PN-III-P2-2.1-PED-2019-1339 - ALGIA BUCALĂ NESPECIFICĂ - ABORDARE MULTIDISCIPLINARĂ PENTRU DIAGNOSTIC ȘI MONITORIZARE

Denumirea proiectului: ALGIA BUCALĂ NESPECIFICĂ - ABORDARE MULTIDISCIPLINARĂ PENTRU DIAGNOSTIC ȘI MONITORIZARE

Titlul proiectului în engleză: Burning mouth syndrome - an interdisciplinary approach for diagnosis and disease monitoring

Acronimul proiectului: BMS_BIOMARKERS

Contract număr: 564 PED ⁄ 2021

Cod înregistrare proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-1339

Tip proiect: PN III Proiect experimental - demonstrativ

Finanțare de la bugetul de stat: 600.000,00 lei

Coordonator: UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA", Facultatea de Medicină Dentară, Disciplina Patologie Orală

Partener: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABEŞ"

Durata Contractului: 01/03/2021 - 28/02/2023

Echipa de cercetare:

Director de proiect: Prof. Dr. Şerban Ţovaru, Disciplina Patologie Orală, Facultatea Medicină Dentară, UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA",

Rezumat:

Diagnosticul algiei bucale nespcifice (ABN) este de obicei tardiv, adesea din cauza lipsei de înțelegere a naturii acestei entități, pe lângă faptul că pacienții ocupă multe resurse de sănătate, deoarece consultă frecvent medici de diverse specialităţi. Acest lucru duce la o creștere a costului pentru pacienţi şi pentru Sistemul Naţional de Sănătate. Din acest motiv, o mai bună integrare a serviciilor este fundamentală pentru a îmbunătăți calitatea îngrijirii pacienților cu simptome orale și psihiatrice concomitente. Integrarea psihiatriei și a medicinei orale a fost deja aplicată de către CO într-un studiu clinic anterior (nepublicat), dar validarea constatărilor este necesară pentru implementarea ulterioară în clinică. Mai mult, un sprijin important pentru un diagnostic precis ar putea veni din investigațiile moleculare specifice ale proteinelor bine definite (în salivă) și biomarkerilor transcriptomici (în mucoasa bucală) care ar putea ajuta clinicienii în decizia de diagnostic și managementul bolii. Mai mult, deoarece deteriorarea fibrelor mici periferice a fost postulată în ABN primar, investigația prin microscopie electronică de transmisie (TEM) este necesară. Există o nevoie urgentă de a identifica instrumente de diagnostic fiabile și de a reduce timpul până la diagnostic în ABN primar, în beneficiul pacienților, clinicienilor și sistemului de sănătate.

Obiective primare:

1) Dezvoltarea unui instrument de diagnostic inovator integrat pentru a evalua mai bine pacienții cu ABN primar. Noul algoritm va lua în considerare prevalența comorbidității psihiatrice și va integra diagnosticul ABN (care se bazează pe istoricul clinic și excluderea unui panou de boli secundare) cu noi teste moleculare (în saliva și mucoasa bucală) și testul ultrastructural TEM.

2) Introducerea în managementul clinic al pacienţilor afectaţi de ABN primar a unei evaluări psihiatrice şi neurologice cu consult de medicină orală, clarificând comorbiditatea cu alte tulburări ale dispoziţiei precum anxietatea şi depresia.

3) Evaluarea psihiatrică și neurologică, în acest fel va îmbunătăţi înființarea tratamentului și managementului, evitând abandonul pacientului, crescând calitatea vieții sănătății bucale în această afecţiune.

Obiective secundare:

  • Definirea cadrului de partajare a cunoștințelor și tehnologiei care implică dialogul între clinicieni cu diverse specializări, biologi moleculari, organizarea pacienților și alte părți interesate şi proiectarea unui centru clinic specializat în managementul ABN;
  • Conectarea între cercetarea biomedicală și cea clinică prin stabilirea unei abordări multidisciplinare în domeniul ABN;
  • Pentru a atrage tineri cercetători într-un proiect complex legat de probleme majore de sănătate.

Rezultate estimate:

Dezvoltarea unui instrument de diagnostic validat și integrat (cuprinzând medicina orală, psihiatrie, biologie moleculară și analiză ultrastructurală) care să fie transferat către clinici specializate pentru diagnosticarea ABN ca boală complexă. Acest nou instrument va oferi un management mai eficient al pacienților cu ABN, îmbunătățirea calității vieții sănătății orale, reducerea costurilor asistenței medicale și va fi un punct de plecare pentru proiectarea unui centru național de diagnosticare specializat în managementul ABN.

Etapa 1: Proiectarea și inițierea studiului de tip caz-control

Etapa 2: Dezvoltarea instrumentului integrat de diagnostic și monitorizare a pacienților cu ABN

Etapa 3: Implementarea instrumentului integrat de diagnostic și monitorizare a pacienților cu ABN


Etapa 1: Proiectarea și inițierea studiului de tip caz-control

Rezultate obținute

Articol publicat: Raluca Ema Pîrvu, Ioanina Părlătescu, Șerban Țovaru, Cosmin Dugan, Paula Perlea, Pitfalls for diagnosis of burning mouth-like syndrome, Ro J Stomatol. 2021;67(3). DOI: 10.37897/RJS.2021.3.3 https://rjs.com.ro/articles/2021.3/RJS_2021_3_Art-03.pdf

TOP