Disciplina Ortodontie si Ortopedie Dento-Faciala

Prof. Univ. Ionescu Ecaterina titular
Conf. Univ. Ionescu Ileana titular
Conf. Univ. Teodorescu Elina titular
Conf. Univ. Popescu Manuela-Anca titular
Sef Lucrari Bencze Maria-Angelica titular
Asist. Univ. Enache Aurelia Magdalena titular
Asist. Univ. Popoviciu Nicoleta-Olivia titular
Asist. Univ. Eftene Oana Alexandra titular
Asist. Univ. Beuran Irina-Adriana titular
Asist. Univ. Vasilache Adriana titular
Asist. Univ. Mindoiu Florina Maria titular
Asist. Univ. Hlatcu Andreea Raluca determinat
Asist. Univ. Galan Elena determinat
Asist. Univ. Mihai Ana Maria titular

Specialitate a medicinei dentare care se ocupă cu studiul anomaliilor dento-maxilare, Ortodonția și Ortopedia dento-facială are o pondere din ce in ce mai mare în terapia stomatologică de restabilire a esteticii și funcționalității aparatului dento-maxilar. Importanța acestei specialități este direct proporțională cu frecvența în continuă creștere a dezechilibrelor de dezvoltare la nivelul aparatului dento-maxilar, dar și cu principiile terapeutice ortodontice, fundamental conservative.

În România, Ortodonția și Ortopedia Dento-Facială devine specialitate și disciplină de studiu în cadrul Catedrei de Stomatologie Infantilă a Facultății de Stomatologie din București în anul 1961, prin strădaniile Prof. Dr. Pătru Firu. Astăzi, Ortodonția și Ortopedia Dento-Facială se predă ca disciplină de învățământ în cadrul studiilor universitare de licență, studenților Facultății de Medicină Dentară din anii V și VI. Totodată, este specialitate recunoscută în U. E., cu pregătire corespunzătoare prin rezidențiat pe o perioadă de trei ani, la sfârșitul căreia se obține calitatea și titlul de medic specialist – specialitatea Ortodonție și ODF. De asemenea noțiuni specifice de Ortodonție și ODF sunt incluse în curricula de pregătire prin rezidențiat și pentru alte specialități stomatologice cum ar fi: Protetică, Parodontologie, Endodonție, Chirurgie dento-alveolară, Pedodonție.

Activitatea clinică medicală este astfel structurată încât să permită parcurgerea noțiunilor teoretice și practice cuprinse în curricula universitară a studenților Facultății de Medicină Dentară și în curricula de pregătire a medicilor rezidenți din specializarea Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială sau din alte specialități.

Procesul instructiv-educativ și de pregătire teoretică și practică a studenților anilor V și VI în cadrul disciplinei are ca obiectiv însușirea de către aceștia a noțiunilor ortodontice utile în practica lor viitoare, indiferent de specialitatea pe care o vor aborda. Astfel, printre cunoștiințele specifice ortodontice care trebuie dobândite de studenți se numără:

 • caracteristicile de creștere și dezvoltare ale aparatului dento-maxilar;
 • factorii etiologici și mecanismele patogenice implicate în producerea malformațiilor congenitale și anomaliilor dento-maxilare;
 • noțiunile teoretice și practice necesare realizării anamnezei și examenului clinic facial și intraoral al pacienților, examenului funcțional;
 • deprinderea metodelor complementare de investigație în ortodonție (modele de studiu, examen radiologic);
 • caracteristicile clinice ale principalelor tipuri de anomalii dento-maxilare, cu stabilirea diagnosticului ortodontic;
 • principiile de baza în terapia ortodontică, mai ales în terapia profilactică și preventivă;
 • noțiuni teoretice și practice despre aparatura ortodontică;
 • rolul terapiei ortodontice în cadrul tratamentelor complexe interdisciplinare.

Scopul este, astfel, dobândirea cunoștințelor teoretice și abilităților practice în domeniul Ortodonției și ODF, în principal, a capacității de recunoaștere a anomaliilor dento-maxilare de la primele semne clinice.

În paralel cu activitatea clinică medicală și activitatea de predare teoretică și practică se desfășoară și activitatea de cercetare, condiție importantă a dezvoltării și progresului acestei specialități. Cercetarea oferă șansa unei perfecționări continue a cadrelor didactice din disciplina noastră, precum și formarea pentru cercetare a studentului, rezidentului, medicului aflat în perioada de cercetare științifică doctorală. Din această perspectivă, sunt abordate subiecte din sfera cercetării fundamentale, dar și teme de cercetare clinică, investigațională și de terapie ortodontică.

 • Creștere și dezvoltare cranio-facială
 • Anomalii dento-maxilare
 • Cefalometrie
 • Disfuncție
 • Biomecanica ortodontică
 • Estetică facială
 1. CERCETAREA DOCTORALĂ ŞI POSTDOCTORALĂ PRIORITATE A INVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ROMÂNESC (DOC-POSTDOC) – POSDRU/159/1.5/S/137390 (2014-2015)
 1. CRESTEREA COMPETITIVITATII, EFICIENTEI SI NIVELULUI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA PENTRU PERSONALUL DIN SECTORUL MEDICAL IN VEDEREA ASIGURARII DE OPORTUNITATI SPORITE DE PARTICIPARE PE O  PIATA MODERNA A MUNCII – Contract POSDRU/81/3.2/S/48872 (2011-2014)
 2. “DEZVOLTAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL MEDICINA DENTARĂ (DOC-DENT)”, Tip proiect POSDRU, axa prioritară 1, domeniu major de intervenţie 1.5, nr . 265/31.03.2010; 2010-2012
 1. .DEZVOLTAREA CERCETARII ACADEMICE INTERDISCIPLINARE IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII UNIVERSITATILOR DIN ROMANIA PE PLAN INTERNATIONAL”, Tip proiect: PN II – PC, nr. 91 058/14.09.2007
 1. Teodorescu, Elina, Crișan, M., Țărmure, Viorica, Galan, Elena, Milicescu, Șt., Ionescu, Ecaterina  – Upper airway cavities morphologic features in facial asymmetries. Rom J Morphol Embryol 2015, 56(2):579–583
 2. Popescu Manuela, Popoviciu Olivia, Ionescu Ileana, Ionescu Ecaterina – The influence of the lower third molar on mandibular skeletal development. Proceedings of the Romanian Academy series B, 2014, 16(3)
 1. Popescu, Manuela; Eftene, Oana; Popoviciu, Olivia; Ionescu, Ecaterina – Studiu privind efectele terapiei ortodontice asupra creşterii sagitale a maxilarului superior în anomaliile de clasa a III-a – – Romanian Journal of Stomatology . 2014, Vol. 60 Issue 3, 130-136
 2. Grigore, Raluca, Mihai, Ana -Maria, Ciolan D., Tarmure, Viorica, Ionescu, Ecaterina – Pain therapy associated with orthodontic treatment. Farmacia 2014, Vol. 62, 6, 1062-1071
 3. Popoviciu Olivia, Milicescu Viorica, Matei Ruxandra, Teodorescu Elina, Ionescu Ecaterina – Frontal cephalometric investigation in facial asymmetry research; Medicine in Evolution Volume XVIII, No. 1, 2012, 117-125
 4. Enache Aurelia Magdalena, Nicolescu I., Georgescu Carmen – Mandibular second molar impaction treatment using skeletal anchorage .  RJME, 2012,53(4),1107-1110
TOP