PN-III-P2-2.1-SOL-2020-2-0208 Dezvoltarea de soluții inovative pentru protecția personalului (expus profesional) și a populației împotriva contaminării cu virusul SARS-CoV-2

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-SOL-2020-2-0208

Nr. contractului: 20Sol

Titlul proiectului: SOL-2020-2 4. Dezvoltarea de soluții inovative pentru protecția personalului (expus profesional) și a populației împotriva contaminării cu virusul SARS-CoV-2

Acronimul proiectului: TU-OM

Proiectul este realizat de un consortiu larg format din 3 unitati de cercetare ( UMF Carol Davila, Universitatea Politehnica Bucuresti,  UM 02433 Bucuresti ) un spital universitar (SUUB)  si o unitate economica de productie (STIMPEX SA)  si ofera solutii referitoare la urmatoarele obiective generale:

  1. Reducerea riscului de contaminare cu virusul SARS-CoV2 a personalului expus profesional (medici) si a populatiei.
  2. Asigurarea unui nivel corespunzator de protectie pentru personalul expus profesional si pentru populatie in contextul pandemiei de COVID-19

Proiectul își propune atât validarea funcționala a complexului de echipamente de protecție obținut cât şi omologarea unei tehnologii de obținere a acestuia şi a unei instalații modulare ce va putea fi utilizata în orice spital din Romania. Materialele textile impregnate cu NPOM (nanoparticule de oxizi metalici) vor contribui la rezolvarea următoarelor probleme identificate şi prezentate în continuare :

  • Protecția microbiologică şi antivirală a personalului medical şi / sau civil;
  • Diminuarea infecțiilor nosocomiale;
  • Reluarea în condiții de siguranță sporită a activităților economice.

-        obiective  măsurabile;

  • Stabilirea soluției concept şi a arhitecturii complexului de echipamente de protecție
  • Validarea funcționala a complexului de echipamente de protecție antiviral obținut din materiale textile impregnate cu NPOM;
  • Omologarea tehnologiei de impregnare a materialului textil cu NPOM şi a instalației aferente

Beneficiarii direcți ai echipamentelor de protecție confecționate din materiale textile antivirale, antimicrobiene şi antifungice sunt: personalul medical (mai puțin cei din secțiile ATI unde gradul de protecție este mai ridicat) pacienții internați în spitale, cât şi persoanele ce prestează activități productive şi sunt expuși la posibilitatea de a fi infectați (muncitori, funcționari publici, etc.).

TOP