Apeluri cercetare deschise

EVENIMENT DE INFORMARE PUBLICĂ (INFO DAY) - PROGRAM CERCETARE - GRANTURI SEE

În vederea prezentării pachetului de informaţii, a ghidului aplicantului/evaluatorului şi a instrucţiunilor privind depunerea propunerilor de proiecte în cadrul primei competiţii pentru Proiecte colaborative de cercetare [2] asociată "Programului Cercetare" [3] din cadrul Granturilor SEE [4], UEFISCDI va organiza, în data de 12 IUNIE 2018, la Bucureşti, un EVENIMENT DE INFORMARE PUBLICĂ (INFO DAY). Evenimentul se va desfăşura în intervalul orar 10:00 – 12:30, în AULA MAGNA a ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE (Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti).

AGENDA este disponibilă aici [5].

PARTICIPAREA LA EVENIMENT se face în limita locurilor disponibile, ÎN BAZA ÎNREGISTRĂRII, online aici [6].

Limba în care se va desfăşura evenimentul va fi limba română, fiind asigurată traducere simultană pentru participanţii din străinătate. Pentru a veni în sprijinul celor care nu pot ajunge la eveniment, va exista „live streaming” (transmisiune live), cu posibilitatea de a interveni „în direct” în timpul sesiunii de discuţii. Evenimentul va putea fi urmărit la adresa: http://live.distinct.ro/live_cs/ [7]

PERSOANĂ DE CONTACT UEFISCDI:
Adriana Rotar
E-mail: adriana.rotar@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 80 567 / 0740 088 201

WORKSHOP CARBON CAPTURE AND STORAGE

În data de 20 IUNIE 2018, UEFISCDI va organiza, în Bucureşti, un workshop dedicat tematicii CARBON CAPTURE AND STORAGE (CCS). Evenimentul este organizat în cadrul Programului "Cercetare", finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene, componenta Relaţii Bilaterale.

Discuţiile vor fi axate pe experienţa cercetătorilor români şi norvegieni în proiecte CCS finanţate la nivel european precum ACT [8] – "Accelerating CCS Technologies", dar şi pe posibilităţile pe care le au de a dezvolta noi proiecte în cadrul competiţiilor asociate Granturilor SEE şi Norvegiene.

Pe lista invitaţilor se regăsesc specialişti în domeniu din România, Norvegia, Cehia şi Islanda.

Agenda preliminară este disponibilă aici [9].

Participarea la eveniment se face în baza unei înregistrări la adriana.rotar@uefiscdi.ro sau nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro până la data de 15 IUNIE 2018.

PERSOANE DE CONTACT UEFISCDI:
Adriana Rotar
E-mail: adriana.rotar@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 80 567 / 0740 088 201

Nicoleta Dumitrache
E-mail: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 23 886

APEL DESCHIS PROIECT ACT

În cadrul proiectului ACT – "ACCELERATING CCS TECHNOLOGIES" a fost lansat apelul 2018. Scopul apelului constă în finanțarea proiectelor de cercetare și inovare transnaționale în domeniul captării și stocării CO2 în domenii precum energia și industria globală.

Informații despre apel și procedura de depunere sunt disponibile pe site-ul proiectului: https://uefiscdi.ro/act-accelerating-ccs-technologies [8].

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 12 SEPTEMBRIE 2018, ORA 13:00 (CEST).

PERSOANĂ DE CONTACT UEFISCDI:
Nicoleta Dumitrache
E-mail: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 23 886

OPORTUNITĂȚI DE INFORMARE ONLINE CU OCAZIA LANSĂRII NOULUI APEL SMART ENERGY SYSTEMS

Pe 23 mai 2018, în cadrul Nordic Clean Energy Week [10], la Malmö, a avut loc lansarea noului apel ERA-NET REGSYS+, continuarea inițiativei Smart Grids Plus [11]. Cu un buget de peste 30 de milioane de euro, acest nou apel își propune să lărgească spectrul de acțiune și să finanțeze proiecte de cercetare care contribuie la integrarea sistemelor energetice inteligente regionale la nivel european.

Mai multe informații despre calendarul apelului și tematică, găsiți pe site-ul https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/RegSYS_Joint_Call_2018[12].

Pentru condițiile de eligibilitate națională, accesați pagina dedicată din site-ul UEFISCDI, aici [13].

Pentru pregătirea viitorilor aplicanți și detalii referitoare la procesul de depunere pre-propuneri și propuneri proiecte, echipa Smart Energy Systems (SES) organizează 3 sesiuni de informare online (webinars), cu durata de o oră, în zilele de 14 IUNIE, 12 IULIE ȘI 23 AUGUST 2018.

Toți cei interesați de acest nou apel, sunt invitați să se înregistreze online pe site-ul inițiativei: aici [14].

PERSOANĂ DE CONTACT UEFISCDI:
Elena Simion
E-mail: elena.simion@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 71 993

CHESTIONAR PRIVIND MOBILITATEA CERCETĂTORILOR LA NIVEL INTERNAŢIONAL

German Academic Exchange Service (DAAD) [15] şi Research in Germany [16] realizează un studiu la nivel internaţional privind MOBILITATEA CERCETĂTORILOR.

Obiectivul studiului constă în obţinerea de date privind nevoile și sursele de informare ale cercetătorilor, precum și comportamentul acestora în ceea ce priveşte mobilitatea.

CHESTIONARUL poate fi accesat la adresa: https://survey.prognos.com/index.php/373859?lang=en [17]

Detalii privind procedura, grupul ţintă sunt disponibile aici [18].

Cei interesaţi de rezultatele studiului se pot înregistra la https://ssl.daad.de/limesurvey/269452/lang-de [19].

TERMENUL LIMITĂ pentru completarea formularului este 15 IUNIE 2018

Prin Memorandumurile de Înţelegere privind Implementarea Mecanismelor Financiare SEE şi Norvegian încheiate între Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi România, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) a fost desemnată coordonatorul Programului „Cercetare” (Operator de Program).

În luna aprilie a fost lansată prima competiţie pentru „PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE” asociată acestui program. Competiţia urmăreşte susţinerea cooperării între cercetătorii din România şi Statele Donatoare şi, deopotrivă, stimularea participării cercetătorilor români în competiţiile europene pentru finanţarea cercetării, având un buget de 16.312.500 euro. Detalii privind această competiţie găsiţi la adresa:: https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare [1]

Pentru promovarea competiţiei în rândul cercetătorilor, UEFISCDI va organiza, în data de 12 IUNIE 2018, în Bucureşti, un EVENIMENT DE INFORMARE PUBLICĂ (INFO DAY). Discuţiile din cadrul evenimentului vor avea la bază pachetul de informaţii asociat competiţiei, ghidul aplicantului, ghidul evaluatorului, modalitatea de utilizare platformă depunere/brokerage.

Ţinând cont de faptul că acest eveniment vine în sprijinul cercetătorilor care intenţionează să participe la această competiţie, iar dvs., prin activitatea pe care o desfăşuraţi la nivelul departamentului CDI pe care îl coordonaţi, acordaţi suportul logistic şi administrativ necesar depunerii şi implementarii proiectelor, vă adresăm invitaţia de a lua parte la acest eveniment. Totodată vă rugăm să aveţi amabilitatea de a-l disemina în rândul cercetătorilor din universitatea dvs. Participarea la eveniment se face în limita locurilor disponibile, în baza înregistrării, online aici: https://eea.brokerage.uefiscdi-direct.ro/registration-2018%20 [2]

Detalii în permanenţă actualizate despre eveniment găsiţi la adresa: https://uefiscdi.ro/news-eveniment-de

1. Proiecte de Mobilităţi Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021

În vederea facilitării întâlnirii dintre cercetătorii din Statele Donatoare şi România, pentru stabilirea de parteneriate care să se materializeze în propuneri de „Proiecte colaborative de cercetare” este lansată competiţia pentru „PROIECTE DE MOBILITĂŢI”. Bugetul alocat competiţiei este în valoare de 70.000 euro (fondul bilateral), valoarea maximă pentru efectuarea unei mobilităţi fiind de:

* 1.200 euro pentru mobilităţi România - Norvegia/Norvegia - România;
* 1.500 euro pentru mobilităţi România - Islanda/Islanda - România;
* 1.000 euro pentru mobilităţi România - Liechtenstein/Liechtenstein - România.

Ariile tematice sunt corelate cu cele pentru Proiectele colaborative de cercetare, fiind estimat un număr de 10 mobilităţi finanţate pentru fiecare arie tematică.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: până la epuizarea bugetului, dar nu mai târziu de 14 septembrie 2018

2. Proiecte de mobilitate pentru cercetători

Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la data de 30 septembrie 2018, ora 16:00;

3. Proiecte colaborative de cercetare Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), în calitate de Operator de Program, anunţă lansarea competiţiei pentru „PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE” din cadrul „PROGRAMULUI CERCETARE”, asociată MECANISMULUI FINANCIAR SEE 2014 - 2021. Prin acest instrument de finanţare se urmăreşte susţinerea cooperării între cercetătorii din România şi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi, deopotrivă, stimularea participării cercetătorilor români în competiţiile europene pentru finanţarea cercetării.

Competiţia este deschisă atât pentru proiecte de cercetare fundamentală, cât şi pentru proiecte de cercetare aplicativă, pe ariile tematice: ENERGIE, MEDIU, SĂNĂTATE, ŞTIINTE SOCIALE ŞI UMANISTE, ICT ŞI BIOTEHNOLOGII, fiind încurajată interdisciplinaritatea. Propunerile de proiect sunt depuse de un consorţiu format din cel puţin o organizaţie de cercetare din România şi una din Statele Donatoare, deponentul fiind organizaţia din România (Project Promoter - PP), companiile având posibilitatea de a participa în calitate de partener.

Bugetul alocat competiţiei este în valoare de 16.312.500 euro din care cel puţin 10% este alocat tematicii „Roma inclusion and empowerment”. Valoarea minimă a unui proiect fiind de 500.000 euro, iar cea maximă de 1.500.000 euro. Durata unui proiect este de max. 48 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 12 luni, fără fonduri suplimentare.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 1 octombrie 2018

4. Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2018, ora 16.00;

5. Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2018, ora 16.00.

6. Premierea rezultatelor cercetării – Articole

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 29 noiembrie 2018, ora 16.00;
Pentru articolele publicate în anul 2018, cererile de premiere se vor depune începând cu luna iulie 2018, când vor fi realizate ierarhiile pe subdomeniile ISI, conform valorilor indicatorilor scientometrici publicate în ediţia JCR din luna iunie 2018.

7. Premierea rezultatelor cercetării - Brevete

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 15 decembrie 2018, ora 16:00;

  • Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei online www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit. Platforma va fi disponibilă conform calendarului menţionat în pagina fiecărui instrument de finanţare.
TOP
X