PeRsOnalized Integrated CARE Solution for Elderly facing several short or long term conditions and enabling a better quality of LIFE (PROCare4Life)

PROCare4Life este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin intermediul programului de cercetare și inovare Orizont 2020 (contract nr. 875221/2019, H2020-SC1-DTH-2019). Proiectul este coordonat de Kinetikos - Driven Solutions LDA, Portugalia. Consorțiul proiectului include în total 14 parteneri din 6 țări ale Uniunii Europene, între care și UMFCD. Obiectivul principal al proiectului este să dezvolte un sistem de îngrijire integrată bazat pe tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) care să poată fi adaptat cu ușurință nevoilor zilnice ale persoanelor vârstnice cu boli neurodegenerative (cum ar fi boala Parkinson, boala Alzheimer și alte forme de demență), precum și nevoilor persoanelor care îngrijesc în mod curent persoanele cu acest tip de boli și profesioniștilor din domeniul sănătății și asistenței sociale, aducând astfel beneficii atât pacienților cât și îngrijitorilor acestora și îmbunătățind în același timp eficiența și condițiile de muncă în cadrul instituțiilor de sănătate și asistență socială. Mai multe detalii cu privire la proiect se găsesc la adresa https://procare4life.eu/.

Reponsabil / Director de proiect pentru UMFCD: Prof. Univ. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu

Perioada de desfășurare a proiectului: Ianuarie 2020 – Decembrie 2022.

Echipa de cercetare:

  • Bogdan Ovidiu Popescu (Profesor Universitar – Disciplina Neurologie, Spitalul Clinic Colentina, UMFCD; Șeful Clinicii de Neurologie – Spitalul Clinic Colentina; Cercetător Științific gradul 1; Medic Primar Neurolog)
  • Laura Dumitrescu (Asistent Universitar – Disciplina Neurologie, Spitalul Clinic Colentina, UMFCD; Student doctorand – Neurologie; Asistent de Cercetare – Spitalul Clinic Colentina, Medic Specialist Neurolog)
  • Iulia Olaru (Asistent Universitar – Disciplina Neurologie, Spitalul Clinic Colentina, UMFCD; Student doctorand – Neurologie; Medic Specialist Neurolog)

Pentru informații suplimentare: Nr. Tel. +40213173245, int. 5320 – Clinica de Neurologie, Spitalul Clinic Colentina, Ștefan cel Mare 19-21, 020125, București, România.

E-mail: cercetare@umfcd.ro

TOP