E-mail instituțional

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, prin intermediul Direcției Sisteme Informatice și Comunicații Digitale, oferă personalului didactic și auxiliar, studenților, masteranzilor, doctoranzilor și rezidenților adrese de e-mail instituționale de tipul „@umfcd.ro” și alte subdomenii utilizate (@stud.umfcd.ro@mst.umfcd.ro@drd.umfcd.ro, @rez.umfcd.ro).

Toate adresele de e-mail sunt furnizate prin Google G Suite, care include:

 • Gmail - aplicație de e-mail
 • Google Drive - serviciu de stocare online a fișierelor, cu spațiu de stocare limitat
 • Google Calendar - serviciu de gestionare a timpului și programare calendar
 • Google Meet - serviciu de comunicare video
 • Google Classroom - serviciu web de partajare a fișierelor între profesori și studenți
 • Google Docs, Sheets, Slides, Forms

INFORMAȚII

Accesați-vă contul UMFCD

În momentul în care a fost creată adresa instituțională, o puteți căuta folosind serviciul de căutare în catalogul conturilor instituționale ale UMFCD.

Pașii pentru aflarea adresei de e-mail instituțională sunt:

 1. Selectează tipul de cont în funcție de statutul tău:
  • Student@stud.umfcd.ro
  • Masterand@mst.umfcd.ro
  • Doctorand@drd.umfcd.ro
  • Rezident@rez.umfcd.ro
  • Angajat@umfcd.ro
 2. Se introduce Numele și Prenumele cu diacritice;
 3. Se introduce adresa de e-mail personală furnizată.

După finalizarea pașilor 1-3 vă va afișa forma adresei instituționale nou-create.

În cazul în care aflierea dumneavoastră este multiplă și primiți un mesaj de eroare, vă recomandăm să deschideți un tichet la adresa https://tichet.umfcd.ro pentru a primi suportul tehnic necesar rezolvării situației.

Dacă nu reușiți să accesați contul cu parola cunoscută, puteți folosi funcția „Am uitat parola” urmând instrucțiunile Google disponibile la adresa https://support.google.com/accounts/answer/41078.

IMPORTANT

Perioada de valabilitate

Adresele de e-mail instituționale vor fi valabile până la încetarea contractului încheiat cu Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București (studenți, masteranzi, doctoranzi, rezidenți, angajați).

Conturile instituționale vor fi suspendate în urma încetării contractelor, astfel:

 • Contract de studiidupă 6 luni de la absolvire.
 • Contract de angajare - imediat după încetarea contractului.

Arhivă anunțuri e-mail instituțional

TOP