Punte de legătură Student - Alumni în UMFCD

Descriere proiect:

Titlu proiect: Punte de legătură Student - Alumni în UMFCD

Perioada de desfășurare: mai - noiembrie 2019

Buget aprobat: 112.500 RON

Sursa de finantare: Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2019

Proiectul CNFIS-FDI-2018-0579 este finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI 2019) și vizează creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).

Proiectul are un buget de 112.500 RON, din care 5.3 % cofinanțarea U.M.F.C.D. și presupune două direcții majore de acțiune: susținerea gradului de implicare în viața de student prin instrumente specifice Centrului de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională al UMFCD, precum și identificarea unor modele de bune practici de colaborare între Alumni și studenții UMFCD. Echipa de proiect are o structură multidisciplinară, iar instrumentele prevăzute se dezvoltă printr-o colaborare susținută cu studenții.

Perioada studenției este o perioadă specială în viața fiecărui student și misiunea noastră este să facilităm integrarea și acomodarea cu noul stil de viață. Întrucât absolvenții Universității sunt o resursă importantă de experiență profesională și informații despre viața de student și medic, ne propunem ca prin acest proiect să facilităm conectarea acestora cu studenții comunității academice UMFCD.

Proiectul este conceput pe activități ce asigură o viziune integrată a implementării, activități ce se pot suprapune pe toată durata proiectului. Managementul de proiect presupune activitatea orizontală, necesară pe toată durata de implementare a proiectului pentru a asigura coordonarea, organizarea, monitorizarea obiectivelor și rezultatelor preconizate, cât și raportarea acestora.

Vor fi aplicate chestionare specific obiectivelor asumate în cadrul studenților UMFCD. Se vor proiecta și susține o serie de ateliere de dezvoltare personală, orientare și planificarea carierei pentru studenții celor 4 facultăți componente. De asemenea, în cadrul acestui proiect ne dorim să punem bazele unei colaborări permanente cu absolvenții UMFCD și să creem o punte de legătură între aceștia și studenți.

Rezultatele vor fi prezentate sub forma unui raport detaliat privind activitățile desfășurate în cadrul atelierelor și activităților paralele. Nu în ultimul rând, se va realiza evaluarea satisfacției studenților prin intermediul chestionarelor de satisfacție, precum și o bază de date cu Alumni UMFCD doritori să se implice în evenimentele susținute de Centrul de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională.

TOP