PROIECT PN-III-P2 Grant 2.1-CI-2018-1124, nr. 191CI/2018 - Dezvoltarea unui gel inovativ pe baza de extracte vegetale cu aplicabilitate in terapia afectiunilor hemoroidale

COD PROIECT PN-III-P2

Grant 2.1-CI-2018-1124,nr.191CI/2018

TITLUL PROIECTULUI: Dezvoltarea unui gel inovativ pe baza de extracte vegetale cu aplicabilitate in terapia afectiunilor hemoroidale

FONDURI: UEFISCDI, Hofigal SA
BugetTotal: 50000 RON
UEFISCDI: 45000
Hofigal SA: 5000

Cecuri de inovare
(https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare)

 

Instituţie privată Instituţie publică
Director de proiect Responsabil de proiect
Farm. Maria Ivopol Conf. dr. Octavian Tudorel Olaru
HOFIGAL EXPORT IMPORT SA Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti
www.hofigal.eu  www.umfcd.ro

 

Rezumatul proiectului:

Proiectul are ca obiectiv obţinerea unui nou produs farmaceutic de tip gel din extracte vegetale şi demonstrarea eficacităţii acestuia prin teste pe animale de laborator în vederea introducerii în terapia afecţiunilor hemoroidale. Colaborarea cu partenerul univeritar va conduce la obţinerea de extracte vegetale, caracterizarea fizico-chimică şi standardizarea prin metode botanice, analitice şi farmacognostice, evaluarea eficacităţii şi siguranţei prin metode farmaco-toxicologice pe animale de laborator şi formularea farmaceutică şi testarea parametrilor farmaceutici ai preparatului. Aspectul inovativ al proiectului va asigura brevetarea gelului antihemoroidal şi introducerea lui în fabricaţie în scopul comercializării. Rezultatele preconizate sunt descrise prin impactul economic în urma implementării proiectului, creşterea portofoliului firmei cu un nou produs cu eficacitate terapeutică dovedită ştinţific şi prin creşterea competivităţii firmei.

1. Obiective

Scopul proiectului este de a oferi consumatorilor un produs de piaþã fabricat în România cu materii prime românești, ca o alternativã viabilã a celor de import în parteneriat cu firma Hofigal, lider de piațã în domeniul plantelor medicinal și aromatice.

  • O1: Obþinerea și caracterizarea unor extracte vegetale din specii vegetale autohtone
  • O2: Evaluarea eficacitãþii farmaco-terapeutice a extractelor pe modele animale.
  • O3: Obþinerea unui fitocomplex și formularea acestuia sub formã de gel cu aplicare topicã.

2. Rezultate

  • O1:  Au fost obþinute și caracterizate extracte vegetale din specii vegetale autohtone (9 extracte).
  • O2: Au fost analizate efectele farmaco-terapeutice ale extractelor folosind modele animale pentru evidențierea acțiunilor: antiinflamatoare, analgezicã și cicatrizantã.
  • O3: A fost obținut un fitocomplex cu acțiune terapeuticã, produs ce a fost formulat sub formã de gel cu aplicare topicã.

 

Rezultatele au fost valorificate sub forma unuei cereri de brevet: PROCEDEU DE OBTINERE A UNUI GEL PE BAZĂ DE EXTRACTE NATURALE CU UTILIZARE ÎN TERAPIA AFECŢIUNILOR HEMOROIDALE,

Aplicanţi: S.C. Hofigal Export Import S.A. : Bucureşti, Intrarea Serelor nr. 2, Sector 4,  Cod poştal 042124, tel: 021.334.51.35, fax: 021.334.59.05; Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, București: Str. Dionisie Lupu nr. 37 sect. 2, București, Cod postal 020022, tel: 0213114013, fax: 0213103065, e-mail: rectorat@ucd.ro (în continuare, UMF „Carol Davila“, București)

TOP