Punte de legătură Student - Alumni în UMFCD

Titlu proiect: Punte de legătură Student - Alumni în UMFCD

Perioada de desfășurare: Mai - Noiembrie 2019

Buget aprobat: 112.500 RON

Sursa de finanțare: Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2019

Perioada studenției este o perioadă specială în viața fiecărui student și misiunea noastră este să facilităm integrarea și acomodarea cu noul stil de viață. Întrucât absolvenții Universității sunt o resursă importantă de experiență profesională și informații despre viața de student și medic, ne propunem ca prin acest proiect să facilităm conectarea acestora cu studenții comunității academice UMFCD.

Proiectul CNFIS-FDI-2018-0579 este finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI 2019) și vizează creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).

Proiectul are un buget de 112.500 RON, din care 5.3 % cofinanțarea U.M.F.C.D. și presupune două direcții majore de acțiune: susținerea gradului de implicare în viața de student prin instrumente specifice Centrului de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională al UMFCD, precum și identificarea unor modele de bune practici de colaborare între Alumni și studenții UMFCD. Echipa de proiect are o structură multidisciplinară, iar instrumentele prevăzute se dezvoltă printr-o colaborare susținută cu studenții.

Scurtă prezentare a desfășurării proiectului:

În lunile Octombrie și Noiembrie, atelierele organizate s-au desfășurat ca un tot unitar pe parcursul a trei zile, de Vineri până Duminică, cu 4 serii de studenți de la Facultățile componente UMFCD. Printre temele abordate se numără: “Dezvoltare personală și orientare în carieră”, “Comunicare cu persoanele cu handicap”, “Group Dynamics”, “Time Management”, “Planul meu de carieră”, “Inteligența Emoțională”, “Feed-back”. Atelierele s-au dovedit a fi utile pentru participanți, oferind soluții practice pentru rezolvarea nevoilor acestora într-un cadru relaxat și deschis.

Pentru realizarea și susținerea atelierelor s-a creat o echipă formată din formator, psiholog, student și directorul de proiect și s-au achiziționat bateria de testare a aptitudinilor vocaționale JVIS și BFQ-2. În mod voluntar, s-au alăturat atelierelor foști studenți ai UMFCD, în momentul prezent rezidenți sau angajați în domeniu, care au împărtășit din experiența proprie în cadrul activității “Întreabă specialistul”. Studenții participanți au apreciat implicarea în proiect a tuturor Facultăților din cadrul UMFCD, considerând atelierele un mijloc eficient de a interacționa și colabora cu viitori colegi din domeniu.

Alături de specialiștii UMFCD în proiect au fost implicați 5 studenți ce au asigurat partea de comunicare, identitate vizuală, training și asistent al managerului de proiect. Această implicare a studenților în mod direct s-a dovedit a fi una dintre premisele reușitei atingerii și îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți la debutul proiectului.

Cu ajutorul Serviciului Social, au fost identificați studenții cu risc de excluziune (din motive economice, dizabilitate, etnie etc.), ce au fost contactați în vederea oferirii sprijinului și a invitației de a participa la atelierele din cadrul proiectului. Situațiile acestora au fost centralizate într-un tabel ce respectă normele de confidențialitate.

În luna Noiembrie, echipa de proiect a înființat o adresă de e-mail specială pentru obținerea unei baze de date cu Alumni, cât și o serie de interviuri adresate acestora, sub forma unui formular (Google Form). Prin intermediul interviurilor, Alumni pot împărtăși experiențele pozitive din anii studenției, propriul parcurs profesional și obstacolele întâlnite, precum și sfaturi pentru noile generații, cu scopul de a inspira studenții, aflați la început de drum. Cu acordul Alumni, aceste interviuri se vor publica ulterior pe site-ul Universității la urm[torul link: https://punte-student-alumni.umfcd.ro

Ca urmare a feed-back-ului pozitiv al participanților, atelierele propuse vor mai avea loc pe parcursul anului universitar, în colaborare cu societățile studențești. Desfășurarea proiectului și a atelierelor a generat multe idei și proiecte noi pe care dorim să le implementăm în viitorul apropiat.

TOP