Disciplina Tehnologia protezelor si Materiale dentare

Profesor universitar Patrascu Ion titular
Sef lucrari Donciu Irina Ioana titular
Sef lucrari Galbinasu Bogdan Mihai titular
Sef lucrari Ciocan Lucian Toma titular
Sef lucrari Ilici Roxana Romanita titular
Asistent universitar Bucur Mirela Veronica titular
Asistent universitar Georgescu Carmen Elena titular
Asistent universitar Ionescu Camelia titular
Asistent universitar Pirvu Daniela Aurelia titular
Asistent universitar Perieanu Viorel Stefan titular
Asistent universitar Smarandescu Dragos Corneliu titular
Asistent universitar Comanescu Cristian Laurentiu titular
Asistent universitar Andrei Constantin Catalin titular
Asistent universitar Tudoran Stefan determinat
Asistent universitar Vasilescu Vlad Gabriel titular

TOP