Apeluri cercetare deschise

1. Proiecte de Mobilităţi Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021

În vederea facilitării întâlnirii dintre cercetătorii din Statele Donatoare şi România, pentru stabilirea de parteneriate care să se materializeze în propuneri de „Proiecte colaborative de cercetare” este lansată competiţia pentru „PROIECTE DE MOBILITĂŢI”. Bugetul alocat competiţiei este în valoare de 70.000 euro (fondul bilateral), valoarea maximă pentru efectuarea unei mobilităţi fiind de:

* 1.200 euro pentru mobilităţi România - Norvegia/Norvegia - România;
* 1.500 euro pentru mobilităţi România - Islanda/Islanda - România;
* 1.000 euro pentru mobilităţi România - Liechtenstein/Liechtenstein - România.

Ariile tematice sunt corelate cu cele pentru Proiectele colaborative de cercetare, fiind estimat un număr de 10 mobilităţi finanţate pentru fiecare arie tematică.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: până la epuizarea bugetului, dar nu mai târziu de 14 septembrie 2018

2. Proiecte de mobilitate pentru cercetători

Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la data de 30 septembrie 2018, ora 16:00;

3. Proiecte colaborative de cercetare Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), în calitate de Operator de Program, anunţă lansarea competiţiei pentru „PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE” din cadrul „PROGRAMULUI CERCETARE”, asociată MECANISMULUI FINANCIAR SEE 2014 - 2021. Prin acest instrument de finanţare se urmăreşte susţinerea cooperării între cercetătorii din România şi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi, deopotrivă, stimularea participării cercetătorilor români în competiţiile europene pentru finanţarea cercetării.

Competiţia este deschisă atât pentru proiecte de cercetare fundamentală, cât şi pentru proiecte de cercetare aplicativă, pe ariile tematice: ENERGIE, MEDIU, SĂNĂTATE, ŞTIINTE SOCIALE ŞI UMANISTE, ICT ŞI BIOTEHNOLOGII, fiind încurajată interdisciplinaritatea. Propunerile de proiect sunt depuse de un consorţiu format din cel puţin o organizaţie de cercetare din România şi una din Statele Donatoare, deponentul fiind organizaţia din România (Project Promoter - PP), companiile având posibilitatea de a participa în calitate de partener.

Bugetul alocat competiţiei este în valoare de 16.312.500 euro din care cel puţin 10% este alocat tematicii „Roma inclusion and empowerment”. Valoarea minimă a unui proiect fiind de 500.000 euro, iar cea maximă de 1.500.000 euro. Durata unui proiect este de max. 48 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 12 luni, fără fonduri suplimentare.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 1 octombrie 2018

4. Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2018, ora 16.00;

5. Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2018, ora 16.00.

6. Premierea rezultatelor cercetării – Articole

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 29 noiembrie 2018, ora 16.00;
Pentru articolele publicate în anul 2018, cererile de premiere se vor depune începând cu luna iulie 2018, când vor fi realizate ierarhiile pe subdomeniile ISI, conform valorilor indicatorilor scientometrici publicate în ediţia JCR din luna iunie 2018.

7. Premierea rezultatelor cercetării - Brevete

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 15 decembrie 2018, ora 16:00;

  • Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei online www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit. Platforma va fi disponibilă conform calendarului menţionat în pagina fiecărui instrument de finanţare.
TOP
X