Disciplina Fiziologie

Conf. Univ. Balan Daniela Gabriela titular
Asist. Univ. Balcangiu-Stroescu Andra-Elena titular
Asist. Univ. Piperea Sianu Dan determinat

Activitatea didactică din cadrul disciplinei vizează însușirea de către studenții anului I a cunoștințelor de fiziologie generală și oro-facială, a principiilor și conceptelor de bază necesare înțelegerii funcțiilor sistemelor și organelor, precum și a mecanismelor fiziologice integrative.

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de fiziologie, cunoașterea particularităților funcționale ale organelor, aparatelor și sistemelor organismului uman, în particular ale sistemului oro-facial, înțelegerea modului în care funcționează organismul uman în condiții normale și a proceselor de adaptare la modificări ale mediului intern și extern, pune temelia raţionamentului medical ca bază pentru înțelegerea patologiei umane și pentru corelarea aspectelor morfofuncționale cu cele clinice, într-o manieră interdisciplinară.

Activitatea de cercetare vizează aspecte ale fiziologiei generale, dar și componentele sistemului oro-facial în condiții particulare și patologice.

Obiectivul activității disciplinei noastre este de a oferi studenților suportul necesar pentru a cunoaște mecanismele fiziologice, precum și modul specific în care funcționează sistemul oro-facial și relațiile acestui sistem cu celelalte organe și sisteme.

CURRICULA DE STUDIU 

 • Apa şi compartimentele hidrice ale organismului. Transportul prin membrane –osmoza. Hormoni implicați în reglarea apei din organism.
 • Fiziologia cardiovasculară – Ciclul cardiac şi manifestările sale mecanice și electrice: zgomote cardiace, puls arterial și venos, șoc apexian, electrocardiograma. Proprietăţile cordului: automatism, excitabilitate, conductibilitate, contractilitate. Factorii care influențează proprietățile inimii. Legea inimii Frank-Starling. Debitul cardiac. Hemodinamica– caracteristicile circulaţiei arteriale, capilare şi venoase. Reglarea funcţiei cardiovasculare. Aspecte ale modificărilor și reglării funcției cardiovasculare la vârstnic și în efort fizic.
 • Fiziologia renală – Funcţiile rinichiului. Mecanismele formării urinei – filtrarea glomerulară, reabsorbţia şi secreţia tubulară. Reglarea funcţiei renale.
 • Fiziologia respiraţiei – Etapele procesului respirator. Perfuzia, ventilaţia, difuziunea pulmonară. Hematoza. Transportul gazelor respiratorii prin sânge. Reglarea respiraţiei.
 • Fiziologia cavității bucale și digestia gastrointestinală – Glandele salivare. Reflexul secreţiei salivare. Formarea salivei. Proprietățile secreției salivare. Mecanismele de stimulare a secreţiei salivare. Funcţiile salivei. Sensibilitatea gustativă. Masticaţia. Fiziologia articulației temporo-mandibulare. Deglutiţia. Secreţia gastrică. Sucul pancreatic și secreția biliară. Sucul intestinal. Absorbţia intestinală. Motilitatea tractului digestiv.
 • Fiziologia sistemului nervos – Transmiterea sinaptică. Proprietăţile centrilor nervoşi. Foamea şi saţietatea. Rolul dietei asupra secreției salivare și structurilor orale. Sensibilitatea tactilă, termică, vizuală, acustico-vestibulară, oftalmică. Influențe ale stimulilor externi asupra secreției salivare. Relația ocluzie-postură corporală. Sensibilitatea dureroasă și durerea oro-facială.
 • Fiziologia sângelui – Volemia. Proprietăţile sângelui și plasmei. Compoziția plasmei –principalii constituenți plasmatici. Constituenți salivari de origine plasmatică –importanța lor diagnostică. Hematocritul. Eritrocitul. Hemoglobina. Hemoliza. Grupele sanguine –sistemele antigenice OAB şi Rh; transfuzia. Leucocitele. Imunitatea. Mecanismele răspunsului imun. Procesele de apărare antimicrobiană, antivirală și antifungică la nivelul cavității bucale. Trombocitul. Hemostaza primară și secundară – mecanisme, stimulatori și inhibitori. Fibrinoliza – mecanisme, stimulatori și inhibitori. Hemostaza în practica stomatologică.
 • Fiziologia glandelor endocrine – Hormonii hipofizari şi hipotalamici. Hormonii tiroidieni. Influențe hormonale asupra salivei și structurilor orale. Celulele osoase. Echilibrul fosfo-calcic la nivel sistemic și la nivelul aparatului dento-maxilar. Hormonii medulosuprarenalieni și corticosuprarenalieni. Influențe hormonale asupra salivei și structurilor orale. Pancreasul endocrin -insulina şi glucagonul. Influențe hormonale asupra salivei și structurilor orale. Fiziologia gonadelor. Influențe ale hormonilor sexuali asupra salivei și structurilor orale. Inflența vârstei asupra sistemului oro-facial.

REGULI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE

 • prezenţa la curs este obligatorie;
 • la lucrările practice, studenţii vor studia din bibliografie noţiunile teoretice şi practice ce urmează a fi discutate;
 • studenţii care au mai mult de 3 absenţe/semestru la lucrarile practice (chiar dacă sunt motivate) nu vor fi admişi la susţinerea examenului practic;
 • studenţii care nu au refăcut toate absenţele nu sunt admişi la examenul practic;
 • se vor susține mai multe lucrări scrise pe parcursul fiecărui semestru, din materia de curs și LP;
 • examenul practic se susţine la sfârşitul semestrului și este eliminatoriu;
 • la testul final (tip grilă) sunt admişi studenţii care au promovat examenul practic; testul este eliminatoriu – nepromovarea lui înseamnă nepromovarea examenului final, indiferent de notele obținute pe parcursul semestului.

BIBLIOGRAFIE

 • Lucrari practice de fiziologie -volumul 1, ediția a 2-a, pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară. Ştefan Ionescu, Daniela Bădiţă, Monica Dragomir, Viorica Niţă. Tehnoplast Company. 2003.
 • Fiziologie -volumul 1, pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară. Daniela Bădiţă, Ştefan Ionescu, Adina Olteanu, Monica Dragomir. Tehnoplast Company- 2004.
 • Fiziologie -volumul 2, pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară. Daniela Bădiţă, Ştefan Ionescu, Adina Olteanu, Monica Dragomir. Tehnoplast Company- 2008.
 • Fiziologie cardiovasculară – pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară. Daniela Bădiţă, Monica Dragomir, Adina Olteanu. Tehnoplast Company. Bucureşti, 2005.
 • Guyton And Hall – Textbook of Medical Physiology
 • http://www.justmed.eu/
 • saliva,
 • fiziologie orală,
 • lichid crevicular,
 • marker salivar,
 • boala parodontală
 • „Consideraţii asupra modificărilor imunologice şi fiziopatologice sanguine şi salivare în hepatite virale şi toxice.”
 • „Aspecte oro-dentare la pacienți cu osteoporoză.”
 • „Saliva: fluid de diagnostic al inflamației în bolile autoimune.”
 • „Implicații nutriționale la pacientul hemodializat cronic.
 • “Keratinocitele stem orale -caracterizare, mecanisme moleculare și roluri în țesutul epitelial oral normal și patologic.”
 • “Study of synergic effect between some metal ions and adrenaline on human blood platelets aggregation.”
 • “Correlation of salivary and serum changes in hepatitis C viral infection.”
 • “The effects of chronic alcohol consumption and smoking on serum and saliva aminotransferases levels.”
 • “Periodontal health status evaluation using CPITN score, in a group of patients with rheumatoid arthritis.”
 • “Salivary biomarkers of inflammation: clinical semnificance in systemic lupus erythematosus
 • “Influence of HbA1c and lowphosphorus diet on cognitive impairment in chronic hemodialysis diabetic patients.”
 • “Cardiovascular risk in chronic hemodialyzed patients –a systematic review.”
TOP