Disciplina Sanatate orala si stomatologie comunitara

Prof. Univ. Dumitrache Mihaela Adina titular
Conf. Univ. Sfeatcu Ionela-Ruxandra titular
Asist. Univ. Lambescu Dan-Gabriel titular
Asist. Univ. Caramida Mariana titular

Disciplina de Sanatate Orala si Stiinte comportamentale a fost înfintată în 2003 in urma desprinderii din disciplina de Stomatologie preventiva si comunitara. Noua disciplina a apărut în locul celei de Prefectionare II, a medicilor stomatologi, disciplină care se ocupa si de cursul pentru studentii de la Medicină Generală. Ulterior, in anul 2014, s-au separat Disciplina de Stiinte Comportamentale, numele disciplinei fiind schimbat în Disciplina Sanatate Orala si Stomatologie Comunitara.

Din 1996, pe lângă activitatea disciplinei cu studentii Facultătii de Stomatologie a apărut si aceea de la Colegiul de Profilaxie, care a functionat în cadrul facultătii până în anul universitar 2002-2003.

Disciplina a fost condusă până în anul universitar 2003-2004 de Conf Dr. Cuculescu Marian. Din anul universitar 2004-2007 până în prezent conducerea a fost asigurată de Sef lucrari Dr. Moraru Ruxandra. Din 2007 pana in prezent la conducere a fost aleasa sef de diciplina Conf. Dr. Dumitrache Mihaela Adina.

Actualmente disciplina îsi desfătoară activitatea la studentii de Medicina dentara de anul VI. Studentii facultătii sustin examene în fiecare semestru iar numărul de credite este de 4. Pentru anul I disciplina desfăsoară doua cursuri optionale (Introducere in deontologia medicala si Sociologie aplicata in medicina dentara), la care se inscriu anual peste 150 de studenti si un alt curs optional la anul IV (Metodologia realizarii lucrarii de licenta).

Membrii disciplinei au participat la concursurile de admitere, examenele de licentă a studentilor la Facultatea de Medicină Dentară, la cele de medic specialist sau primar, la cele de ocupare a posturilor de preparator, asistent, sef de lucrări, conferentiar (la universitatea noastră sau în alte centre universitare) si la diversele etape de examinarea a medicilor înscrisi la doctorat.

În cadrul disciplinei noastre studentii efectuează proceduri medicale specifice stomatologiei comunitare: evaluarea statusului oro-dentar prin determinarea indicilor de carie, indici parodontali, indici de placă, evaluarea nivelului de cunostinte, atitudini si comportamente fata de sanatatea orala, evaluarea riscului carios si parodontal, educatie pentru sanatate orala in comunitati.

Studentii sunt instruiti privind etapele si metodele specifice de cercetare ale unui program de promovare a sanatatii orale si strategiile specifice de educatie pentru sanatate in comunitati de prescolari, scolari, liceeni.

Cursul de bazã –anul VI – semestrul I (seria 3) si semestrul II (seriile 1 si 2)

 1. Definitiile si determinantii sanatatii orale sanatatii. Obiectivele si recomandarile O.M.S. -1 h
 2. Relatia dintre calitatea vietii si sanatatea orala -1 h
 3. Planificarea si etapele programelor de sanatate orala – 2 h
 4. Aspecte ale programe de sanatate orala aplicate in colectivitati- 2 h
 5. Anchete epidemiologice. Clasificare, etape- 2 h
 6. Aplicatii ale anchetelor epidemiologice in sanatatea orala. Statistica medicala- 2 h
 7. Sociologia medicala- 2 h
 8. Epidemiologia cariei dentare si evaluarea riscului carios- 2 h
 9. Epidemiologia a bolii parodontale si cancerului oral, metode de predictie- 2 h
 10. Indici clinici de evaluare a statusului oral si necesitatii de tratament- 2 h
 11. Scale de apreciere a asocierii sanatate orala- calitatea vietii- 2 h
 12. Clasificarea strategiilor preventive in functie de momentul interventiei- 2 h
 13. Clasificarea strategiilor preventive in functie de segmentul populational- 2 h
 14. Abordari ale promovarii sanatatii orale- 2 h
 15. Scopurile si etapele educatiei pentru sanatate- 2 h
 16. Metode educationale folosite in sanatatea orala- 2 h
 17. Mesajul sanogen in educatia pentru sanatate – 2 h

BIBLIOGRAFIE

 1. Pine C, Community Oral Health, Wright, Oxford, 2000
 2. Comes, C , Ionescu Sabina. Metodologia cercetarii stiintifice, Ed Cerma , Bucuresti, 2005
 3. Dumitrache M.A, Sfeatcu IR , Buzea CM, Dumitraşcu LC, Lambescu DG : “Concepte şi tendinţe în sănătatea orală” ; Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2009, ISBN 978- 973-708-382-1
 4. Dumitrache A, Moraru R, Dumitrascu, L, Stiinte comportamentale, note de curs, Ed. Cerma, Bucuresti, 2005
 5. Hanganu, C, Danila I, Stomatologie comunitara, Ed Tehnica –info, Chisinau, 2002
 6. Lupu I, Zanc, I, Sociologie medicala, Editura Polirom, Iasi, 2000
 7. Moraru, R, Dumitrache, A, Comunicare si educatie in sanatate a orala,
  Ed. Cerma Bucuresti, 2002
 8. Sheiham, A,1998, Integrating strategies for improving oral health and general health, World Health,October,28-29
 9. Timis Teodora, Sanatatea orala- determinant esential al calitatii vietii:, Ed. Performantica, Iasi, 2005
  WHO Basic epidemiology, Geneva 1993, www.who.org

 

Curs optional –anul I – Sociologie aplicata in medicina dentara – Conf. Dumitrache Mihaela Adina

 1. Abordări psiho-sociale ale sănătăţii şi bolilor oro-dentare.Dimensiunile sănătăţii, boala ca deviantă. Semnificaţii culturale ale sănătăţii si bolii – 2 h
 2. Stilul de viaţă şi sănătatea. Factorii de risc în bolile dentare: dietă, tabagism, consum de alcool şi droguri – 2 h
 3. Stratificarea socială şi starea de sănătate. Sărăcia şi inegalitatea în accesul la serviciile de sănătate -2h
 4. Influenţa socială. Teorii şi modele ale schimbării atitudinale – 2 h
 5. Persuasiunea în medicina dentară – 2h
 6. Emoţiile şi starea de sănătate. Aspecte psihosociale ale anxietăţii faţă de tratamentele dentare – 2h
 7. Mass media şi sănătatea orală – 2h

BIBLIOGRAFIE

 1. Dumitrache, Adina, Moraru, Ruxandra şi Dumitrascu, Loredana. (2006). Ştiinţe comportamentale. Note de curs. Bucureşti: Editura Cermaprint.
 2. Dumitrache, Mihaela A., Sfeatcu, Ionela R., Buzea, Corina M., Dumitrascu, Loredana C. şi Lambescu, Dan G. (2009). Concepte şi tendinţe în sănătatea orală. Bucureşti: Editura Universitară Carol Davila.
 3. Germov, John. (1998). Second opinion: an introduction to health sociology. Melbourne: Oxford University Press
 4. Giddens, Anthony. [1989](2000). Sociologie, Editia a treia. Bucureşti: Editura Bic All.
 5. Hanganu, Stela Carmen şi Dănilă, Ioan. (2002). Stomatologie comunitară. Chişinău: Editura Tehnica-Info.
 6. James, Veronica si Gabe, Jonathan (eds.). (1996). Health and the Sociology of Emotions. Oxford: Blackwell Publishers.
 7. Lupu, Iustin şi Zanc, Ioan. (1999). Sociologie medicală. Teorie şi aplicaţii. Iaşi: Editura Polirom.
  Moraru, Ruxandra şi Dumitrache, Adina, (2003). Comunicare şi educaţie în sănătatea orală. Bucureşti: Editura Cerma.
 8. Oltean, Dumitru. (1996). Stomatologie preventivă. Bucureşti: Editura Anotimp.
 9. Rădulescu, Sorin M. (2002). Sociologia sănătăţii şi a bolii. Bucureşti: Editura Nemira.

 

Curs optional –anul I – Curs Introducere in deontologia medicala – Sef lucrari dr. Sfeatcu Ionela Ruxandra

 1. Sănătatea (cu referire şi la sănătatea oro-dentară), coordonată esenţială a existenţei umane şi a progresului social– 2 h
 2. Conceptul de calitate a vieţii şi implicarea acestuia în medicina dentară. Instrumente de evaluare– 2 h
  Foaia de observaţie: document medico-legal şi eticConsimţâmântul informat al pacientului, o necesitate a actului medicalPatologia iatrogenă– 2 h
 3. Relaţia medic-pacient. Drepturile pacientului şi obligaţiile corpului medical. Prezentarea codului deontologic al medicului dentist– 2 h
  Responsabilitate şi adevăr în practica medicală, cu referire la medicina dentarăImplicaţii etice în cercetarea clinică şi de laborator– 2 h
 4. Perspective asupra clonării: consideraţii etice, legale şi religioase . Organismele modificate genetic, o tehnologie controverstă. Eutanasia şi suicidul asistat, o problemă de etică medicală? Bioterorismul, o problemă a societăţii contemporan– 2 h
 5. Studii de caz privind cercetarea în medicina dentară: aspecte etice, sociale, riscuri şi beneficii, confidenţialitate, rezultate– 2 h.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Codul Deontologic al Medicilor din România, Colegiul Medicilor din Bucureşti, Editura Medicală
 2. Codul deontologic al medicului dentist, Colegiul Medicilor Dentişti din România. Monitorul oficial al României, partea I, Nr. 408/18.06.2010
 3. Astărăstoae V, Almos TB. Responsabilitatea juridică medicală în România. Editura Polirom, 2000
  David D. Metodologia cercetării clinice. Editura Polirom, 2006
 4. Azoicăi D. Etica cercetării clinice. O prioritate în medicina bazată pe dovezi. Revista Română de Bioetică, vol. 1, nr.2, 2003
 5. Vulpoi C, Ungureanu G, Stoica O. Relaţia medic-pacient. Educaţie terapeutică şi implicaţii bioetice. Revista Română de Bioetică, vol. 5, nr. 2, 2007
 6. Wiliams JR. Dental Etics Manual. Federaţia Dentară Internaţională, 2007.
 • Profil sanatate orala,
 • programe de promovare,
 • educatie pentru sanatate,
 • sănătate orală
 1. Youth Community –based Oral health Learning Model.Proiect Erasmus +, KA-2, Parteneriate Strategice pentru tineret, nr. referinta 2014-2-RO01-KA205-013237
 2. DENS -Dezvoltarea Economiei SocialeProiect cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,, Investeşte în oameni” contract nr POSDRU166/6.1/S/ 144089
 3. Consiliere profesionala pentru studentii in medicina si program integrat de practica in domeniul medicinei generale si dentare – Proiectu POSDRU 139881
 4. Proiect educational din scoli din cadrul campaniei “Zambeste Romania”, 2013
 5. Evaluarea nivelului de alfabetizare în sănătate –printre adolescenții și adulții din București în vederea creșterii complianței pacienților față de intervențiile terapeutice – Proiect Tineri cercetatori 33898/11.11.2014.
 1. «Concepte şi tendinţe în sănătatea orală»
  Autori : Mihaela Adina Dumitrache, Ionela Ruxandra Sfeatcu, Corina Mona Buzea, Loredana Dumitraşcu, Dan Gabriel Lambescu, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2009, ISBN 978- 973-708-382-1.
 2. « Ştiinte Comportamentale. Note de curs » Autori : Adina Dumitrache, Ruxandra Moraru, Loredana Dumitraşcu Editura Cerma, Bucureşti,2005, ISBN 973– 87013-6-8
 3. « Comunicare şi educaţie în sănătatea orală »  Autori : Ruxandra Moraru, Adina Dumitrache (cap. IV.1-IV.7) Editura Cerma, 2003, ISBN 973-9266-67-3.
 4. ,,Caries experience in schoolchildren in Bucharest, Romania: The PAROGIM study”. Cristian Funieru, Svante Twetman, Elena Funieru, Adina Mihaela Dumitrache, Ruxandra Ionela Sfeatcu, Cristian Baicus. Journal of Public Health Dentistry 2013;73(3). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jphd.12039/abstract. Impact Factor: 1.209.
 5. „Oral health education of schoolchildren though audio-visual methods”. Loredana Dumitraşcu, Adina Mihaela Dumitrache,Ruxandra Ionela Sfeatcu, Lucian Podoleanu, Elena Podoleanu. 3rd Intenational Conference on E-health and Bioengineering-EHB 2011, 24-26 nov Iaşi, România. IEEE Proceedings paper NY, USA. 978-1-4577-0292-1
 6. „Calitatea vieţii asociată cu sănătatea orală la elevii din Bucureşti”,Mihaela Adina Dumitrache, Cristian Comes, Elina Teodorescu, Loredana Dumitraşcu, Marian Cuculescu, Ecaterina Ionescu, Revista Română de Bioetică, Iaşi, volumul 7, Nr. 4, oct -dec 2009 – ISSN 1583-5170. Factor de impact 0,48
 7. ,,Studiu asupra factorilor de risc ai cariei dentare la un lot de şcolari din municipiul Bucureşti (1)”. Cristian Funieru, Ruxandra Ionela Sfeatcu, Elena Funieru, Mihaela Răescu, Loredana Ivan, Adina Mihaela Dumitrache. Revista Română de Stomatologie 2015;LXI(1):29-33. ISSN1843-0805
 8. ,,Efficiency of Cognitive Technique in Reducing Dental Anxiety”.Autori:Mihaela Adina Dumitrache, Valentina Neacsu, Ionela Ruxandra Sfeatcu. Procedia – Social and Behavioral Sciences 2014. 2014;194: 302-306. Elsevier 1877-0428. ISSN 1877-0428
 9. „Relaxation and systematic desensitization in reducing dental anxiety” Autori:Valentina Neacsu, Ionela Ruxandra Sfeatcu, , Nicoleta Maru, Mihaela Adina Dumitrache. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 127, 22 April 2014, Pages 474–478,indexat Elsevier, Science Direct, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.293
 10. ” Oral healthcare of preschool children – study of parents’ knowledge”. Autori: Ruxandra Sfeatcu, Adina Dumitrache, Ana Petre, Constantin Dăguci, Mircea Lupușoru, Nicoleta Măru. Medicine in evolution 2013;XIX(2):406-409, ISSN 2065-376X .
TOP