, psychology)] Rev Roum Physiol. 1990 Apr-Jun;27(2):121-35. Review. French. No abstract available. PMID: 2088510 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 21. Iamandescu IB. Contributions to the study of the favouring role of chronic urinary infections in inducing and starting drug-allergic-type reactions. Med Interne. 1990 Jan-Mar;28(1):53-60. PMID: 2284568 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 22. Iamandescu IB. The validity of the major practical diagnostic criteria (anamnesis, skin tests and therapeutic tests) with implications for the combined treatment of type-I allergic asthma Rev Med Interna Neurol Psihiatr Neurochir Dermatovenerol Med Interna. 1988 Sep-Oct;40(5):417-26. Romanian. No abstract available. PMID: 2908144 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 23. Iamandescu IB. Clinico-epidemiological proofs of the physiopathological mechanisms which imply an infectious factor in the etiopathogenesis of urticaria due to physical agents Physiologie. 1988 Jan-Jun;25(1-2):71-81. French. No abstract available. PMID: 3133678 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 24. I.B. Iamandescu,Psihologie medicală, curs litografiat Univ. Ecologică, Bucureşti 1991, format A5, 112 pagini
 25. I.B. IamandescuStressul psihic şi bolile interne, Ed. ALL, Bucureşti 1993, format A5, 286 pagini,ISBN  973-9156-02-9
 26. I.B. IamandescuManual de psihologie medicală, Ed. Infomedica, Bucureşti 1995, format A5, 280 pagini  ISBN 973-96935-4-7
TOP