Tematici Posturi Semestrul II 2019 – 2020 - Facultatea de Medicină Dentară

Nr.crt. Departament /Disciplina Post Poziţie Tematică
Departamentul I - Medicină Dentară
1 Disciplina Terapie implanto-protetică Conferențiar 2 <descarcă>
2 Disciplina Biochimie Asistent 7 <descarcă>
3 Disciplina Psihiatrie și Psihologie Asistent 9 <descarcă>
4 Disciplina Protetica Dentară fixă și Ocluzologie Asistent 13 <descarcă>
5 Disciplina Protetica Dentară fixă și Ocluzologie Asistent 15 <descarcă>
Departamentul II - Medicină Dentară
6 Disciplina Medicină Legala și Bioetică Profesor 1 <descarcă>
7 Disciplina Metodologia Cercetării Știintifice-Ergonomie Conferențiar 1 <descarcă>
8 Disciplina Științe Comportamentale Conferențiar 1 <descarcă>
9 Disciplina Prevenție Oro-Dentară Asistent 10 <descarcă>
Departamentul III - Medicină Dentară
10 Disciplina Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială Asistent 14 <descarcă>
11 Disciplina Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială Asistent 15 <descarcă>

TOP