PN-III-P1.2-PCCDI-2017-0629 - Bionanomateriale inovative pentru tratament si diagnostic

Denumirea proiectului:

"BIONANOMATERIALE INOVATIVE PENTRU TRATAMENT SI DIAGNOSTIC"

Proiecte componente

"BIONANOMATERIALE PENTRU REGENERAREA TESUTURILOR, DIAGNOSTICUL, PREVENTIA SI TRATAMENTUL OSTEOPOROZEI"

“NANOCOMPOZITE INTELIGENTE PENTRU DIAGNOSTICUL SI TRATAMENTUL CANCERULUI OSOS”

“SONDE NANOSTRUCTURATE PENTRU DIAGNOSTIC”

Denumirea etapei

CREAREA UNUI CADRU NECESAR PREVENTIEI SI TRATMENTULUI OSTEOPOROZEI. DEZVOLTAREA UNOR BIOCERAMICI PRIMARE DE TIPUL HAP/ZNO SI ZNHAP.

SINTEZA BIOCERAMICILOR FOSFATICE CU CARACTER MORFO-STRUCTURAL CONTROLAT ȘI A NANOPARTICULELOR MAGNETICE STABILIZATE.

REALIZAREA CONDITIILOR OPTIME DE OBTINERE SI CARACTERIZARE A UNOR NANOMATERIALE CERAMICE DE HIDROXIAPATITA DOPATA CU EUROPIU (EUHAP) FOTOLUMINESCENTE BIOCOMPATIBILE.

FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA” BUCURESTI

Contract Nr.: 43PCCDI/2018, 

Cod Proiect : PN-III-P1.2-PCCDI-2017-0629

Tip proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI

2018

Abstract

In domeniul tratarii diferitelor boli, medicina depune eforturi deosebite pentru controlul factorilor favorizanti si al agentilor patogeni ai infectiilor. Dezvoltarea medicinii moderne este influentata de tehnologie iar in acest sens putem afirma ca o data cu dezvoltarea ingineriei tisulare s-a incercat crearea substituentului de tesut uman osos. Eforturile de cercetare din prezentul proiect prin cele patru proiecte componente implica activitati privind: 1- nanomateriale antimicrobiene; 2- bionanomateriale pentru regenerarea tesuturilor si diagnosticul, preventia si tratamentul osteoporozei; 3-nanocompozite inteligente pentru diagnosticul si tratamentul cancerului osos; 4- sonde nanostructurate pentru diagnostic. Cercetarile avansate privind obtinerea de bioceramici noi inteligente cu proprietati antiseptice in regenerarea tesutului osos impreuna cu caracterizarea lor fizico-chimica si biologica, implica elaborarea de protocoale de obtinere, analiza si profilaxie la nivelul animalelor de test. Aplicatia directa a biomaterialelor in vederea regenerarii tesutului in cazul osteoporozei va aduce date experimentale legate de caracterizarile structurale si morfologice ale nanomaterialelor impreuna cu date privind biocompatibilitatea si citotoxicitatea informatii care vor conduce la optimizarea compozitelor in functie de caracterul histologic comun animalelor de laborator. Avansand studiul nanocompozitelor inteligente se va deschide o directie legata de actiunea acestora in caz de cancer osos. Dezvoltarea de nanomateriale ceramice fotoluminescente biocompatibile este dedicata screening-ului tesutului osos, si in plus se va urmari functionalizarea acestor materiale cu antiinflamatoare urmarindu-se evaluarea in vivo precum su posibilitatea utilizarii ca sonde biologice. Statistica dezvoltarii aparitiei procesului de osteoporoza pe grupe de varsta si situarea incidentei acestuia cu precadere in limita (41-60) ani recomanda importanta studiilor propuse in acest proiect.

Obiectivul proiectului

Abordarea directiei de cercetare «Bionanomateriale inovative pentru tratament si diagnostic (BIONANOINOV)» reprezinta o conceptie noua si interdisciplinara privind abordarea studiului unui biomaterial complex, cu proprietati speciale si elaborarea sa ca material micro si/sau nanostructurat. Tematica acestui proiect se incadreaza in efortul mondial de valorificare a materialelor compozite cu aplicatii biomedicale.

Obiectivele principale ce urmeaza a fi realizate in cadrul proiectului complex constau in:

  • Obtinerea unor bionanomateriale pentru regenerarea tesuturilor, diagnosticul, preventia si tratamentul osteoporozei;
  • Obtinerea de nanocompozite inteligente pentru diagnosticul si tratamentul cancerului osos;
  • Obtinerea de nanocompozite ce ar putea fi folosite ca sonde nanostructurate pentru diagnostic.

De asemenea, agenda comuna a proiectului este directionata spre dezvoltarea capacitatii institutionale a institutiilor partenere ce alcatuiesc consortiul. Implementarea proiectului si atingerea indicatorilor propusi vor contribui semnificativ la dezvoltarea institutiilor ce alcatuiesc consortiul prin crearea de noi locuri de munca, prin cresterea vizibilitatii nationale si internationale a consortiului prin publicarea de articole stiintifice si participarea la manifestari stiintifice, prin intarirea infrastructurii si prin formarea de specialisti in domenii de interes national si international si nu in ultimul rand prin deschiderea de noi oportunitati de dezvoltare a unor colaborari internationale.

Rezultatele estimate

In cadrul acestui proiect complex rezultatele estimate sunt strans legate de realizarea celor trei obiective majore ale proiectului. Rezultatele estimate in vederea realizarii primului obiectiv al proiectlui complex (« Bionanomateriale pentru regenerarea tesuturilor, diagnosticul, preventia si tratamentul osteoporozei ») constau in optimizarea unor tehnologii de laborator privind dezvoltarea unor bioceramici de tipul HAp/ZnO, ZnHAp si ZnHAp/ZnO pentru utilizarea lor in regenerarea țesuturilor, preventia și tratamentul osteoporozei. Rezultatele estimate in urma realizarii celui de-al doilea obiectiv al proiectului complex (« Nanocompozite inteligente pentru diagnosticul si tratamentul cancerului osos») consta in dezvoltarea de nanocompozite inteligente pentru diagnosticul si tratamentul cancerului osos, pe baza de fosfati de calciu, magnetita si nanoparticule de Ag. Vor fi obtinute bionanoceramici fosfatice cu structura si morfologie controlate cu sau fara dopanti și nanoparticule magnetice stabilizate si vor fi dezvoltate atat sisteme multifuncționale, regenerative și antitumorale cat si sisteme multifuncționale inteligente de tip HA-Fe3O4/AgAt. Prin realizarea celui de- al treilea obiectiv al proiectlui complex («nanocompozite ce ar putea fi folosite ca sonde nanostructurate pentru diagnostic ») vor fi realizate bioceramici dopate cu europiu/ceriu reproductibile din punct de vedere morfologic si structural. Mai mult, vor fi determinate cantitatile de europiu/ceriu din probele realizate cat si cantitati maxime de europiu/ceriu la care celule vii se dezvolta normal.

TOP