Disciplina Pedodontie

Sef lucrari Tanase Mihaela titular
Asistent universitar Stanciu Ioana Andreea titular
Asistent universitar Munteanu Aneta titular
Asistent universitar Farcasiu Catalina titular
Asistent universitar Feraru Ion Victor titular
Asistent universitar Zmarandache Diana Daniela Daciana titular
Asistent universitar Per  Silvia Ana Maria determinat

TOP