Disciplina Fiziologie

Sef lucrari Balan Daniela Gabriela titular
Asistent universitar Stanescu  Iulia Ioana determinat
Asistent universitar Piperea Sianu Dan determinat

Activitatea didactică din cadrul disciplinei vizează însușirea de către studenții anului I a cunoștințelor de fiziologie generală și oro-facială, a principiilor și conceptelor de bază necesare înțelegerii funcțiilor sistemelor și organelor, precum și a mecanismelor fiziologice integrative.

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de fiziologie, cunoașterea particularităților funcționale ale organelor, aparatelor și sistemelor organismului uman, în particular ale sistemului oro-facial, înțelegerea modului în care funcționează organismul uman în condiții normale și a proceselor de adaptare la modificări ale mediului intern și extern, pune temelia raţionamentului medical ca bază pentru înțelegerea patologiei umane și pentru corelarea aspectelor morfofuncționale cu cele clinice, într-o manieră interdisciplinară.

Activitatea de cercetare vizează aspecte ale fiziologiei generale, dar și componentele sistemului oro-facial în condiții particulare și patologice.

Obiectivul activității disciplinei noastre este de a oferi studenților suportul necesar pentru a cunoaște mecanismele fiziologice, precum și modul specific în care funcționează sistemul oro-facial și relațiile acestui sistem cu celelalte organe și sisteme.

CURRICULA DE STUDIU 

 • Apa şi compartimentele hidrice ale organismului. Transportul prin membrane –osmoza. Hormoni implicați în reglarea apei din organism.
 • Fiziologia cardiovasculară – Ciclul cardiac şi manifestările sale mecanice și electrice: zgomote cardiace, puls arterial și venos, șoc apexian, electrocardiograma. Proprietăţile cordului: automatism, excitabilitate, conductibilitate, contractilitate. Factorii care influențează proprietățile inimii. Legea inimii Frank-Starling. Debitul cardiac. Hemodinamica– caracteristicile circulaţiei arteriale, capilare şi venoase. Reglarea funcţiei cardiovasculare. Aspecte ale modificărilor și reglării funcției cardiovasculare la vârstnic și în efort fizic.
 • Fiziologia renală – Funcţiile rinichiului. Mecanismele formării urinei – filtrarea glomerulară, reabsorbţia şi secreţia tubulară. Reglarea funcţiei renale.
 • Fiziologia respiraţiei – Etapele procesului respirator. Perfuzia, ventilaţia, difuziunea pulmonară. Hematoza. Transportul gazelor respiratorii prin sânge. Reglarea respiraţiei.
 • Fiziologia cavității bucale și digestia gastrointestinală – Glandele salivare. Reflexul secreţiei salivare. Formarea salivei. Proprietățile secreției salivare. Mecanismele de stimulare a secreţiei salivare. Funcţiile salivei. Sensibilitatea gustativă. Masticaţia. Fiziologia articulației temporo-mandibulare. Deglutiţia. Secreţia gastrică. Sucul pancreatic și secreția biliară. Sucul intestinal. Absorbţia intestinală. Motilitatea tractului digestiv.
 • Fiziologia sistemului nervos – Transmiterea sinaptică. Proprietăţile centrilor nervoşi. Foamea şi saţietatea. Rolul dietei asupra secreției salivare și structurilor orale. Sensibilitatea tactilă, termică, vizuală, acustico-vestibulară, oftalmică. Influențe ale stimulilor externi asupra secreției salivare. Relația ocluzie-postură corporală. Sensibilitatea dureroasă și durerea oro-facială.
 • Fiziologia sângelui – Volemia. Proprietăţile sângelui și plasmei. Compoziția plasmei –principalii constituenți plasmatici. Constituenți salivari de origine plasmatică –importanța lor diagnostică. Hematocritul. Eritrocitul. Hemoglobina. Hemoliza. Grupele sanguine –sistemele antigenice OAB şi Rh; transfuzia. Leucocitele. Imunitatea. Mecanismele răspunsului imun. Procesele de apărare antimicrobiană, antivirală și antifungică la nivelul cavității bucale. Trombocitul. Hemostaza primară și secundară – mecanisme, stimulatori și inhibitori. Fibrinoliza – mecanisme, stimulatori și inhibitori. Hemostaza în practica stomatologică.
 • Fiziologia glandelor endocrine – Hormonii hipofizari şi hipotalamici. Hormonii tiroidieni. Influențe hormonale asupra salivei și structurilor orale. Celulele osoase. Echilibrul fosfo-calcic la nivel sistemic și la nivelul aparatului dento-maxilar. Hormonii medulosuprarenalieni și corticosuprarenalieni. Influențe hormonale asupra salivei și structurilor orale. Pancreasul endocrin -insulina şi glucagonul. Influențe hormonale asupra salivei și structurilor orale. Fiziologia gonadelor. Influențe ale hormonilor sexuali asupra salivei și structurilor orale. Inflența vârstei asupra sistemului oro-facial.

REGULI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE

 • prezenţa la curs este obligatorie;
 • la lucrările practice, studenţii vor studia din bibliografie noţiunile teoretice şi practice ce urmează a fi discutate;
 • studenţii care au mai mult de 3 absenţe/semestru la lucrarile practice (chiar dacă sunt motivate) nu vor fi admişi la susţinerea examenului practic;
 • studenţii care nu au refăcut toate absenţele nu sunt admişi la examenul practic;
 • se vor susține mai multe lucrări scrise pe parcursul fiecărui semestru, din materia de curs și LP;
 • examenul practic se susţine la sfârşitul semestrului și este eliminatoriu;
 • la testul final (tip grilă) sunt admişi studenţii care au promovat examenul practic; testul este eliminatoriu – nepromovarea lui înseamnă nepromovarea examenului final, indiferent de notele obținute pe parcursul semestului.

BIBLIOGRAFIE

 • Lucrari practice de fiziologie -volumul 1, ediția a 2-a, pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară. Ştefan Ionescu, Daniela Bădiţă, Monica Dragomir, Viorica Niţă. Tehnoplast Company. 2003.
 • Fiziologie -volumul 1, pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară. Daniela Bădiţă, Ştefan Ionescu, Adina Olteanu, Monica Dragomir. Tehnoplast Company- 2004.
 • Fiziologie -volumul 2, pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară. Daniela Bădiţă, Ştefan Ionescu, Adina Olteanu, Monica Dragomir. Tehnoplast Company- 2008.
 • Fiziologie cardiovasculară – pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară. Daniela Bădiţă, Monica Dragomir, Adina Olteanu. Tehnoplast Company. Bucureşti, 2005.
 • Guyton And Hall – Textbook of Medical Physiology
 • http://www.justmed.eu/
 • saliva,
 • fiziologie orală,
 • lichid crevicular,
 • marker salivar,
 • boala parodontală
 • „Consideraţii asupra modificărilor imunologice şi fiziopatologice sanguine şi salivare în hepatite virale şi toxice.”
 • „Aspecte oro-dentare la pacienți cu osteoporoză.”
 • „Saliva: fluid de diagnostic al inflamației în bolile autoimune.”
 • „Implicații nutriționale la pacientul hemodializat cronic.
 • “Keratinocitele stem orale -caracterizare, mecanisme moleculare și roluri în țesutul epitelial oral normal și patologic.”
 • “Study of synergic effect between some metal ions and adrenaline on human blood platelets aggregation.”
 • “Correlation of salivary and serum changes in hepatitis C viral infection.”
 • “The effects of chronic alcohol consumption and smoking on serum and saliva aminotransferases levels.”
 • “Periodontal health status evaluation using CPITN score, in a group of patients with rheumatoid arthritis.”
 • “Salivary biomarkers of inflammation: clinical semnificance in systemic lupus erythematosus
 • “Influence of HbA1c and lowphosphorus diet on cognitive impairment in chronic hemodialysis diabetic patients.”
 • “Cardiovascular risk in chronic hemodialyzed patients –a systematic review.”
TOP