Disciplina Parodontologie

Prof. Univ. Dumitriu Anca-Silvia titular
Conf. Univ. Paunica Stana titular
Sef Lucrari Giurgiu Marina Cristina titular
Asist. Univ. Mocanu Brandusa-Florina titular
Asist. Univ. Ismail Fidan-Bahtiar titular
Asist. Univ. Popa Stefana determinat

După reforma învătământului din 1948, studiul Parodontologiei se efectua în cadrul Disciplinei de Terapie buco-dentară, ulterior devenită Disciplina de Odontologie şi Parodontologie, având alocate un curs săptămânal de două ore într-un singur semestru şi un stagiu practic de patru săptămâni.

Contribuţii valoroase de ordin teoretic şi practic în cadrul Parodontologiei l-au avut Prof. Dr. Andrei Nass (1897-1988), Prof. Dr. Memet Gafar (1923-2003), Dr. Ana Sireteanu, Dr. Florica Motaş şi Prof. Dr. Horia Traian Dumitriu.

În 1996 s-a înfiinţat la Bucureşti prima Catedră de Parodontologie din România sub conducerea Conf. Dr. Horia Traian Dumitriu, care în 1998 devine prin concurs primul profesor de Parodontologie din ţară, autorul lucrărilor de referinţă “Parodontologie” apărută în 5 ediţii şi a primului “Tratat de Parodontologie”. Prof. Dr. Horia Dumitriu, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale a condus numeroase teze de doctorat şi împreună cu membrii Disciplinei a înfiinţat în 2003 Asociaţia “Societatea de Parodontologie din România” asociată la European Federation of Periodontology.

În prezent, Disciplina de Parodontologie este condusă de Prof. Dr. Anca Silvia Dumitriu,  coordonând şi rezidenţiatul în specialitatea Prodontologie, precum şi pregătirea în Parodontologie a studenţilor anilor 5 şi 6 de la Facultatea de Medicină Dentară.

Descrierea activităţii medicale: consultaţii, profilaxia, prevenţia afecţiunilor parodontale, stabilirea diagnosticului, a planului de tratament individualizat şi complex: tratament antimicrobian, tratament chirurgical, tratament de reechilibrare ocluzală, de biostimulare şi de prevenire a recidivelor, al tuturor afecţiunilor parodontale în interrelaţie cu statusul local dento-parodontal şi cu statusul sistemic fiziologic şi patologic al pacienţilor.

Activitate didactică cu studenţii anului 5 si 6: lucrări practice, seminarii şi cursuri actualizate în permanenţă.

Activitate didactică şi clinică cu rezidenţii în specialitatea Parodontologie (3 ani de rezidenţiat în specialitate), prezentări de caz, studierea literaturii naţionale şi internaţionale la zi şi a tuturor informaţiilor în specialitate în corelaţie cu cele mai noi date în plan naţional şi internaţional.

Activitate clinică şi didactică cu rezidenţii de alte specialităţi: Endodonţie, Protetică Dentară, Chirurgie dento-alveolară.

Desfăşurarea de proiecte de cercetare în domeniul Parodontologiei în care sunt implicate cadrele didactice din Disciplină precum şi rezidenţii.

Curricula de pregătire e actualizată periodic în ceea ce priveşte noţiunile legate de etiologia, diagnosticul şi principiile terapeutice, având la bază surse bibliografice de mare valoare:

TRATAT DE PARODONTOLOGIE, autor: Prof. Dr. Horia Traian Dumitriu, coautori: Prof. Dr. Silvia Dumitriu, Prof. Dr. Anca Silvia Dumitriu, colaboratori: Cojan Loredana, Funieru Cristian, Giura Ana, Giurgiu Marina, Prof. Dr. Bogdan Marinescu, Paunică Stana, Qorri Erda, Vîrtej Anca. Ed. Viaţa Medicală Românească, 2015. ISBN 978-973-160-088-8.

MĂRIRI DE VOLUM GINGIVAL CLINICĂ ŞI PRINCIPII DE TRATAMENT – ediţia a II-a revizuită şi adăugită – Anca Silvia Dumitriu, Stana Păunică, Marina-Cristina Giurgiu, Magdalena Cureu – Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A. 2013. ISBN 978-973-30-3550-3.

JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY –revista Federaţiei Europene de Parodontologie, Factor de impact: 3.915, ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2015: 6/89 (Dentistry Oral Surgery & Medicine) Online ISSN: 1600-051X.

 • Parodontopatii,
 • etiopatogenie,
 • diagnostic,
 • principii de profilaxie şi de tratament,
 • investigaţii clinice şi paraclinice: imunologice, microbiologice, statistice.
 1. Studii pentru realizarea de echipamente dentare modulare mecatronice – soluţii ergonomice pentru buna  prevenţie a afecţiunilor – Ergomecadent -contract CEEX 2006 nr.116/2006 (valoare 1330 000 lei), durata 24 luni.
 1. Identificarea prin analiza genomică a microflorei patogene în leziunile combinate endo-parodontale, CNCSIS 2007, Catedra de Anatomie şi Embriologie, UMF „Carol Davila”, Bucureşti, România.
 1. European Research Area in Ageing, ERA-AGE, FP6 al Comisiei Europene , ERA-NET- proiect international (13 ţări) în proiect internaţional (12 ţări) CNCSIS-UEFISCSU; participă 13 organizaţii reprezentative (2004-2009).
 2. Proiect de cercetare exploratorie, Modul IDEI, Programul PN II, Contract CNCSIS 1015/ 2007 „Actual şi perspectivă în auditul financiar al instituţiilor publice din domeniul sanitar”, derulat prin ASE Bucureşti.
 1. Metode de realizare a diagnosticului prezumtiv parodontal în vederea ergonomizarii tratamentului complex stomatologic- Contract nr. 2/2013, Societatea de Ergonomie Dentară.
 1. Corelaţii cerebrale existente între procesele sexuale şi cele psiho-somatice ce ar putea sta la originea a doua profile distincte biopsihosexuale la om, PN-II-ID-PCE-4-0404, NR Contract 28/30.08.2013, partener Rectorat UMF Carol Davila.
 1. TRATAT DE PARODONTOLOGIE, autor: Prof. Dr. Horia Traian Dumitriu, coautori: Prof. Dr. Silvia Dumitriu, Prof. Dr. Anca Silvia Dumitriu, colaboratori: Cojan Loredana, Funieru Cristian, Giura Ana, Giurgiu Marina, Prof. Dr. Bogdan Marinescu, Paunică Stana, Qorri Erda, Vîrtej Anca. Ed. Viaţa Medicală Românească, 2015. ISBN 978-973-160-088-8.
 2. MĂRIRI DE VOLUM GINGIVAL CLINICĂ ŞI PRINCIPII DE TRATAMENT – ediţia a II-a revizuită şi adăugită – Anca Silvia Dumitriu, Stana Păunică, Marina-Cristina Giurgiu, Magdalena Cureu – Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A. 2013. ISBN 978-973-30-3550-3.
 1. MANIFESTĂRI GINGIVO-PARODONTALE ÎN LEUCEMII - autor Stana Păunică, Editura Didactică şi Pedagogică 2008. ISBN 978-973-30-2100-1.
 2. The evaluation of the periodontium in patients with leukemia using termographic imaging.Stana Paunica, Anca Dumitriu, Mihai Mogos, Otilia Georgescu and Ioan Mogos, Hematology, vol 14, nr.6, dec 2009, ISSN 1024-5332, citat Pubmed. Factor de impact 1,393.
 3. Oral Complications Associated with D-Penicillamine Treatment for Wilson disease: A Clinicopathologic Report.Tovaru S, Parlatescu I, Dumitriu AS, Bucur A, Kaplan I. J Periodontol. 2010 Apr 12. citat Pubmed. Factor de impact 2,679.
 4. Periodontal disease – a covert source of inflammation in chronic kidney disease patients-Gener Ismail, Horia Traian Dumitriu, Anca Silvia Dumitriu, Fidan Bahtiar Ismail Journal of  Nephrology, ID 515797, http://dx.doi.org/10.1155/2013/515796.-2013. Factor de impact  2,015.
 5. Biotechnological value of the hyaluronic acid in periodontal treatment Giurgiu Marina Cristina, Paunica Stana, Georgeta Maniu, Dumitriu Horia Traian, Dumitriu Anca Silvia, Nr. 4/2013 al Revistei Romanian Biotechnological Letters, Vol. 18. No. 4, 2013, ISSN 1224-5984, scor relativ de influenţă 0,16, IF 0,363.
 6. Doxycycline versus Tetracycline in the treatment of periodontal disease,Anca Silvia Dumitriu, Marina Cristina Giurgiu, Horia Traian Dumitriu, Manuela Anda Radu-Popescu, Stana Paunica. Romanian Biotechnological Letters Vol. 19, no.3, 2014, ISSN 1224 – 5984, scor relativ de influenţă 0,16, CNCSIS A+, (ISI), IF 0,363.
 7. The place of azithromycin in the treatment of periodontal disease,Marina Cristina Giurgiu, Stana Paunica, Horia Traian Dumitriu, Anca Silvia Dumitriu, Romanian Biotechnological Letters Vol. 20, no.2, 2015, ISSN 1224 – 5984, scor relativ de influenţă 0,16, CNCSIS A+, (ISI), IF 0,363.
 8. EFP Delphi study on the trends in Periodontology and Periodontics in Europe for the year 2025.Madianos P, Papaioannou W, Herrera D, Sanz M, Baeumer A, Bogren A, Bouchard P, Chomyszyn-Gajewska M, Demirel K, Gaspersic R, Giurgiu M, Graziani F, Jepsen K, Jepsen S, O’Brien T, Polyzois I, Preshaw PM, Rakic M, Reners M, Rincic N, Stavropoulos A, Sutcu S, Verner C, Llodra JC. J Clin Periodontol 2016; 43: 472–481. doi: 10.1111/jcpe.12551 IF 3.915.
TOP