Apeluri cercetare deschise

1. Programe Fulbright pentru profesorii și cercetătorii români interesați de burse de cercetare sau de predare în Statele Unite

Fulbright Visiting Scholar Award 2021-2022 

Programul oferă burse cadrelor didactice și cercetătorilor din universități, centre și institute de cercetare, care doresc să să aplice pentru stagii de cercetare, de predare sau cu proiecte combinate (cercetare și predare), în mediul academic american. în orice domeniu, cu excepția medicinei clinic.

Mobilitățile vor avea durata cuprinsă între 3 și 6 luni.

Deadline: 8 Noiembrie 2020. 

Detalii la: http://www.fulbright.ro/news/1170-the-fulbright-visiting-scholar-program-2021-2022


2. Apelul „European Green Deal Call”

Apelul „European Green Deal Call” publicat de Comisia Europeană la 18 septembrie 2020 în cadrul Programului Orizont 2020 își propune să finanțeze proiecte de cercetare și dezvoltare și inovare cu scopul de a face continentul european „neutru din punct de vedere climatic” până în 2050.

În cadrul apelului cu un buget de 1 miliard de euro, au fost deschise competiții pe 20 de subiecte în 10 domenii prioritare pentru a depăși provocările climatice și de mediu ale Europei.

Organizațiile industriale, IMM-urile, universitățile, centrele de cercetare, instituțiile publice, ONG-urile, organizațiile internaționale sunt invitate să aplice la apelul „European Green Deal Call”, cu condiția de a avea cel puțin 3 parteneri din țările programului.

Dacă doriți să includeți în propunere și un partener din Turcia, expertul în afaceri europene al Direcției pentru afaceri europene Dr. Petek Karatekelioğlu (bp@ab.gov.tr) poate fi contactat pentru consultanță cu privire la stabilirea de parteneriate cu părțile interesate din Turcia.

Detalii: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc10c455-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1/ 

Vă dorim succes!


3. Burse pentru programe de masterat și stagii de cercetare în Germania

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) anunță lansarea concursului pentru burse în cadrul unor programe de masterat și stagii de cercetare pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România.

Oferta completă a programelor de burse DAAD România este disponibilă la:

https://www.daad.ro/ro/gasirea-unui-program-de-finantare/baza-de-date-cu-oferte-de-burse/?type=a&origin=10&q=&status=0&subjectgroup=0&onlydaad=1&action=filter

Vă dorim succes!


4. Granturi doctorale la Universitat Rovira i Virgili, Catalonia Sud, Spania

Universitat Rovira i Virgili (URVanunţă deschiderea competiţiei Martí i Franquès în cadrul căreia sunt oferite 76 de granturi doctorale.

Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor: 15 Noiembrie 2020.

Detalii:

https://www.urv.cat/en/research/support/programmes/marti-franques/?utm_medium=email&utm_source=mailing&utm_campaign=martifranques20_urvalumni

Vă dorim succes!

Competiție UEFISCDI Proiecte de Cercetare Exploratorie PN-III-P4-ID-PCE-2020-2

UEFISCDI a anunțat lansarea unei noi competiții pentru PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE, cu un buget total de 90 000 000 lei.

Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu o durată de 36 de luni este de 1.200.000 lei. Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei – www.uefiscdi-direct.ro , care va fi disponibilă începând cu data de 28.05.2020.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 15.06.2020, ora 16:00.

Pentru detalii consultați https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie

Ministerul Educației și Cercetării răspunde apelului la mobilizare în lupta cu noul coronavirus, alocând 25 milioane de lei pentru finanțarea unor proiecte de cercetare

http://www.research.gov.ro/ro/articol/5172/minister-comunicare-cercetarea-raspunde-apelului-la-mobilizare-in-lupta-cu-noul-coronavirus-alocand-25-milioane-de-lei-pentru-finan-area-unor-proiecte-de-cercetare

Ministerul Educației și Cercetării a selectat temele de cercetare în domeniul prevenției diagnosticului, tratamentului și controlului pandemiei COVID-19:

 • Dinamica transmiterii virusului SARS-COV-2 pe teritorului României;
 • Dezvoltarea de noi tehnologii, medicamente și noi vaccinuri pentru prevenirea SARS-CoV2;
 • Secvențierea genomului SARS-COV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România;
 • Tehnici avansate și creșterea performanței în detecția precoce a virusului SARS-COV-2;
 • Evaluarea eficacității și siguranței utilizării unor protocoale de tratatment inovative;
 • Abordări inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusul SARS-COV-2;
 • Tehnici avansate de management a epidemiei în comunitate. 

În prezent, Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Sănătații, elaborează termenii de referință care stabilesc obiectivele generale, obiectivele specifice și rezultatele estimate, precum și termenele de realizare a acestora.

Development of therapeutics and diagnostics combatting coronavirus infection

În contextul pandemiei de COVID-19, Comisia Europeană, prin Programul Orizont 2020, a lansat un apel de proiect numit „Development of therapeutics and diagnostics combatting coronavirus infections”.

https://ec.europa.eu/info/news/covid19-horizon-2020-partly-funding-innovative-medicines-initiative-fast-track-call-2020-mar-03_en

Apelul este adresat persoanelor juridice, microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, unităților de învățământ secundar și superior, organizațiilor non-profit, Centrului comun de cercetare și Organizațiilor de interes internațional european.

Proiectul propus trebuie să abordeze cel puțin unul dintre următoarele obiective:

• Dezvoltarea de antivirale precum și alte tipuri de terapeutice pentru a aborda un răspuns rapid la focarul curent COVID-19

• Dezvoltarea de terapeutice pentru abordarea curentelor și / sau viitoarelor focare de coronavirus

• Dezvoltarea diagnosticului, asigurând evaluarea rapidă a candidaților pe baza tehnologiilor existente

• Dezvoltarea unor instrumente rapide și fiabile care depășesc stadiul tehnicii pentru detectarea purtătorilor COVID-19 și a persoanelor simptomatice suspectate de infecție cu COVID-19

Finanțarea acordată este de până la 45.000.000 euro.

Cu deosebita consideratie,

Mădălina Andrei
Coordonator
RoHealth -Clusterul pentru Sanatate si Bioeconomie
E-mail: officerohealth@gmail.com
Tel: +40 725593722

BrainMap.ro a lansat modulul "Advanced projects search"

BrainMap, cea mai mare platformă din România dedicată actorilor implicaţi în activități de cercetare, inovare și antreprenoriat, anunţă lansarea unui nou modul care vine în sprijinul utilizatorilor. Modulul Advanced projects search oferă transparență şi sprijină comunitatea în găsirea de noi oportunităţi de colaborare cu alţi actori publici sau privaţi, atât din ţară cât şi din străinătate.

Modulul, disponibil din pagina de profil a utilizatorilor în cadrul secțiunii Management modules, permite generarea de statistici și reprezentări utile în analiza competiţiilor de proiecte, atât pe criterii geografice (pe regiuni şi judeţe), cât şi instituţionale (ce instituţii colaborează între ele, competenţele de interes şi oportunităţile noi care pot fi generate).

De la momentul lansării platformei, peste 36.000 de specialişti au intrat în comunitatea BrainMap, iar numărul acestora creşte constant. Lansată de UEFISCDI din nevoia de a conecta expertiza la nevoi, BrainMap este acum una dintre cele mai valoroase surse de expertiză, competenţă şi experienţă în finanţarea de proiecte din România.

Platforma BrainMap în cifre:

 • 36.408 membri activi;
 • 7.263 de proiecte finanțate din planul național, dintre care 2.579 în cadrul PNCDI II şi 4.197 în cadrul PNCDI III;
 • 856 de proiecte din FP7 și 710 de proiecte din H2020 finanțate de Comisia Europeană cu minim o instituție din România implicată;
 • 156 de proiecte finanțate prin EEA Financial Mechanism și Norwegian Financial Mechanism, inclusiv proiecte de mobilități cu aplicanți din țările SEE.

Competiţii deschise PNCDI III

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) a lansat, în cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), competiţiile:

Program 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare

Subprogram 1.1. Resurse umane

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte pentru PD şi TE este 15 octombrie 2019, ora 16:00.

Platforma pentru depunerea on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă, din 30 august 2019, la adresa: www.uefiscdi-direct.ro.

Program 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin CDI

Subprogram 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Pentru proiectele de tip PED şi PTE termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 11 octombrie 2019, ora 16:00.

Platforma pentru depunerea on-line a cererilor de finanţare de tip PED si PTE, este disponibilă la adresa: www.uefiscdi-direct.ro.

Persoane de contact UEFISCDI:

PD – Daniela MIHAI
E-mail: daniela.mihai@uefiscdi.ro
Tel: 021 308 05 62

TE – Mihaela PÎRŞOAGĂ
E-mail: mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro
Tel: 021 308 05 16

PED - Andreea DIMITRIU
E-mail: andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
Tel: 021 302 38 52

PTE - Andreea MATEI
E-mail: andreea.matei@uefiscdi.ro
Tel: 021 302 38 85

1. Lansare competiţie Proiecte de Mobilităţi - Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021

În vederea facilitării întâlnirii dintre cercetătorii din Norvegia şi România, pentru stabilirea de parteneriate materializate în propuneri deProiecte colaborative de cercetare”, este lansată competiţia pentru „Proiecte de Mobilităţi” finanțată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 (fondul bilateral). Bugetul alocat competiţiei este în valoare de 90.000 euro, valoarea maximă pentru efectuarea unei mobilităţi fiind de 1.200 euro pentru mobilităţi România - Norvegia/Norvegia - România.

Ariile tematice sunt corelate cu cele pentru Proiectele colaborative de cercetare, fiind estimat un număr de 15 mobilităţi finanţate pentru fiecare arie tematică.

Documentele asociate competiţiei sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/eea-proiecte-de-mobilitati (RONOMG2019).

Informații utile:

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: până la epuizarea bugetului, dar nu mai târziu de 20 noiembrie 2019.

Platforma de depunere online este disponibilă la adresa www.uefiscdi-direct.ro, începând cu data de 8 august 2019.

Persoană de contact UEFISCDI:
Luiza Enaru
E-mail: luiza.enaru@uefiscdi.ro
Tel: +40 21 308 05 02

2. Martí-Franquès Research grants Programme. Doctoral grants - 2019

Universitat Rovira i Virgili (URV) anunţă deschiderea competiţiei pentru 77 granturi doctorale. Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor: 2 septembrie 2019.

Detalii la adresa: http://diaridigital.urv.cat/en/the-urv-announces-a-new-call-for-77-predoctoral-research-contracts-through-the-marti-i-franques-programme/

Contact:
E-mail: marti.franques@urv.cat

3. Pre-anunț competiție Norway Grants Call 2019

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), împreună cu Partenerii de Program Donori, Research Council of Norway (RCN, Norvegia) şi RANNIS (Islanda), va lansa, la începutul lunii septembrie, al doilea apel de propuneri de proiecte din cadrul Mecanismelor Financiare SEE & Norvegian 2014-2021.

Mai multe detalii: https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare

Persoană de contact UEFISCDI:
Monica Cruceru
E-mail: monica.cruceru@uefiscdi.ro

4. Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență/tineri cercetători din diaspora

În vederea capitalizării expertizei şi experienţei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora precum şi a creării mediului propice schimburilor de experienţă şi expertiză între tinerii cercetători români aflaţi în diaspora şi cei din ţară, au fost lansate, în luna mai 2019, două competiţii de proiecte de mobilitate:

 • Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora (MCD2019);
 • Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT2019).

Până în prezent au fost acceptate la finanţare 18 aplicații (12 MCD și 6 MCT) din domenii precum Științe inginerești (4), Științe Sociale (3), Sănătate (3), Științe aplicate și Biotehnologii (3), Matematică (1), Informatică (1), Fizică (1), Știința Materialelor (1), Științe economice (1).

Cercetătorii din diaspora provin din SUA (ex. Indiana University, Oklahoma University, The Catholic University of America), Marea Britanie (University of Oxford, University of Aberdeen), Germania (ex. Georg-Eckert-Institut, Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung), Olanda (ex. Delft University of Technology), Norvegia (Oslo University), Serbia, Italia (University of Torino), Franța (Université de Poitiers) și Moldova (Universitatea Tehnică a Moldovei).

Competiţiile sunt deschise, termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 30 septembrie 2019, ora 16.00.

Persoană de contact UEFISCDI:
Daniela Mihai
E-mail: daniela.mihai@uefiscdi.ro

5. MCI anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2019

Ministerul Cercetării și Inovării și Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia pentru manifestări științifice și expoziționale anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2019.

Se pot depune propuneri de manifestări care se vor desfășura până cel mult la 15 decembrie 2019. Propunerile se pot transmite de la data lansării competiției (conform Ordinului MCI nr. 426/12.07.2019) până la 15 august 2019.

Ghidul privind finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate pentru anul 2019 este disponibil la adresa:

http://www.research.gov.ro/ro/articol/5072/minister-comunicare-mci-anun-a-lansarea-competi-iei-pentru-finan-area-manifestarilor-tiin-ifice-i-evenimentelor-asociate-in-anul-2019

Persoană de contact:
Dorileni Năstase
E-mail: dorileni.nastase@research.gov.ro

6. Competiție Schemă de Grant (SGS-ERC) finanțată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021, având ca scop susținerea cercetătorilor români în vederea îmbunătățirii propunerilor de proiecte pentru redepunerea acestora în viitoarele competiții lansate de European Research Council (ERC).

Bugetul competiţiei este în valoare de 1.500.000 euro.
Documentul de apel este disponibil la adresa: https://uefiscdi.ro/schema-mica-de-grant-sgs.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare: până la epuizarea bugetului, dar nu mai târziu de 1 august 2019.

Persoană de contact UEFISCDI:
Monica Cruceru
E-mail: monica.cruceru@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 308 05 61

7. Competiţie proiecte suport pentru ORGANIZARE evenimente

Prin această competiţie se urmăreşte susținerea organizării în Romania a unor evenimente dedicate politicilor europene pentru cercetare, dezvoltare și inovare.
Depunerea propunerilor de Proiect-suport se face în mod continuu, fără a depăşi perioada de implementare a PNCDI III.
Pachetul de informaţii este disponibil la adresa: https://uefiscdi.ro/proiecte-suport-pentru-organizare-evenimente.

Persoană de contact UEFISCDI:
Mihaela Manole

E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 302 38 63

8. Competiţie proiecte suport de REPREZENTARE

Se urmăreşte consolidarea sistemului national de CDI si a politicilor specifice domeniului prin susținerea participării reprezentanților României la reuniuni ale organizațiilor, organismelor și inițiativelor europene și internaționale, cadre de cooperare și grupuri ad-hoc internaționale.
Depunerea propunerilor de proiect-suport de REPREZENTARE se efectuează în mod continuu, fără a depăşi perioada de implementare a PNCDI III.
Pachetul de informaţii este disponibil la adresa: https://uefiscdi.ro/proiecte-suport-de-reprezentare

Persoană de contact UEFISCDI:
Adriana Niţu

E-mail: adriana.nitu@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 308 05 81

9. Competitie ERA NEURON: https://uefiscdi.ro/index.php

10. Apel proiect EuroNanoMed III - 2019

Partenerii proiectului „EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine (EuroNanoMed III)” anunţă lansarea apelului 2019 care este orientat către proiecte transnaționale de cercetare și dezvoltare, cu abordări inovatoare în domeniul nanomedicinei ce încurajează și permit colaborarea transnațională dintre sectorul public și cel privat.

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 31 ianuarie 2019, ora 17:00 (CET).

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/euronanomed-iii

Persoană de contact UEFISCDI:
Mihaela Manole
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 63

11. Apel proiect Flagship ERA-NET III - 2019

În cadrul proiectului „Flagship ERA-NET (FLAG-ERA III)” a fost lansat apelul internațional de proiecte FLAG-ERA (JTC) 2019 care sprijină proiectele de cercetare în sinergie cu cele două inițiative emblematice ( FET Flagships), „Graphene” și „Human Brain Project (HBP)”.

Scopul apelului este de a extinde aria acestor inițiative cu noi cercetări, care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor acestor domenii. Este de așteptat ca proiectele selectate să fie integrate în Proiectele de parteneriat (Partnering Projects ) din Graphene și HBP.

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/flag-era-iii

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor este 19 februarie 2019, ora 17:00 (CET).

Persoană de contact UEFISCDI:
Domnica Coteţ
E-mail: domnica.cotet@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 80

12. Vă informăm că a fost lansat Ghidul Aplicantului varianta 2018, în vederea elaborării şi depunerii propunerilor de sub-proiecte în cadrul Schemei de granturi pentru universităţi, finanţate prin Proiectul privind Învăţământul Secundar ROSE.

Propunerile de sub-proiecte vor fi transmise prin e-mail, la adresa evaluare.sgu@pmu.ro, până la datele limită menţionate în Ghidul Aplicantului, Anexa 2 – Calendar de derulare a rundelor de granturi, astfel:

 • Schema de Granturi Competitive pentru Centre de învățare 19 noiembrie 2018;
 • Schema de Granturi Competitive pentru Programe de vară de tip punte 21 ianuarie 2019;
 • Schema de Granturi Necompetitive 1 aprilie 2019.

Pentru orice informatii suplimentare va rugam sa contactati Echipa UMPFE

13. Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora - 20.11.2018

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2018, ora 16.00;

14. Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora - 20.11.2018

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2018, ora 16.00.

15. COMPETIŢIE DESCHISĂ PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII - ARTICOLE PUBLICATE ÎN ANUL 2018 - 29.11.2018

A fost deschis apelul pentru PREMIEREA ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN ANUL 2018.

Competiţia se adresează cercetătorilor afiliați unor instituții din România, autori de articole științifice publicate în reviste indexate de Clarivate Analytics în Science Citation Index Expanded („Science”), Social Sciences Citation Index („Social Sciences”) sau Arts & Humanities Citation Index („Arts & Humanities”).

Cererile de premiere se depun prin intermediul platformei on-line https://uefiscdi-direct.ro [2], nefiind necesară depunerea și în format tipărit.

Detalii privind depunerea cererilor de premiere sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole [3].

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 29 NOIEMBRIE 2018, ORA 16:00.

Se evaluează doar cererile de finanţare care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".

PERSOANĂ DE CONTACT UEFISCDI:
Lioara Dobroiu
E-mail: lioara.dobroiu@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 80 530

16. Premierea rezultatelor cercetării - Brevete - 15.12.2018

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 15 decembrie 2018, ora 16:00;

 • Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei online www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit. Platforma va fi disponibilă conform calendarului menţionat în pagina fiecărui instrument de finanţare.
TOP