Departamentul de Managementul Calitatii

Structura

Descriere

  • Asigura compartimentelor asistenta de specialitate privind indeplinirea indicatorilor prevazuti in Metodologia ARACIS pentru acreditarea Universitatii;
  • Colaboreaza cu specialistii din universitate pentru indeplinirea, implementarea si mentinerea standardelor prevazute in ISO : 9001 - Sisteme de management al calitatii.

Obiective

  • Efectueaza misiuni in orice structura a Universitatii implicata in activitati de invatamant, de cercetare sau de viata universitara.
  • Aduce la indeplinire planul de audit aprobat de Rector si prezinta Rectorului rapoarte de audit la termenele prevazute in plan.
  • Acorda asistenta tehnico - manageriala oricarei structuri a Universitatii, care ii solicita aceasta.
  • Raporteaza managementului functionarea sistemului de management al calitatii si despre orice necesitate de imbunatatire.

Persoana de contact

  • Conf. dr. Florentina - Ligia Furtunescu, Prorector pentru strategie institutionala, evaluare academica si calitate
  • Sef Birou Managementul Calitatii: Corina - Gabriela Popescu
  • E-mail: ceac@umfcd.ro
TOP