Admiterea la studii universitare de doctorat in anul universitar 2018 – 2019

REZULTATE FINALE

Confirmarea locului la forma de doctorat cu taxă se va face în urma achitării a 50% din taxa anuală până la data de 01.09.2018.

Taxă anuală – pentru forma de doctorat cu taxă este de 10.000 lei/an şi poate fi plătită în trei rate eşalonate (50%, 25%, 25%) după cum urmează:

  • până la data de 01.09.2018; 
  • 01-28.02.2019;
  • 01-31.05.2019.

Taxa anuală se achită la casieria Rectoratului UMF „Carol Davila”din Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 2.

Tematica si Bibliografie

TOP