Metode avansate de diagnostic și monitorizare a bolilor neurodegenerative și neuroinflamatorii cu impact asupra capacității de muncă și activității profesionale (AD-NEURO-PRO)

Denumirea proiectului: Metode avansate de diagnostic și monitorizare a bolilor neurodegenerative și neuroinflamatorii cu impact asupra capacității de muncă și activității profesionale (AD-NEURO-PRO)Finanțare proiect: 200.000 lei obținuți prin sponsorizare S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (contract nr. 29512/24.11.2020) - MULȚUMIM S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru sponsorizarea acordată, sponsorizare care vine în sprijinul persoanelor cu boli neurodegenerative și neuroinflamatorii, susținând totodată activitatea noastră medicală și de cercetare în domeniu.

Alte resurse utilizate în proiect: resurse materiale și umane ale Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, fonduri proprii

Director de proiect: Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, Disciplina Neurologie Spitalul Clinic Colentina

Echipa de proiect: medici din cadrul Disciplinei Neurologie Spitalul Clinic Colentina și studenți doctoranzi

Perioadă de implementare: 12 luni de la data contractului

Perioadă de follow-up: încă 48 de luni

Sponsorul proiectului: https://www.romgaz.ro/

 

Activități desfășurate în cadrul implementării proiectului AD-NEURO-PRO (anul 1)

A1 – Management de proiect

Am achiziționat echipamentele necesare proiectului, incluse în cererea de sponsorizare, în limitele bugetului disponibil, în conformitate cu contractul de sponsorizare și cu reglementările legale în vigoare. Acestea includ: 1. sistem pentru testarea respiratorie a nivelului de metan și hidrogen produs de microbiota intestinală (GastroCHECKTM); 2. sistem combinat de monitorizare ambulatorie a EKG și a tensiunii arteriale, cu posibilitate de detectare a apneei de somn și recorder suplimentar (Holter ECG si TA EC-3H/ABP); și 3. echipamente accesorii pentru a completa sistemul de stimulare magnetică transcraniană MagPro R30 (MagVenture) accesibil în cadrul Spitalului Clinic Colentina, și anume: scaun stimulare, pernă cu vacuum și pompă, extensie EMG pentru măsurarea potențialelor evocate motorii, sondă fluture activă și sondă fluture sham.

Monitorizarea implementării proiectului a fost realizată pe parcursul întregului an prin întâlniri lunare și ori de câte ori a fost nevoie între directorul de proiect și membri ai echipei. Cel mai mare risc identificat pe perioada implementării proiectului este legat de contextul epidemiologic coexistent (pandemie SARS-CoV2), care a îngreunat anumite activități administrative, a pus presiune pe activitatea echipei de proiect și a restricționat activitățile de cercetare, impunând în același timp limitarea unor activități care presupun întâlniri directe / față în față. In aceste condiții activitățile planificate inițial au fost adaptate, de exemplu prin limitarea numărului de persoane participante la activități de tip workshop și Open Days și prin realizarea de activități de comunicare la distanță / online (întâlniri virtuale).

A2 – Organizarea unei sesiuni de tip Open Days pentru diseminarea obiectivelor proiectului

Având în vedere contextul epidemiologic actual am realizat o întâlnire de tip Open Days cu prezență fizică limitată la medicii neurologi titulari din cadrul Spitalului Clinic Colentina interesați de domeniul proiectului, care au fost informați de directorul de proiect cu privire la obiectivele proiectului (2 iunie 2021, Spitalul Clinic Colentina, Pavilion H, Amfiteatru). Medicii rezidenți interesați au fost informați despre obiectivele proiectului într-o întâlnire mixtă, cu prezență fizică limitată și prezență online (18 iunie 2021).

A3 – Punerea în funcțiune a echipamentelor achiziționate:

Toate echipamentele achiziționate, menționate mai sus, au fost instalate și puse în funcțiune în spațiile desemnate (laboratoare de explorări) din cadrul Spitalului Clinic Colentina. Totodată, membri ai echipei proiectului au fost instruiți cu privire la modalitatea de utilizare.

A4 – Organizarea unui workshop pentru îmbunătățirea cunoștințelor personalului medical legate de diagnosticarea și monitorizarea bolilor neurodegenerative și neuroinflamatorii utilizând echipamentele achiziționate în cadrul proiectului.

Sâmbătă, 18 septembrie 2021, am realizat un workshop cu privire la utilizarea stimulării magnetice transcraniene și a echipamentelor accesorii achiziționate pentru aparatul MagVenture MagPro R30 pentru diagnosticarea și monitorizarea bolilor neurodegenerative și neuroinflamatorii. Workshopul s-a desfășurat în cadrul Spitalului Clinic Colentina, Pavilion E, etaj 1, laborator investigații. Având în vedere contextul epidemiologic actual (pandemie SARS-CoV2), participarea a fost limitată la medici neurologi primari, specialiști și rezidenți interesați de domeniu (inclusiv persoane care nu fac parte din echipa proiectului) și medici interniști din cadrul Spitalului Clinic Colentina (care, de asemenea, nu fac parte din echipa proiectului). Distribuitorul echipamentelor de stimulare magnetică transcraniană MagVenture, a contribuit la workshop prin aducerea unui medic neurolog cu experiență în stimularea magnetică transcraniană și a unui expert din străinătate din partea firmei producătoare, pentru discutarea și exemplificarea concretă, pe participanți și pe pacienți voluntari, a procedurilor de stimulare magnetică transcraniană pentru diferite afecțiuni relevante pentru proiect (hands on).

In data de 10 noiembrie 2021 am realizat un workshop cu participare fizică limitată, cu privire la aspecte legate de diagnosticarea și monitorizarea suprapopulării bacteriene a intestinului subțire și a supraproducerii de metan folosind echipamentul de testare respiratorie achiziționat, discutând în special diferite provocări legate de testarea respiratorie a pacienților cu boli neurodegenerative, cu precădere boala Parkinson. Workshopul s-a desfășurat în cadrul Spitalului Clinic Colentina, Pavilion H, etaj 2. La workshop au participat atât membri ai echipei de proiect cât și medici neurologi interesați din cadrul Spitalului Clinic Colentina.

Activități de follow-up AD-NEURO-PRO (anii 2-4)

Decembrie 2021:

In prezent echipamentele achiziționate sunt folosite în următoarele activități de cercetare:

  • studiul „Analiza implicării microbiotei intestinale în boala Parkinson avansată (AIM-PD)”, aprobat de Comisia de Etică a Cercetării din Spitalul Colentina (aprobare Nr. 16/07.06.2021), desfășurat în cadrul activității doctorale a drd. Adela Dănău, conducător de doctorat Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, titlu teză doctorat „Influența microbiotei intestinale asupra răspunsului terapeutic în boala Parkinson avansată”. Studiul utilizează, între altele, echipamentul pentru testarea respiratorie a nivelului de metan și de hidrogen GastroCHECKTM Gastrolyzer®, achiziționat în cadrul proiectului; cu acest echipament se cuantifică nivelurile metanului și hidrogenului în aerul expirat, bazal și după administrarea de carbohidrați, conform protocolului de testare, diagnosticând astfel suprapopularea bacteriană a intestinului subțire și supraproducția de metan. Atât Comisia de Etică a Cercetării din Spitalul Clinic Colentina cât și participanții la studiu au fost / sunt informați cu privire la sponsorizarea oferită de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru achiziționarea echipamentului GastroCHECKTM utilizat în cadrul studiului.

Pentru primul trimestru al anului 2022 se are în vedere demararea următoarelor activități de cercetare, care vor folosi echipamentele achiziționate:

  1. demararea studiului din cadrul proiectului de cercetare al drd. Liviu Cozma, conducător de doctorat Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, titlu teză de doctorat „Efectul stimulării magnetice transcraniene repetitive asupra manifestărilor motorii și non-motorii din boala Parkinson”; studiul va utiliza echipamentele accesorii pentru stimulare magnetică transcraniană MagPro R30 (MagVenture).
  2. demararea studiului din cadrul proiectului de cercetare doctorală al drd. Delia Tulbă, conducător de doctorat Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, titlu teză de doctorat „Impactul neurodegenerării asupra tensiunii arteriale la pacienții cu boală Parkinson”; studiul va utiliza sistemul combinat de monitorizare ambulatorie a EKG și a tensiunii arteriale (Holter ECG si TA EC-3H/ABP).

Rezultatele activităților de cercetare vor fi diseminate prin publicare în jurnale de specialitate și/sau prezentări la congrese, precum și prin transmitere către asociații relevante de pacienți.  De asemenea, în anul 2022, se are în vedere realizarea unui workshop focalizat pe aspecte legate de tensiunea arterială în bolile neurodegenerative și monitorizarea ambulatorie EKG și Holter, precum și a unui workshop general în tema proiectului, cu participare fizică mai amplă (ceea ce nu a fost posibil în anul 2021) – de exemplu, la Congresul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București sau, după caz, la Congresul Societății de Neurologie din România.

Alături de activitățile de cercetare sus-menționate, echipamentele pot fi utilizate pentru evaluarea pacienților internați în cadrul Spitalului Clinic Colentina (în regim de spitalizare continuă sau spitalizare de zi), la solicitarea medicilor curanți.

TOP