Apeluri cercetare deschise

1. WORKSHOP "TEHNICI CHIRURGICALE ÎN PATOLOGIA UNGHIALĂ" - 13-14.07.2018

Asociația Română a Managerilor și Administratorilor de Cercetare (RARMA), împreună cu speaker Prof. Dr. Eckart Haneke, MD, PhD, în colaborare cu Academia HIV/SIDA a Institutului de Boli Infecțioase "Matei Balș", organizează în perioada 13-14 IULIE 2018 WORKSHOP-UL CU TEMA "TEHNICI CHIRURGICALE ÎN PATOLOGIA UNGHIALĂ".

Prof.Dr. Eckart Haneke este un nume de referință la nivel internațional în domeniul patologiei unghiale, își desfășoară activitatea medicală în centre reputate din Elveția și Belgia fiind autor al tratatelor "Histopathology of the nail", "Nail surgery", "The Nail in differential diagnosis", materiale esențiale pentru pregătirea cadrelor medicale implicate în tratarea aparatului unghial.

Detalii workshop: http://www.rarma.ro/tehnici-chirurgicale-in-patologia-unghiala/ [9]

SECRETARIAT SEMINAR:
E-mail: office@rarma.ro

2. APEL EXPERŢI ÎN VEDEREA INCLUDERII ÎN REGISTRUL EVALUATORILOR PENTRU INFRASTRUCTURI DE CERCETARE - 20.06.2018

În cadrul proiectului „FACILITATING MACRO-REGIONAL SCOPE AND LINK UP TO SOCIO-ECONOMIC ACTORS OF RESEARCH INFRASTRUCTURE IN THE DANUBE REGION” (ResInfra@DR [6]) a fost lansat un apel adresat experţilor evaluatori care doresc să fie incluși în Registrul Evaluatorilor Infrastructurilor de Cercetare. Aplicanții trebuie să aibă cunoștintele, experienţa și abilitatea de a realiza evaluări ex-ante ale unor infrastructuri de cercetare emergente sau aflate în faza de design, care aparțin țărilor din macroregiunea Dunării.

Se caută specialiști cu expertiză în domenii precum științe naturale, inginerie și tehnologie, științe medicale și de sănătate, științe agricole, științe sociale sau umaniste.

Formular înregistrare online [7]

Pe lângă completarea formularului de înregistrare online, candidații trebuie să trimită un CV ACTUALIZAT, evidențiind experiența lor relevantă în domeniul infrastructurilor de cercetare și O LISTĂ A PUBLICAȚIILOR ȘTIINȚIFICE (fie ca fișier separat, fie inclus în CV ) la adresa de e-mail resinfra@online.bg, în atenţia lui Marko Hajdinjak.

TERMENUL LIMITĂ pentru depunerea candidaturilor este 20 IULIE 2018, ORA 17:00 CET.

Pentru mai multe detalii accesaţi: https://uefiscdi.ro/news-apel-pentru-experti-in-vederea-includerii-in-registrul-evaluatorilor-de-infrastructuri-de-cercetare [8].

PERSOANĂ DE CONTACT UEFISCDI:
Raluca Ciobotaru
E-mail: raluca.ciobotaru@uefiscdi.ro

3. APEL DESCHIS PROIECT ACT - 12.09.2018

În cadrul proiectului ACT – "ACCELERATING CCS TECHNOLOGIES" a fost lansat apelul 2018. Scopul apelului constă în finanțarea proiectelor de cercetare și inovare transnaționale în domeniul captării și stocării CO2 în domenii precum energia și industria globală.

Informații despre apel și procedura de depunere sunt disponibile pe site-ul proiectului: https://uefiscdi.ro/act-accelerating-ccs-technologies [8].

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 12 SEPTEMBRIE 2018, ORA 13:00 (CEST).

PERSOANĂ DE CONTACT UEFISCDI:
Nicoleta Dumitrache
E-mail: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 23 886

4. Proiecte de Mobilităţi Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021 - 14.09.2018

În vederea facilitării întâlnirii dintre cercetătorii din Statele Donatoare şi România, pentru stabilirea de parteneriate care să se materializeze în propuneri de „Proiecte colaborative de cercetare” este lansată competiţia pentru „PROIECTE DE MOBILITĂŢI”. Bugetul alocat competiţiei este în valoare de 70.000 euro (fondul bilateral), valoarea maximă pentru efectuarea unei mobilităţi fiind de:

* 1.200 euro pentru mobilităţi România - Norvegia/Norvegia - România;
* 1.500 euro pentru mobilităţi România - Islanda/Islanda - România;
* 1.000 euro pentru mobilităţi România - Liechtenstein/Liechtenstein - România.

Ariile tematice sunt corelate cu cele pentru Proiectele colaborative de cercetare, fiind estimat un număr de 10 mobilităţi finanţate pentru fiecare arie tematică.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: până la epuizarea bugetului, dar nu mai târziu de 14 septembrie 2018

5. Proiecte de mobilitate pentru cercetători - 30.09.2018

Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la data de 30 septembrie 2018, ora 16:00;

6. Proiecte colaborative de cercetare Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021 - 01.10.2018

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), în calitate de Operator de Program, anunţă lansarea competiţiei pentru „PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE” din cadrul „PROGRAMULUI CERCETARE”, asociată MECANISMULUI FINANCIAR SEE 2014 - 2021. Prin acest instrument de finanţare se urmăreşte susţinerea cooperării între cercetătorii din România şi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi, deopotrivă, stimularea participării cercetătorilor români în competiţiile europene pentru finanţarea cercetării.

Competiţia este deschisă atât pentru proiecte de cercetare fundamentală, cât şi pentru proiecte de cercetare aplicativă, pe ariile tematice: ENERGIE, MEDIU, SĂNĂTATE, ŞTIINTE SOCIALE ŞI UMANISTE, ICT ŞI BIOTEHNOLOGII, fiind încurajată interdisciplinaritatea. Propunerile de proiect sunt depuse de un consorţiu format din cel puţin o organizaţie de cercetare din România şi una din Statele Donatoare, deponentul fiind organizaţia din România (Project Promoter - PP), companiile având posibilitatea de a participa în calitate de partener.

Bugetul alocat competiţiei este în valoare de 16.312.500 euro din care cel puţin 10% este alocat tematicii „Roma inclusion and empowerment”. Valoarea minimă a unui proiect fiind de 500.000 euro, iar cea maximă de 1.500.000 euro. Durata unui proiect este de max. 48 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 12 luni, fără fonduri suplimentare.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 1 octombrie 2018

7. Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora - 20.11.2018

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2018, ora 16.00;

8. Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora - 20.11.2018

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2018, ora 16.00.

9. COMPETIŢIE DESCHISĂ PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII - ARTICOLE PUBLICATE ÎN ANUL 2018 - 29.11.2018

A fost deschis apelul pentru PREMIEREA ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN ANUL 2018.

Competiţia se adresează cercetătorilor afiliați unor instituții din România, autori de articole științifice publicate în reviste indexate de Clarivate Analytics în Science Citation Index Expanded („Science”), Social Sciences Citation Index („Social Sciences”) sau Arts & Humanities Citation Index („Arts & Humanities”).

Cererile de premiere se depun prin intermediul platformei on-line https://uefiscdi-direct.ro [2], nefiind necesară depunerea și în format tipărit.

Detalii privind depunerea cererilor de premiere sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole [3].

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 29 NOIEMBRIE 2018, ORA 16:00.

Se evaluează doar cererile de finanţare care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".

PERSOANĂ DE CONTACT UEFISCDI:
Lioara Dobroiu
E-mail: lioara.dobroiu@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 80 530

10. Premierea rezultatelor cercetării - Brevete - 15.12.2018

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 15 decembrie 2018, ora 16:00;

  • Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei online www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit. Platforma va fi disponibilă conform calendarului menţionat în pagina fiecărui instrument de finanţare.
TOP
X