Informatii doctoranzi admisi 2014 -2015

ANUNT DEPUNERE CERERE DE PRELUNGIRE (.pdf)


Sesiune de restante - MODULE

Va informăm ca în luna septembrie se organizează urmatoarea sesiune de restanțe a modulelor, după cum urmează:

  1. Biostatistică, 03.09.2018, Disciplina Informatică Medicală și Biostatistică;
  2. Pedagogie, 10.09.2018 de la 16-20:00, Facultatea de Farmacie, sala IV/7, sc. II, etaj 4;
  3. Legislație,11.09.2018 de la 16-20:00, Facultatea de Farmacie, sala IV/7, sc. II, etaj 4.;
  4. Bioetică, 19.09.2018, ora 9.30, INML;
  5. Biostatistică, Metode Statistice în Analiza Datelor Experimentale (MSADE) se poate recupera în perioada 12-20 septembrie 2018, zilnic între orele 09-11, Laboratorul de Biofarmacie, demisol, Facultatea de Farmacie, str. Traian Vuia nr.6. Examenul va fi susținut în perioada 21-23 septembrie 2018;
  6. Metodologie - 17 septembrie, ora 15.00, Sala Lazarescu, Facultatea de Farmacie (Submodulele 1 si 3) - 18 septembrie, ora 13.00, Sp. clinic Colentina, Amfiteatrul Pavilion E (Submodulul 2).

ANUNT TAXE STUDENTI -DOCTORANZI


ANUNT DOCTORANZI 2014/2015


ANUNT DOCTORANZI 2014/2015


S-A APROBAT SUSPENDAREA CALITATII DE STUDENT DOCTORAND PANA LA ACHITAREA RESTANTELOR FINACIARE A URMATORILOR STUDENTI – DOCTORANZI

Doctoranzii care și-au îndeplinit obligațiile de plată și se regăsesc în situația restantă sunt obligați să transmită pe adresa de e-mail restantadoc@umfcd.ro dovada plății scanată, împreună cu Nume – Prenume doctorand, CNP și dacă este cazul numele și prenumele persoanei care a achitat în numele doctorandului la bancă și care a omis să transmită CNP-ul doctorandului. Numai în urma îndeplinirii acestei condiții, aceștia vor fi scoși din situația restanțierilor.

Direcția Financiar-Contabilă,

Ec. Geantă Alexandru Bogdan

Va aducem la cunostinta ca, pentru incheierea primului ciclu de studii doctorale, doctoranzii admisi in 2014 vor sustine un examen care va consta in prezentarea unui Proiect de cercetare.

Comisiile vor fi formate din Conducatorul de doctorat ca Presedinte si doi membrii din catedra sau specialitate cu gradul didactic minim de conferentiar.
Proiectul de cercetare va fi realizat in domeniul de competenta al Conducatorului de doctorat si va fi intocmit in acord cu metodologia insusita in primul an de studii doctorale.

Doctoranzii admisi vor trece in ciclul II al studiilor doctorale,respectiv etapa de cercetare propriu-zisa si intocmirea tezei de doctorat.

Doctoranzii respinsi si absenti au posibilitatea de a repeta sustinerea Proiectului imbunatatit intr-un interval de 30 de zile,in fata aceleasi comisii.

Doctoranzii respinsi si dupa a doua sustinere a Proiectului nu vor putea accede la etapa de cercetare propriu-zisa a ciclului de studii doctorale si respectiv intocmirea tezei de doctorat, urmand a li se elibera o adeverinta care va atesta absolvirea ciclului de studii universitare avansate, desfasurat pe parcursul primului an de doctorat.

Examenul se va desfasura in lunile octombrie, noiembrie 2015,
la catedra cu comisia propusa.

Anexam modelul de proces-verbal care va fi completat de comisie, semnat de membrii comisiei si adus la Rectorat UMFCD impreuna cu Proiectul de cercetare.

PROCES VERBAL

Taxa Anuala Doctorat

Taxa anuala, pentru forma de doctorat cu taxa este de 6000 lei/an si poate fi platita în trei rate esalonate dupa cum urmeaza:

RATA I: 01-17 OCTOMBRIE 2014, 50% din taxa

RATA II: 01-28 FEBRUARIE 2015, 25% din taxa

RATA III: 01-31 MAI 2015, 25% din taxa

Taxa anuala se achita la casieria Rectoratului UMF „Carol Davila”, Bucuresti, str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 2.

Chitanta 2 sau ordinul de plata se vor aduce la Secretariatul Scolii Doctorale pentru a fi anexat la dosar.

Contractul de Studii Universitare de Doctorat pentru primul an, 2014-2015

Prezentul Contract de Studii Universitare de Doctorat se completeaza de catre studentul doctorand si de catre conducatator în patru exemplare, dupa care se depune la Secretariatul Scolii Doctorale, pana la data de 1.11.2014.

TOP