Disciplina Ortodontie si Ortopedie Dento-Faciala

Prof. Univ. Ionescu Ecaterina titular
Conf. Univ. Ionescu Ileana titular
Conf. Univ. Teodorescu Elina titular
Conf. Univ. Popescu Manuela-Anca titular
Conf. Univ. Bencze Maria-Angelica titular
Sef Lucrari Popoviciu Nicoleta-Olivia titular
Asist. Univ. Enache Aurelia Magdalena titular
Asist. Univ. Eftene Oana Alexandra titular
Asist. Univ. Beuran Irina-Adriana titular
Asist. Univ. Vasilache Adriana titular
Asist. Univ. Dragomirescu Anca-Oana titular
Asist. Univ. Mindoiu Florina Maria titular
Asist. Univ. Mihai Ana Maria titular

Specialitate a medicinei dentare care se ocupă cu studiul anomaliilor dento-maxilare, Ortodonția și Ortopedia dento-facială are o pondere din ce in ce mai mare în terapia stomatologică de restabilire a esteticii și funcționalității aparatului dento-maxilar. Importanța acestei specialități este direct proporțională cu frecvența în continuă creștere a dezechilibrelor de dezvoltare la nivelul aparatului dento-maxilar, dar și cu principiile terapeutice ortodontice, fundamental conservative.

În România, Ortodonția și Ortopedia Dento-Facială devine specialitate și disciplină de studiu în cadrul Catedrei de Stomatologie Infantilă a Facultății de Stomatologie din București în anul 1961, prin strădaniile Prof. Dr. Pătru Firu. Astăzi, Ortodonția și Ortopedia Dento-Facială se predă ca disciplină de învățământ în cadrul studiilor universitare de licență, studenților Facultății de Medicină Dentară din anii V și VI. Totodată, este specialitate recunoscută în U. E., cu pregătire corespunzătoare prin rezidențiat pe o perioadă de trei ani, la sfârșitul căreia se obține calitatea și titlul de medic specialist – specialitatea Ortodonție și ODF. De asemenea noțiuni specifice de Ortodonție și ODF sunt incluse în curricula de pregătire prin rezidențiat și pentru alte specialități stomatologice cum ar fi: Protetică, Parodontologie, Endodonție, Chirurgie dento-alveolară, Pedodonție.

Activitatea clinică medicală este astfel structurată încât să permită parcurgerea noțiunilor teoretice și practice cuprinse în curricula universitară a studenților Facultății de Medicină Dentară și în curricula de pregătire a medicilor rezidenți din specializarea Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială sau din alte specialități.

Procesul instructiv-educativ și de pregătire teoretică și practică a studenților anilor V și VI în cadrul disciplinei are ca obiectiv însușirea de către aceștia a noțiunilor ortodontice utile în practica lor viitoare, indiferent de specialitatea pe care o vor aborda. Astfel, printre cunoștiințele specifice ortodontice care trebuie dobândite de studenți se numără:

 • caracteristicile de creștere și dezvoltare ale aparatului dento-maxilar;
 • factorii etiologici și mecanismele patogenice implicate în producerea malformațiilor congenitale și anomaliilor dento-maxilare;
 • noțiunile teoretice și practice necesare realizării anamnezei și examenului clinic facial și intraoral al pacienților, examenului funcțional;
 • deprinderea metodelor complementare de investigație în ortodonție (modele de studiu, examen radiologic);
 • caracteristicile clinice ale principalelor tipuri de anomalii dento-maxilare, cu stabilirea diagnosticului ortodontic;
 • principiile de baza în terapia ortodontică, mai ales în terapia profilactică și preventivă;
 • noțiuni teoretice și practice despre aparatura ortodontică;
 • rolul terapiei ortodontice în cadrul tratamentelor complexe interdisciplinare.

Scopul este, astfel, dobândirea cunoștințelor teoretice și abilităților practice în domeniul Ortodonției și ODF, în principal, a capacității de recunoaștere a anomaliilor dento-maxilare de la primele semne clinice.

În paralel cu activitatea clinică medicală și activitatea de predare teoretică și practică se desfășoară și activitatea de cercetare, condiție importantă a dezvoltării și progresului acestei specialități. Cercetarea oferă șansa unei perfecționări continue a cadrelor didactice din disciplina noastră, precum și formarea pentru cercetare a studentului, rezidentului, medicului aflat în perioada de cercetare științifică doctorală. Din această perspectivă, sunt abordate subiecte din sfera cercetării fundamentale, dar și teme de cercetare clinică, investigațională și de terapie ortodontică.

 • Creștere și dezvoltare cranio-facială
 • Anomalii dento-maxilare
 • Cefalometrie
 • Disfuncție
 • Biomecanica ortodontică
 • Estetică facială
 1. CERCETAREA DOCTORALĂ ŞI POSTDOCTORALĂ PRIORITATE A INVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ROMÂNESC (DOC-POSTDOC) – POSDRU/159/1.5/S/137390 (2014-2015)
 1. CRESTEREA COMPETITIVITATII, EFICIENTEI SI NIVELULUI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA PENTRU PERSONALUL DIN SECTORUL MEDICAL IN VEDEREA ASIGURARII DE OPORTUNITATI SPORITE DE PARTICIPARE PE O  PIATA MODERNA A MUNCII – Contract POSDRU/81/3.2/S/48872 (2011-2014)
 2. “DEZVOLTAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL MEDICINA DENTARĂ (DOC-DENT)”, Tip proiect POSDRU, axa prioritară 1, domeniu major de intervenţie 1.5, nr . 265/31.03.2010; 2010-2012
 1. .DEZVOLTAREA CERCETARII ACADEMICE INTERDISCIPLINARE IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII UNIVERSITATILOR DIN ROMANIA PE PLAN INTERNATIONAL”, Tip proiect: PN II – PC, nr. 91 058/14.09.2007
 1. Teodorescu, Elina, Crișan, M., Țărmure, Viorica, Galan, Elena, Milicescu, Șt., Ionescu, Ecaterina  – Upper airway cavities morphologic features in facial asymmetries. Rom J Morphol Embryol 2015, 56(2):579–583
 2. Popescu Manuela, Popoviciu Olivia, Ionescu Ileana, Ionescu Ecaterina – The influence of the lower third molar on mandibular skeletal development. Proceedings of the Romanian Academy series B, 2014, 16(3)
 1. Popescu, Manuela; Eftene, Oana; Popoviciu, Olivia; Ionescu, Ecaterina – Studiu privind efectele terapiei ortodontice asupra creşterii sagitale a maxilarului superior în anomaliile de clasa a III-a – – Romanian Journal of Stomatology . 2014, Vol. 60 Issue 3, 130-136
 2. Grigore, Raluca, Mihai, Ana -Maria, Ciolan D., Tarmure, Viorica, Ionescu, Ecaterina – Pain therapy associated with orthodontic treatment. Farmacia 2014, Vol. 62, 6, 1062-1071
 3. Popoviciu Olivia, Milicescu Viorica, Matei Ruxandra, Teodorescu Elina, Ionescu Ecaterina – Frontal cephalometric investigation in facial asymmetry research; Medicine in Evolution Volume XVIII, No. 1, 2012, 117-125
 4. Enache Aurelia Magdalena, Nicolescu I., Georgescu Carmen – Mandibular second molar impaction treatment using skeletal anchorage .  RJME, 2012,53(4),1107-1110
TOP