Disciplina Obstetrica Ginecologie si Neonatologie - Spitalul Clinic Polizu

Prof. Univ. Suciu Nicolae titular
Sef Lucrari Toader Daniela Oana titular
Sef Lucrari Ancar Benedict Eduard titular
Sef Lucrari Oprescu Nuti Daniela titular
Sef Lucrari Mohora Ramona titular
Sef Lucrari Nastase Leonard titular
Asist. Univ. Voichitoiu Andrei Dennis titular
Asist. Univ. Mircea-Vicol Ramona titular
Asist. Univ. Olaru Raluca Alexandra titular
Asist. Univ. Radulescu Luiza titular
Asist. Univ. Cristea Octaviana determinat

TOP