Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO)

Structura

Obiective 

  • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
  • Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
  • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
  • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
  • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
  • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal.
  • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activității specifice în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
  • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
  • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației.
  • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrarea a datelor cu caracter personal.

 

Data Protection Officer  – Iulian Năstasă

Certificate Number: DPCDPO1028501-2018-03

Contact: dpo@umfcd.ro

Telefon:  0749199490

TOP