Disciplina Semiologie Medicala - Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon

Sef Lucrari Popescu Monica titular
Sef Lucrari Baluta Monica-Mariana titular
Sef Lucrari Nechita Alexandru-Cristian titular
Asist. Univ. Andronescu Anna-Maria titular
Asist. Univ. Dumitrascu Alina-Laura titular
Asist. Univ. Avram Rodica Lucia determinat
Asist. Univ. Tiglea Andreea-Isabela titular
Asist. Univ. Enache Vasilica titular

Medicina internă este cea mai veche specialitate medicală, începuturile ei ca specialitate de sine stătătoare  în România datând de la jumătatea secolului XIX.

La baza studiului medicinei interne se află semiologia medicală.

Catedra de semiologie medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență “Sfântul Pantelimon” are aceeași vârstă ca și spitalul însuși, care a fost dat în folosință în anul 1972.

Dintre figurile importante care și-au lăsat amprenta asupra studiului semiologiei în spitalul SCU “ Sfântul Pantelimon” reținem pe cea a prof. dr. Ion Ioan Costică, a prof. dr. Ioan Alexandru, a conf. dr. Adrian Paraschiv,  a prof. dr. Marius Vintilă, a conf. Dr. Cristina Tănăseanu și a conf. dr. Sorin Stamate, care se află în prezent la conducerea catedrei.

În cadrul Clinicii de Medicină Internă și Cardiologie a  Spitalului Clinic de Urgență “ Sfântul Pantelimon “,  se împletește activitatea pedagogică cu cea clinică, cele două secții – secția de Medicină Internă  și secția de Cardiologie,  împreună cu departamentul de Gastroenterologie asigurând anual îngrijire medicală intraspitalicească   unui număr de peste 5000 pacienți, deservind o populație de aproximativ 1 milion locuitori.

Bolnavii sunt îngrijiți în saloane recent reabilitate. Pentru asigurarea îngrijirii medicale a bolnavilor critici au apărut Unitatea de Supraveghere și Terapie Acută a Pacientului Critic Coronarian precum și Unitatea de Terapie Acută Noncoronariană, dedicată în principal pacienților cu suferințe pulmonare.

De curând clinica a preluat și un compartiment de Nefrologie și de asemenea are o largă experiență în patologia bolilor autoimune.

Clinica este dotată cu aparate performante , dintre care amintim   ecografe moderne,  aparate ECG, Holtere ECG și TA, monitoare , defibrilatoare, bicicleta pentru test de efort, precum și infrastructura IT necesară prelucrării informațiilor  pentru îngrijirea pacienților  și pentru realizarea de studii clinice și proiecte de cercetare.

În clinica noastră se desfășoară numeroase trialuri clinice, astfel încît medicii sunt în permanență la curent cu ultimele progrese în medicină, iar pacienții beneficiază de  metode diagnostice și terapeutice de ultimă generație.

Este cunoscut faptul că Medicina Internă  s-a bazat la începuturile sale pe studiul clinic – semiologic , în care medicul își baza diagnosticul pe anamneză, observație, palpare, percuție și auscultație. În timp, progresul tehnologic a completat posibilitățile de diagnosticare cu examene de laborator performante, cu tehnici imagistice moderne , cu date  de bacteriologie, histopatologie,  genetică,  menite să confirme sau să infirme suspiciunea diagnostică formulată pe baza examenului obiectiv, dar importanța semiologiei a rămas neschimbată.

Interesul medicilor clinicieni pentru obținerea unui diagnostic îmbunătățit ca urmare a cunoștințelor dobândite printr-un studiu permanent și prin practicarea cu devotament a profesiei de medic a reușit să insufle și în rândul studenților și a tinerilor medici o adevărată pasiune pentru descifrarea tainelor semiologiei.

Catedra de Semiologie de la Spitalul Clinic de Urgență “Sfântul Pantelimon” a preluat moștenirea figurilor marcante ale întemeietorilor catedrei  și respectându-le opera concretizată în lucrări stiințifice și cazuri clinice deosebite, continuă tradiția activității științifice materializate în  numeroase articole publicate  în reviste de renume , cărți de specialitate precum și în participări la congrese și conferințe interne și internaționale.

Un interes major îl reprezintă pentru Catedra de Semiologie , alături de pregătirea continuă a cadrului didactic , formarea studentului cu reale aptitudini profesionale, cu o gândire  clinică logică și structurată bazată pe temeinice cunoștințe teoretice și practice.

Mai mult decât atât, Catedra de Semiologie este interesată să insufle viitorului specialist în medicină pasiunea pentru profesia pe care și-a ales-o, devotament și spirit de sacrificiu, trăsături care să înnobileze figura oricărui viitor medic.

Pentru a îndeplini toate aceste deziderate , alături de pregătirea cu multă responsabilitate a fiecărui curs și lucrare practică, fiecare membru al catedrei de semiologie al Spitalului Clinic de Urgență             “ Sfântul Pantelimon” recurge la mijloace pedagogice moderne , dar se folosește și de tehnologia avansată pe care i-o oferă spitalul: ecografe, aparate ECG, Holtere ECG și TA, bicicletă pentru teste de efort, videoproiectoare și compute

Cursurile, ca și lucrările practice, sunt astfel structurate încât pot duce la etapizarea cunoștințelor. Este foarte important modul prin care medicul-dascăl își transmite propria sa experiența profesională și umană, deoarece nici cea mai bună carte nu poate să redea un bagaj de gândire și comportament egal cu cel dobândit prin urmărirea vizitei impreună cu profesorul dascăl și discutarea cazului după examinare.

Cursurile au un pronunțat caracter practic, urmărindu-se dezvoltarea la student a simțului de observație, deprinderea de către student a unei metode de gândire și acțiune medicală care să asigure viitorului medic calitățile necesare unui bun practician.

Activitatea de cercetare abordează într-o manieră direct legată de îmbunătățirea diagnosticului și terapiei , teme de interes major pentru patologia curentă. Acestea pleacă de la profilul  de urgență al spitalului. Exista o preocupare pentru inovare și dezvoltare în Insuficiența cardiacă acută, Sindroamele coronariene acute, Tromboembolismul pulmonar și boala tromboembolică, Disfuncția cardiacă în alte condiții acute extracardiace, complicațiile majore ale hipertensiunii arteriale, fibrilația atrială și riscul tromboembolic.Se dorește integrarea cunoștințelor clasice în multitudinea de investigații paraclinice moderne, prin obținerea de algoritimi optimi de evaluare a pacienților critici.

Catedra de Semiologie Medicală a Spitalului Clinic de Urgență “Sfântul Pantelimon” are ca obiectiv inițial etapizarea cunoștințelor necesare studentului, stimularea curiozității studenților, orientarea acestora către cercetarea științifică. Integrarea tehnicilor ultrasonografice ca și graniță între examenul clinic și alte investigații imagistice  constituie o prioritate pentru catedra de  Semiologie Medicală a Spitalului Clinic de Urgență “Sfântul Pantelimon”. Ultrasonografia este un instrument curent al medicului intensivist modern și are rolul de a asista permanent decizia terapeutică corectă.

Lucrările practice au ca obiect deprinderea abilităților practice de examinare a pacientului, întocmire a documentelor medicale ( în special foaia de observație ) precum și deprinderea unor manevre medicale de bază, dar și dobândirea unui mod de gândire puternic influențat de experiența profesională și personală a medicului dascăl.

Clinica de Medicină Internă și Cardiologie a Spitalului Clinic de Urgență “Sfântul Pantelimon ” a fost nucleul în care s-au realizat numeroase și complexe lucrări de cercetare – originale, obținute prin granturi naționale, trialuri multicentrice internaționale de fazele II, III, IV- din acestea rezultând comunicări orale, articole, teze de doctorat și studii monografice.

În prezent, clinica oferă  acces studenților doctoranzi la completarea  unor  baze de date bogate, orientate  către domenii :

 • Ecocardiografia în conditii acute.
 • Insuficiența cardiacă acută.
 • Infarctul miocardic acut.
 • Trombembolismul pulmonar.
 • Aritmiile cardiace.
 • Disfuncția asimptomatică de VS.
 • Evaluarea ventricului drept in diferite conditii patologice.
 • Disfunctia valvulară și interrelația cu endoteliul.

De asemenea, Clinica de Medicină Internă și Cardiologie a Spitalului Clinic de Urgență “Sfântul Pantelimon ” dispune de personal și de infrastructura IT necesare prelucrării statistice a datelor.

 • Ecocardiografia în urgență
 • Insuficiența cardiacă acută
 • Infarctul miocardic acut
 • Trombembolismul pulmonar
 • Aritmiile cardiace
 • Disfuncția asimptomatică de VS
 • Tromboliza
 1. „Research on development of new biocompatible and nonabsorbable membrane systems used in bone regeneration and transplanted osteo-ligament “, Coordonator medical Conf. Dr. Sorin Stamate, grant finantat de CEEX-VIASAN
 2. Dezvoltarea unui sistem electronic pentru infuzarea controlata a solutiilor perfuzabile – Șef Lucrari Dr. Alexandru Nechita, Coordonator proiect ca partener in colaborare cu UPB- Facultatea de Electronica, 2003 – 2005.
 3. „Optimizing the use of high performance medical techniques in critically ill patient and in disaster situations” – Conf Dr. Sorin Stamate, responsabil proiect, proiect finantat CEEX-VIASAN
 4. „Researchon  physical  and  psychical  stress  induced  by  environmental  factors”  –  Conf. dr. Sorin Stamate, coordonator medical, plan sectorial MAPN
 5. „System for real-time monitoring of the structure safety and integrity of the emergency hospital and alarm earthquake situation”, Responsabil proiect Conf. Dr. Sorin Stamate, finanțare PN II
 6. Peste 50 trialuri clinice sponsorizate
 1. The influence of glycemic control on the kinetic curves of C Reactive Protein and on the outcome of 2645 acute coronary syndrome patients. 47-48 Diabetes UK, Diabetic Medicine 2006;23( 4):1-199.S. Stamate, AC. Nechita, C. Spinu, A. Andronescu, A. Pavelescu, M. Vintila.
 2. Clinical, Biological, Echocardiographic and Therapeutic Determinants of the Length of Hospital Stay of Patients with Acute Heart Failure. Journal of Medicine and Life ISSN 1844-3109  Dec 15;6(4):440-5. Epub 2013 Dec 25.AC Nechita, V.Enache, AM Stroi, RL Ploesteanu, Caterina Delcea, Costel Sorin Stamate.
 3. Metabolic Syndrome And Mean Platelet Volume Variation In Patients With Chest Pain And Negative Cardiac Enzymes. Journal of Medicine and Life ISSN 1844-3109 – 2013 Jun 15;6(2):156-60. Epub 2013 Jun 25. AC Nechita, C Delcea, V Enache, RL Ploesteanu, C Cazacu, AM Andronescu, A M Stroi, CS Stamate.
 4. Cardiac Rupture Complicating Acute Miocardial Infarction – A Descriptive Analysis Evaluting Risk Factors and Particularities. – European Journal of Medical Research. Vol. 13.   1.  (Sept 2008):   22-23.  ISSN 0949-2321.SI Nistor, IM Ion, MC Iliescu, C Delcea, AC Nechita, V Enache.
 5. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalaprin in heart failure. N Engl J Med. 2014 Sep11;371(11):993-1004.doi:10.1056/NEJMoal 409077. Epub 2014 Aug 30.JJ McMurray, M Packer, AS Desai, J Gong, MP Lefkowitz, AR Rizkala, JL Rouleau, VC Shi, SD Solomon, K Swedberg, MR Zile; PARADIGM-HF Investigators and Committees
 6. One-year cardiovascular event rates in outpatients with atherothrombosis. Steg PG, Bhatt DL, Wilson PW, S. Stamate, T. Protopopescu, M. Vintila… et al. for the REACH Registry Investigators, in: JAMA 2007; 297(11):1197-206.
 7. Rivaroxaban in patients with a recent acute coronary syndrome. Mega JL, Braunwald E, Wiviott SD, Bassand JP, Bhatt DL, Bode C, Burton P, Cohen M, Cook-Bruns N, Fox KA, Goto S, Murphy SA, Plotnikov AN, Schneider D, Sun X, Verheugt FW, Gibson CM; S. Stamate… ATLAS ACS 2–TIMI 51 Investigators. N Engl J Med. 2012 Jan 5;366(1):9-19. doi: 10.1056/NEJMoa1112277. Epub 2011 Nov 13. PMID: 22077192
 8. Prasugrel versus clopidogrel for acute coronary syndromes without revascularization. Roe MT, Armstrong PW, Fox KA, White HD, Prabhakaran D, Goodman SG, Cornel JH, Bhatt DL, Clemmensen P, Martinez F, Ardissino D, Nicolau JC, Boden WE, Gurbel PA, Ruzyllo W, Dalby AJ, McGuire DK, Leiva-Pons JL, Parkhomenko A, Gottlieb S, Topacio GO, Hamm C, Pavlides G, Goudev AR, Oto A, Tseng CD, Merkely B, Gasparovic V, Corbalan R, Cinteză M, McLendon RC, Winters KJ, Brown EB, Lokhnygina Y, Aylward PE, Huber K, Hochman JS, Ohman EM; S. Stamate… TRILOGY ACS Investigators. N Engl J Med. 2012 Oct 4;367(14):1297-309. doi: 10.1056/NEJMoa1205512. Epub 2012 Aug 25. PMID:22920930
 9. Comparison of Guideline – Recommended Therapies in Patients with Documented Coronary Artery Disease Having Percutaneous Coronary Intervention Versus Coronary Artery Bypass Grafting Versus Medical Therapy Only from the REACH International Registry. Steinberg B, S. Stamate, T. Protopopescu, M. Vintila et al. for the REACH Registry Investigators, in: Am J Cardiol 2007; 99:1212–1215.
 10. Thrombolysis: Bucharest registry. Dorobantu M., Tatu-Chitoiu G., Cinteza M., Vinereanu D., Ginghina C., Vintila M., Nechita A., Sinescu C., Fruntelata A.Arch Mal Coeur Vaiss. 2005 Nov;98(11):1166-70.
TOP