Incluziunea socială în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”

Titlu proiect: Incluziunea socială în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”

Perioada de desfășurare: iulie - decembrie 2018

Buget aprobat: 135.000 RON

Sursa de finantare: Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2018

Proiectul CNFIS-FDI-2018-0579 este finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI2018) și vizează creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).

Proiectul are un buget de 135.000 RON, din care 13.2 % cofinanțarea U.M.F.C.D. și presupune trei direcții majore de acțiune:

Proiectul este conceput pe activități care asigură o viziune integrată a implementării, activități care se pot suprapune pe toată durata proiectului. Managementul de proiect presupune activitatea orizontală, necesară pe toată durata de implementare a proiectului pentru a asigura coordonarea, organizarea, monitorizarea obiectivelor și rezultatelor preconizate, cât și raportarea acestora.

Vor fi aplicate chestionare specific obiectivelor asumate în cadrul studenților U.M.F.C.D. pentru a identifica studenții cu risc ridicat de excluziune, a categoriilor sub reprezentate în universitate. Prin diseminarea informațiilor se vor oferi cele mai bune soluții pentru rezolvarea nevoilor acestora, raportate la instrumentele instituției, având ca scop îmbunătățirea echității sociale și a adaptării metodelor de lucru cu studenții în risc de excluziune.

Echipa de proiect are o structură multidisciplinară, iar instrumentele prevăzute se dezvoltă printr-o colaborare susținută cu studenții.

Rezultatele directe vor fi reprezentate de analiza chestionarelor inițiale și finale, realizarea unor ateliere de lucru/ workshop-uri destinate îmbunătățirii sociale ulterioare, organizarea unui eveniment comun de tip seminar în București, cu minim 100 de participanți: studenți cu grad de risc ridicat, profesori, tutori, asociații cu profil social. Nu în ultimul rând, se va realiza evaluarea satisfacției studenților prin intermediul chestionarelor de satisfacție.

Galerie foto

TOP