Disciplina Psihologie Medicala

Conf. Univ. Popa-Velea Ovidiu titular
Sef Lucrari Mihailescu Alexandra Ioana titular
Sef Lucrari Diaconescu Liliana Veronica titular
Asist. Univ. Ionescu Claudiu Gabriel determinat

Disciplina Psihologie Medicală a Facultăţii de Medicină de la UMF „Carol Davila” – Bucureşti a fost fondată în anul 1993.

Cursul de Psihologie Medicală, avându-l la acea vreme titular pe Prof. Dr. I.B.Iamandescu (1942-2018) a evoluat ulterior în câteva secţiuni separate (Psihologia Sănătăţii şi Comunicarea cu Bolnavul, Ştiinţele Comportamentului Uman şi Psihosomatica), acoperind un mai mare număr de studenţi şi având un conţinut tematic mai amplu.

De-a lungul timpului, personalul disciplinei a desfăşurat activităţi didactice nu numai la Facultatea de Medicină, ci şi la alte facultăţi din cadrul UMF „Carol Davila” (Facultatea de Balneofiziokinetoterapie, Colegiul de Geriatrie, Facultatea de Moaşe şi Asistente Medicale), numărul total de studenţi instruiţi depăşind cifra de 30.000.

Activitatea disciplinei Psihologie Medicală a cunoscut o continuă dezvoltare şi diversificare, în acord cu cerinţele de formare europene, dar şi cu specificul sistemului sanitar din România. Educaţia în domeniile Psihologiei Medicale şi conexe vizează în prezent un număr de circa 2.500 studenţi / an (500 în limba engleză).

Începând cu anul 2004, grupul studenţesc de studiu în psihologie (sub coordonarea Conf. Dr. Ovidiu Popa-Velea) a condus la elaborarea de lucrări ştiinţifice, lucrări de licenţă, proiecte şi workshop-uri de interes curricular şi extracurricular.


The Department of Medical Psychology at the Faculty of Medicine at "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy in Bucharest was founded in 1993. The Medical Psychology course, taught at that time by Prof. Dr. I.B.Iamandescu (1942-2018), later evolved into several separate tracks (Health Psychology and Medical Communication, Behavioral Medicine and Psychosomatics), covering a larger number of medical students and a wider range of topics.

Over time, the staff of the discipline did not only teach at the Faculty of Medicine, but also in other faculties of UMF "Carol Davila" (e.g. College of Kinesiotherapy, College of Geriatrics, Faculty of Midwifery and Nursing), the total number of trained students exceeding 30,000.

The activity of the Medical Psychology discipline has been constantly developing and diversifying, in accordance with the European training requirements, as well as with the specifics of the Romanian health system. Education in the fields of Health Psychology, Behavioral Medicine and Psychosomatics currently targets about 2,500 students per year (500 in English).

Since 2004, the activity of the student research group (functioning under the coordination of Assoc. Prof. Dr. Ovidiu Popa-Velea), lead to the elaboration of scientific papers, licensing works, projects and workshops of curricular and extracurricular interest.

Interesul general al disciplinei noastre este îndreptat spre efectele psihopatologice ale stressului psihic şi psihotraumatismelor asupra sănătăţii. Câteva obiective prioritare de studiu le constituie calitatea vieţii şi tulburările  personalităţii pacienţilor având diferite boli somatice cu o contribuţie importantă a factorului psihic (tulburări şi boli psihosomatice), precum şi aspectele de ordin psihologic ale relaţiei medic-pacient.

Preocupările de ordin didactic asigură pregătirea în domeniile Psihologiei Sănătăţii şi Medicinii Comportamentale pentru studenţii Facultăţii de Medicină de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”. Cursurile sunt susţinute atât în limba română, cât şi în limba engleză

Psihologia Sănătăţii şi Comunicarea cu Bolnavul (Facultatea de Medicină – anul I, semestrul 1)

INFORMATII GENERALE

https://healthpsy.site123.me/general-info-romanian-english (mai multe detalii la sectiunea corespunzatoare de pe https://healthpsy.site123.me)

PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI DE PSIHOLOGIE A SĂNĂTĂŢII ŞI COMUNICARE MEDICALĂ

 1. Psihologia Sănătăţii: domeniu de interferenţă între medicină şi ştiinţele psihosociale

Psihologia medicală şi psihologia clinică: asemănări şi diferenţe. Rolul psihologiei clinice şi a sănătăţii: atitudini faţă de diversele tulburări comportamentale. Orientarea clinicianului în faţa unei tulburări de comportament. Principalele metode de cercetare în psihologia medicală, cu accent pe observaţie, experiment, interviu, teste psihologice

 1. Stressul psihic

Stress: definiţie, tipuri variate de agenţi stressori. Modele teoretice ale stressului (accepţiuni clasice vs.moderne). Agenţi stressori: tipuri, particularităţi ale AS psihici faţă de alţi agenţi stressori. Scala evenimentelor majore de viaţă Holmes şi Rahe: o tentativă de cuantificare a potenţialului patogen a diferitelor tipuri de agenţi stressori.Relativitatea percepţiei şi evaluării (appraisal) agenţilor stressori. Trăsături de personalitate relaţionate cu diferite tipuri de reacţie la stress (A,C,D).Trăsături şi stiluri cognitive protectoare. Corelaţii hormonale ale stressului. Diferenţa eustress-distress. Rolul sanogenetic al endorfinelor. Conceptul de încărcătură allostatică. Sindromul de neajutorare şi lipsă de speranţă (Seligman) (experiment, aplicaţie în clinică) Strategii de coping. Programe şi strategii antistress

 1. Abordarea multifaţetată a bolii din perspectiva Psihologiei Sanătăţii

Conceptualizarea bolii: modele (biomedical, psihologic, bio-psiho-social). Aspecte sociale şi culturale ale bolii. Rolul suportului social. Tulburări şi boli psihosomatice: asemănări şi deosebiri; Modele explicative variate ale patogenezei bolilor psihosomatice (clasice: Alexander, Cannon, Pavlov; abordări moderne)

Simptome critice din punct de vedere psihologic: ex. durerea

Aspecte generale (tipuri de durere, cauze ale durerii). Rolul factorilor psihologici în producerea şi intensificarea durerii (ex.depresia, anxietatea). Particularităţile sindroamelor dureroase din bolile cronice/incurabile. Intervenţii psihologice în reducerea durerii (hipnoză, relaxare, imagerie dirijată). Aplicaţie caz clinic

 1. Relaţia medic-pacient (1)

Statutul şi rolul pacientului (Parsons). Dinamica asumării rolului de pacient. Modele teoretice privind atitudinile faţă de boală şi tratament (HBM, TRA, TPB, modelul Leventhal). Utilitatea clinică a cunoaşterii acestor modele în relaţia cu pacienţii problematici / dificili. Reacţii tipice ale pacientului la boală. Aplicaţie: stadiile ajustării la diagnosticul de incurabilitate. Particularităţi ale pacienţilor cronici. Variabile individuale care influenţează riscul de îmbolnăvire şi comportamentul faţă de boală. Factori tampon care cresc eficienţa mecanismelor de apărare în situaţii de boală

 1. Relaţia medic-pacient (2)

Comunicarea: elemente verbale şi non-verbale. Importanţa concordanţei dintre comportamentul verbal şi cel non-verbal. Specificul comunicării dintre medic şi pacient: interacţiunea cu rolul presupus al medicului, diferite tipuri de anamneză şi utilitatea lor.
Pacienţi dificili. Identificarea problemelor comportamentale (în cadrul interviului clinic şi testării psihologice). Descrierea principalelor tulburări de personalitate şi atitudinea pacienţilor faţă de medic şi instituţia medicală. Comunicarea cu pacienţii dificili. Sindromul burnout la medici

 1. Importanţa unor conceptelor adiţionale de Psihologie Sănătăţii: complianţa terapeutică, efectul placebo, dependenţa de medicamente, calitatea vieţii

Complianţa terapeutică: factori psihologici care influenţează complianţa terapeutică. Exemple în anumite tulburări cronice (TBC, astm, HTA).
Efectul Placebo: modalităţi de exploatare a efectului Placebo în terapie, varietatea efectelor Placebo, factori care influenţează apariţia efectului Placebo.
Dependenţa psihologică de medicament: exemple, cauze şi consecinţe.
Calitatea vieţii şi relaţia cu specificul medicamentului: echilibrul între câştiguri şi pierderi

 1. Psihoterapie (1) (partea a doua = în anul II la cursul de Ştiinţele Comportamentului Uman)

Definiţii, clasificare şi indicaţii ale psihoterapiei. Modelarea comportamentului: de la principii teoretice la consiliere şi psihoterapie.
Psihanaliza (definiţie, baze teoretice, indicaţii, eficienţă).
Psihoterapia cognitiv-comportamentală (definiţie, baze teoretice, indicaţii şi eficienţă).
Tehnici de relaxare şi hipnoză (definiţie, baze teoretice, indicaţii şi eficienţă).
Psihoterapia rogersiană (definiţie, baze teoretice, indicaţii şi eficienţă)

LUCRĂRI PRACTICE

 

Ştiinţele comportamentului uman (SCU), modulul psihosocial (Facultatea de Medicină – anul II, semestrul 2)

 

INFORMATII GENERALE

https://healthpsy.site123.me/general-info-romanian-english-1 (mai multe detalii la sectiunea corespunzatoare de pe https://healthpsy.site123.me)

PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI DE ŞTIINŢELE COMPORTAMENTULUI UMAN (MODULUL PSIHOSOCIAL)

 1. Introducere în comportamentul uman

Comportament şi personalitate, modele teoretice ale comportamentului, criterii de departajare normal-patologic, variabile care influenţează comportamentul (biologice, psiho-sociale şi culturale), metode de studiu al comportamentului

 1. Comportamente nocive pentru sănătate (alcoolism, tabagism, consumul de droguri)

Factori de risc, modele teoretice explicative, manifestări clinice, modalităţi de intervenţie terapeutică

 1. Comportamentul în circumstanţe clinice dificile

Comportamentul pacienţilor incurabili şi chirurgicali. Modificări comportamentale aferente durerii, asistenţa psihologică a pacienţilor terminali: specific şi dileme etice, sindroamele de burnout şi empathy fatigue: manifestări clinice, modalităţi de abordare terapeutică (ex.grupurile Balint)

 1. Modalităţi de intervenţie comportamentală. Psihoterapia (PT): efecte asupra pacienţilor, medicilor şi aparţinătorilor

PT de scurtă durată, centrată pe obiectiv, analiza tranzacţională,  PT de grup şi familială, art-terapia, medicina narativă (definiţie, fundamente teoretice, indicaţii, eficienţă)

LUCRĂRI PRACTICE

 • relaţia medic-pacient
 • comunicarea medic – pacient
 • psihosomatică
 • complianţă terapeutică
 • stresul psihic
 • calitatea vieţii
 1. (RO) Psihologie Medicală – Baze teoretice şi aplicaţii practice pentru medici şi psihologi [(EN) Medical Psychology - Theoretical bases and practical applications for physicians and psychologists] (O. Popa-Velea (Ed.), L. Diaconescu, I. Necula Cioca), Editura Universitară Carol Davila, Bucureşti, 2006;  
 1. (RO) Ştiinţele Comportamentului Uman – Aplicaţii în Medicină (O. Popa-Velea), Editura Trei, Bucureşti, 2010 şi 2013 (ediţia a II-a, revizuită);
 1. (EN) Behavioral Sciences in Medicine (O.Popa-Velea), Editura Universitară Carol Davila, Bucureşti, 2013;
 1. (RO) Psihologie Medicală – Cazuri clinice de Psihologie Medicală şi Psihosomatică [(EN) Clinical cases of Medical Psychology and Psychosomatics] [O.Popa-Velea (Ed.)], Editura Universitară Carol Davila, Bucureşti, 2016;
 1. (RO) Compendiu de Psihologie Medicală [(EN) Synopsis of Medical Psychology] (O.Popa-Velea, L. Diaconescu, A. Mihăilescu, M. Pană, C. Truţescu, M. Jidveian Popescu, A. Frunză), Editura Universitară Carol Davila, Bucureşti, 2016 (ed.a 2-a, revizuită: (RO) Psihologie Medicală [(EN) Medical Psychology], 2017);
 1. (RO) Ştiinţele Comportamentului Uman. Note de curs [(EN) Human Behavior Sciences. Course notes][C.Poiană, O.Popa-Velea (Eds.)], Editura Universitară Carol Davila, Bucureşti, 2018.
 1. Popa-Velea, O., Duma, A.* „Psychological factors influencing therapeutic adherence in asthma”. Cognition, brain, behavior [Cogniţie, creier, comportament]. 2006, 10 (1): 113-131.
 1. Popa, F., Arafat, R., Purcărea, V.L., Lală, A.*, Popa-Velea, O., Bobîrnac, G.* „Occupational burnout levels in emergency medicine--a stage 2 nationwide study and analysis”. Journal of Medicine and Life 2010 Oct-Dec; 3 (4): 449-453. 
 1. Popa-Velea, O., Cernat, B.*, Ţambu, A.* „Influence of personalized therapeutic approach on quality of life and psychiatric comorbidity in patients with advanced colonic cancer requiring palliative care”. Journal of Medicine and Life 2010 Jul-Sep ;3 (3): 343-347. 
 1. Popa-Velea, O., Galushko, M., Pamfile, D.*, Ostgathe, C., Voltz, R. „Experts` views on psychological and psychosocial support (PPS) for cancer patients in their last days of life: does being a member of a Balint group have an impact? Preliminary results”, International Balint Federation (Ed.) „Balint work and globalisation” (Proceedings of the 16th Balint International Conference, Poiana Braşov, Romania) Ed. Alutus, Miercurea Ciuc, 2009, pag.211-221. 16th Balint International Conference, Poiana Braşov, Romania, 2009. 
 1. Popa-Velea, O., Teodorescu, D.* „Attitudes regarding end-of-life care in Romanian doctors”. Psychology & Health, 2006, 21, 1 (Suppl.): 123. A 20-a Conferinţă Anuală a  European Health Psychology Society Varşovia, Polonia, 29-31.08.2006. 
 1. Popa-Velea, O.,  Peciu-Florianu, I.*, Coclitu, C.*, Dobrotă, R.*, Cernat, B.* „Comparative impact of being the bearer of a chronic illness on quality of life (QOL), health locus of control (HLOC) and perceived social support (PSS) at glaucoma and osteoarthritis patients”. International Journal of Psychology, 2008, 43 (3/4): 115. 29th International Congress of Psychology Berlin, Germany, 20-25.07.2008.
 1. Pamfile, D.A.*, Popa-Velea, O. „The Romanian view of psychological and psychosocial support for cancer patients”. Psycho-oncology 2009, 18 (Suppl.2): 244-245. The 11th World Congress of Psycho-oncology Vienna, Austria, 23-25.06.2009. 
 1. Popa-Velea, O., Cioca, I., Abu Ayyach, A.*, Pamfile, D.* „Psychobehavioral and biological risk factors associated to myocardial infarction recurrence”. Psychology & Health 2009, 24 (Suppl.1): 322. The 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society Pisa, Italia, 22-26.09.2009.
 1. Popa-Velea, O., Pamfile, D.*, Diaconescu, L. „HPV educational interventions among undergraduate students: Emotional strategies work better”. Psychology & Health 2010, 25, 1 (Suppl.): 308. 24thAnnual Conference of the European Health Psychology Society Cluj-Napoca, România, 1-4.09.2010.
 1. Popa-Velea, O., Duma, A.* „Psychological factors associated to low adherence in tuberculosis patients”. International Journal of Behavioral Medicine 2006, 13 (Suppl.): 218. The 9thInternational Congress of Behavioral Medicine Bangkok, Thailanda, 29.11-2.12.2006.
 1. Popa-Velea, O., Ayyach, A.A.* (RO) „Autoeficacitatea, stilul de coping şi anxietatea: influenţe asupra performanţelor şcolare la studenţii medicinişti”. Conferinţa Naţională de Psihologie Cluj-Napoca, 18-21.05.2006, vol.rezumate pag.133 (Editura ASCR, Cluj-Napoca).
 1. Serghiescu, I.*, Sgarbură, O., Steffke, T., Cioca, I., Popa-Velea, O., Helhammer, D., Gierens, A., Iamandescu, I.B. „Salivary cortisol level dynamics after an experimental psycho-social stress test in asthmatics”. The 25th Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology Viena, Austria, 10-14.06.2006, rezumat publicat în Valenta, R., Akdis, C.A., Bohle, B. (Eds.) „Abstracts EAACI 2006”, pag.323.
 1. Popa-Velea, O., Pantelimon, I.*, Fătu, R.*, Icleanu, A.*, Jidveian, M.*, Rădulescu, M.*, Răşcanu, A.* „Coping strategies, cohesion and perceived social support in children with AIDS and leukemia”. European Journal of Palliative Care, 2007, 1 (Suppl.): 166. 10th Congress of the European Association for Palliative Care, Budapest, Hungary, 7-9.06.2007.
 1. Jidveian, M.*, Popa-Velea, O. (RO) „Anorexia nervoasă: aspecte de ordin sociocultural care influenţează predispoziţia la boală” [(EN)„Anorexia nervosa: socio-cultural aspects with influence on disease predisposition”]. Revista Română de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului, 2008, 2 (2): pag.64. A V-a Conferinţă Naţională de Sănătate Mintală a Copilului şi Adolescentului, Bucureşti, România, 12-13.09.2008.
 1. Popa-Velea, O., Cernat, B.*, Ţambu, A.* „Influence of personalized treatment plan on quality of life and psychiatric comorbidity (anxiety, depression) at patients with advanced colon cancer requiring palliative care”. European Journal of Palliative Care 2009 (Suppl.): 124. The 11th Congress of the European Association for Palliative Care Vienna, Austria, 7-10.05.2009.
 1. Popp, I.*, Popa-Velea, O., Bacinschi, X. „Anxiety in cervical cancer patients undergoing external beam radiation therapy”. Psychologische Medizin (ISSN 1014-8167), Sondernummer Sommer 2010: 40. 13th Annual Meeting of the European Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP) / 28th European Conference of Psychosomatic Research (ECPR) Innsbruck, Austria, 30.06-03.07.2010.
 1. Groza, O.*, Popa-Velea, O. „Emotional social support, a favorite coping strategy of women undertaking abortion”. Psychologische Medizin, Sondernummer Sommer 2010: 19. 13th Annual Meeting of the European Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP) / 28thEuropean Conference of Psychosomatic Research (ECPR) Innsbruck, Austria, 30.06-03.07.2010.
 1. Popa-Velea, O., Ayyach, A.A., Cernat, B., Andrei, A.M., Pantelimon, I. (RO) „Sindromul burnout, strategiile de coping şi comportamentale cu risc la medicii expuşi cronic cazurilor de Medicină Paliativă”. A VIII-a Conferinţă a Asociaţiei Naţionale de Īngrijiri Paliative „Practica clinică şi dezvoltarea serviciilor în îngrijirea paliativă”. Poiana Braşov, România, 9-10.11.2007.
 1. Popa-Velea, O., Cioca, I.E., Ayyach, A.A.* (RO) „Contribuţia factorilor de risc biologici şi psihocomportamentali la apariţia şi recidiva infarctului miocardic”. A III-a Conferinţă Naţională a Societăţii de Psihosomatică Aplicată şi Medicină Comportamentală din România Buzău, România, 25-26.10.2008, vol.rezumate pag.22-24.
 1. Banu, M.A*, Popa-Velea, O., Chelaru, I.*, Pietroşanu, C.*, Constantinescu, A.* „Depression at C hepatitis patients treated with interferon – a natural consequence of immune alienation”. First Conference of the Central and Eastern European Society of Behavioral Medicine „Culture and Health” Pecs, Hungary, 20-22.08.2007, vol.rezumate pag.24.
 1. Negroiu, A.*, Jidveian, M.*, Fătu, R.*, Popa-Velea, O. „Influence of demographic factors, coping style and trust on adherence in heart failure”. First Conference of the Central and Eastern European Society of Behavioral Medicine „Culture and Health”. Hungary, 20-22.08.2007, vol.rezumate pag.40.
 1. Pamfile, D.A.*, Popa-Velea, O. „Women´s attitudes toward thinness and fatness – values regarding physical attractiveness”. First Conference of the Central and Eastern European Society of Behavioral Medicine „Culture and Health” Pecs, Hungary, 20-22.08.2007, vol.rezumate pag.44.
 1. Popa-Velea, O., Pamfile, D.* „Effectiveness of a Papilloma virus-focused educational intervention among undergraduate students”. 14th Symposium AEP - Section Epidemiology and Social Psychiatry Dubrovnik, Croatia, 11-14.06.2008, vol.rezumate pag.150.
 1. Pamfile, D.*, Popa-Velea, O. „Qualitative aspects of eating behavior at young normal and overweight Romanian women”. 14th Symposium AEP - Section Epidemiology and Social Psychiatry Dubrovnik, Croatia, 11-14.06.2008, vol.rezumate pag.151.
 1. Popa-Velea, O., Galushko, M., Pamfile, D.*, Ellershaw, J., Ostgathe, C., Voltz, R. „Experts views on psychological and psychosocial support (PPS) for cancer patients in their last days of life: does being a member of a Balint group have an impact? Preliminary results”. Al 16-lea Congres Internaţional Balint Poiana Braşov, 5-9.09.2009, vol.rezumate pag.26-27.
 1. Popa-Velea, O., Cernat, B.* „Implicaţii psihosomatice ale emoţiilor negative”. Spitalul, 2006, 12 (1): 11-15.
 1. Popa-Velea, O., Abu Ayyach, A.*, Cernat, B.*, Pantelimon, I.* (RO) „Corelaţii între vulnerabilitatea la sindromul burnout, strategiile de coping şi comportamentele cu risc la medicii din serviciile de medicină paleativă”. Buletinul Asociaţiei Balint 2008, 10 (38): 3-7.
 1. Mihăilescu, A., Danciu, O.*, Ghilinschi, S., Mihăilescu, C. Correlations between illness behavior and quality of life in schizophrenia patients”.  The 11th International Congress of Behavioral Medicine, 4-7.08.2010. Washington, DC: USA.
 1. Popa-Velea, O., Popp, I.* „Burnout syndrome and coping strategies within palliative care settings”. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 2011, 61, 2: 109. Deutscher Kongress für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Essen, 23-26.03.2011, vol.rezumate pag.48.
 1. Popa-Velea, O., Popp, I.* „Self-efficiency and optimism as factors mediating perceived quality of life in COPD”. Al 14-lea Meeting Anual al European Association for Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics „Interventions in Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatic Medicine” Budapesta, 30.06-02.07.2011.
 1. Popa-Velea, O., Păunescu, I.*, Ţambu, A.*, Diaconescu, L. „Stressful life events at patients suffering from Graves disease”. Psychology & Health, 2011, 26, 2 (Suppl.): 185-186.  25th Annual Conference of the European Health Psychology Society Hersonnisos (Crete), Greece, 20-24.09.2011.
 1. Popa-Velea, O., Borjog, T.* „Positive impact of appropriate doctor-patient nonverbal communication in chronic somatic diseases”. Psychology & Health, 2011, 26, 2 (Suppl.): 186. 25th Annual Conference of the European Health Psychology Society Hersonnisos (Crete), Greece, 20-24.09.2011.
 1. Popa-Velea, O., Cercel, S.T.* „Impact of care satisfaction and perceived empathy on psychiatric morbidity and adherence at cancer patients”. Psychology & Health, 2011, 26, 2 (Suppl.): 186. 25thAnnual Conference of the European Health Psychology Society Hersonnisos (Crete), Greece, 20-24.09.2011.
 1. Mihăilescu, A., Caval, B.*, Donisan, T.*, Dumitru, O. „Comparative effect of typical and atypical antipsychotic medication on cognitive functions in schizophrenia - cross-sectional study on patients admitted in a psychiatric unit in Bucharest in a 3 months period”. European Archives of Psychiatry + Clinical neuroscience ,Vol.261, Supplement September 2011. 3rd European Conference on Schizophrenia Research, Berlin 29.09.2011.
 1. Mihăilescu, A.I., Caval, B.*, Donisan, T.*, Volovici, V.*, Radu, R.*, Popa-Velea, O. „Impact on creativity of typical versus atypical antipsychotic medication in schizophrenia: cross-sectional study on patients admitted in a psychiatric unit in Bucharest in a 3 month period”. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 261 (Suppl.): S64. 3rd European Conference on Schizophrenia Research: “Facts and visions” Berlin, Germania, 29.09-01.10.2011.
 1. Velea, O.P., Cercel, S.*, Popp, I.* „Association of care satisfaction and perceived empathy with psychiatric comorbidity and adherence at cancer patients”. International Journal of Behavioral Medicine, 2012, 19 (Suppl.1): S171. 12th International Congress of Behavioral Medicine Budapest, Hungary, 29.08-01.09.2012, vol.rezumate pag.101.
 1. Popa-Velea, O., Popp, I.*, Cernat, B.*, Abu Ayyach A.* „Burnout syndrome, coping strategies and risk behavior at physicians working with palliative patients”. Romanian Journal of Child and Adolescent Psychiatry. 2012, 6 (3-4): 5-11.
 1. Popa-Velea, O., Ţambu, A.* „Contribution of self-efficacy to adherence in asthma: The role of gender, age and psychiatric comorbidity”. Psychology & Health, 2013, 28, 1 (Suppl.): 291-292. 27th Annual Conference of the European Health Psychology Society Bordeaux, France, 16-20.07.2013.
 1. Velea, O.P., Cercel, S.*, Popp, I.* „Association of care satisfaction and perceived empathy with psychiatric comorbidity and adherence at cancer patients”. 27th Annual Conference of the European Health Psychology Society Bordeaux, France, 16-20.07.2013.
 1. Popa-Velea, O., Ţambu, A.* „Associations between self-efficacy, perceived social support, psychiatric comorbidity and adherence in mild and intermitent bronchial asthma”. Journal of Psychosomatic Research, 2013, 74 (6): 555. 1st Annual Scientific Meeting of the European Association of Psychosomatic Medicine – „Body and Mind: an all age approach to Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry” Cambridge, Marea Britanie, 3-6.07.2013.
 1. Popa-Velea, O., Jidveian, M.*, Popp, I.*, Cernat, B.* (RO) „Tulburări ale imaginii corporale la adolescenţi: Corelaţii semnificative” [(EN)„Body image distortions in adolescents. Significant correlations”]. Al IV-lea Congres de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului / A 10-a Conferinţă Naţională de Sănătate Mintală a Copilului şi Adolescentului Bucureşti, 4-7.09.2013, vol.rezumate pag.38-39.
 1. Mihăilescu, A.I., Diaconescu, L.V. Ciobanu, A.M., Donisan, T.*, Mihăilescu, C. The impact of anxiety and depression on academic performance in undergraduate medical students, 24rd European Congress of Psychiatry, 12-15 March 2016, Madrid, Spain, rezumat publicat în European Psychiatry, 03/2016, volume 33, supplement, S1-S806; S341-S342.
 1. Popa-Velea, O., Truţescu, C., Chiţiga, I.*, Popescu, M.J. „Associations between cognitive style, psychiatric comorbidity and alcohol consumption at healthy undergraduate medical students”. International Journal of Behavioral Medicine, 2016, 23, 1 (Suppl.): S88. The 14thInternational Congress of Behavioral Medicine - „Behavioral Medicine: Making an Impact in the Modern World” Melbourne, Australia, 7-10.12.2016.
 1. Mihăilescu, A.I., Diaconescu, L.V., Donisan, T.*, Ciobanu, A.M. „The influence of emotional distress on the academic performance in undergraduate medical students”. Romanian Journal of Child and Adolescent Psychiatry, No 1/2016.
 1. Truţescu, C.I., Jidveian Popescu, M., Popa-Velea, O., Butnaru, T.*, Roman, M.*, Hoinoiu, M.*, Parasca, O.M.*, Dumitrescu, A. „Comparative attitudes towards mental health in first year medical students and medical doctors”. Romanian Journal of Child and Adolescent Psychiatry. 2016, 4 (1-2): 17-25.
 1. Truţescu, C., Tilici, O., Luca, A.M.*, Popa-Velea, O. „Dysfunctional attachment type among teenagers with early motherhood: prevalence and diagnosis through the DAP projective test”. Romanian Journal of Child and Adolescent Psychiatry. 2016, 4 (3-4): 23-30.
TOP