Informatii studenti doctoranzi admisi 2019 - 2020

 

ANUNȚ

Ediția 2020-2021 a Programului de Burse din partea Guvernului Francez (BGF)

A fost lansat noul program de Burse al Guvernului Francez (BGF) pentru Master și Doctorat în cotutelă 2020-2021.

Programul, dezvoltat de Ambasada Franței și Institutul Francez din România, încă din 1990, oferă tinerilor români oportunitatea de a studia în Franța.

Termenul limită de trimitere a solicitărilor de burse este 2 martie 2020. Limba franceză nu este obligatorie, chiar dacă reprezintă un avantaj, în noul program existând oportunităţi de a urma o filieră si în limba engleză!

Toate informațiile legate de criteriile de selecție, cuantumul bursei și documentele necesare pentru dosarul de candidatură sunt disponibile la adresa:

http://www.institutfrancais.ro/Bucuresti/text/88/NIVEAU_DOCTORAT/132


ANUNȚ

Studenții-doctoranzi admiși în sesiunea iulie 2019 sunt rugați să completeze și să aducă la Secretariatul Școlii Doctorale până la data de 11.10.a.c. următoarele documente:

  • contractul de studii universitare de doctorat, completat și semnat de către titular și conducătorul de doctorat, în 3 ( trei) exemplare (CONTRACT);
  • planul individual al studiilor universitare de doctorat, în 3 (trei) exemplare (PLAN);
    Notă: se vor completa informațiile de pe prima pagină și se va semna atât de către conducătorul de doctorat, cît și de studentul doctorand;
  • o cerere pentru eliberarea legitimației de student pentru reducere / gratuitate la transport însoțită de 2 (două) fotografii 3/4 și o copie după C.I. - la cerere (nu este obligatoriu)

 

TOP