Disciplina Medicina de Familie si Baza Clinica - Spitalul Universitar Militar Carol Davila

Prof. Univ. Matei Dumitru titular
Conf. Univ. Stanescu Ana Maria Alexandra titular
Sef Lucrari Grajdeanu Ioana Veronica titular
Sef Lucrari Ghilencea Liviu-Nicolae titular
Sef Lucrari Leru Polliana-Mihaela titular
Sef Lucrari Iancu Mihaela-Adela titular
Sef Lucrari Bejan Gabriel Cristian titular
Sef Lucrari Stefani Constantin titular
Sef Lucrari Balta Mihaela-Daniela titular
Asist. Univ. Sandu Mihaela Nicoleta titular
Asist. Univ. Calin Dorotea-Ramona titular
Asist. Univ. Ticarau Adriana titular
Asist. Univ. Teleanu Ioana Camelia determinat

Catedra de Medicină de Familie a fost înființată în anul 1998, la inițiativa domnului decan al Facultăți de Medicină – Prof. univ. dr. Eugen Pascal Ciofu, în concordanță cu cerințele sistemului european de învățământ.  Aceasta catedra a fost condusă inițial de șef lucrări dr. Ioana  Grajdeanu, având în componența sa pe asistent univ. Sandu Mihaela și prof. asociat dr. Adrian Restian. Din februarie 2002 la conducerea catedrei a fost promovat prin concurs prof. univ. dr. Dumitru Matei. În prezent în componența disciplinei sunt 3 șefi de lucrări și 8 asistenți universitari.

Stagiul de Medicina de Familie a fost organizat inițial pentru studenții din anul V, el efectuându-se în module de 3 saptamani, 30 de ore curs și 45 de ore lucrări practice.

Cursurile se tineau la sediul Catederei, iar lucrarile practice la cabinetele de Medicină de Familie, sub îndrumarea asistenților universitari.

Din anul universitar 2004-2005 stagiul de Medicină de Familie a fost mutat în anul VI, modul cu durata de 3 săptămâni, 40 ore curs și 60 ore lucrări practice, pentru a putea permite studenților sa dobândească cunoștințele de bază de la toate specialitatile medicale, astfel încât să poata realiza o abordare integrală a pacientului compatibilă cu specificul Medicinii de Familie.

Medicina de familie are ca obiect specific de activitate: pacientul, sănătos sau bolnav, integrat în familie, mediul său de viaţă  şi de muncă, cu toate problemele şi nevoile sale medicale – care presupune o activitate de promovarea a sănătății, prevenire a îmbolnăvirilor și activități curative.

Medicina de familie este o specialitate  predominant clinică, comunicaţională și  sintetică,  diagnosticul bazându-se pe  anamneza şi examenul clinic al pacientului.

Activitatea curentă este reprezentată atât de consultaţii la cabinet pentru afecțiuni acute sau cronice, cât şi de vizite la domiciliul pacienţilor. Medicul de familie realizează o sinteză a tratamentelor aplicate, dar şi a tuturor factorilor biologici, psihologici şi sociali implicați în patologia  pacientului.

De asemenea, medicul de familie, printr-o concepţie unitară și de sinteză, are capacitatea de a realiza în fiecare moment un inventar al tuturor bolilor de care suferă pacientul, de a sesiza legăturile dintre aceste boli şi de a face o ierarhizare a bolilor şi a medicamentelor necesare pacientului.

O mare parte din activitatea zilnică a medicului de familie  este orientată spre prevenție, primară, secundară și terțiară. De asemenea, medicul de familie efectuează vizite profilactice copiilor în perioada de nou-născut şi sugar, precum și lăuzelor la externarea din spital.

Disciplina Medicina de familie asigură activitatea didactică pentru toți studenții din cadrul Facultății de Medicină, înclusiv modulul în limba engleză.

Stagiul de medicina de familie este în anul VI de studiu, durează 3 săptămâni, având un număr total de 100 de ore , din care 40 de ore curs și 60 de ore lucrări practice.

Titularul activităților de curs este  Prof. Dr. Dumitru Matei. Cursurile sunt susținute prin rotație de toți membrii disciplinei, la sediul disciplinei. Lucrările practice se desfășoară în cabinetele de medicină de familie ale membrilor disciplinei.

Evaluarea studenților constă din evaluarea abilităților practice dobândite în cadrul lucrărilor practice, efectuată de către îndrumătorul de lucrări practice, și examinarea finală, scrisă, care constă din zece subiecte de tratat din suportul de curs.

Studiul se face după  suportul de curs, bibliografie și notițe. Există platforma elearning, unde studenții au acces prin parolă  individuală la suportul de curs, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Colectivul disciplinei, sub coordonarea domnului prof. univ. Dr Matei Dumitru a elaborat doua cărți adresate studenților și medicilor rezidenți – Esențialul în Medicina de Familie, aflat la a treia ediție și Îndreptar Practic de Medicina de Familie.

Disciplina medicină de familie reprezintă centrul de îndrumare pentru rezidenții de medicină de familie. Aceștia beneficiază de cursuri săptămânale în primul an și în anul al treilea, cursuri din curriculum de rezidențiat. Rezidenții  au acces prin parolă  individuală la suportul de curs, încărcat pe platforma elearning online.

Fiecare modul se finalizează cu un evaluare scrisă, al cărui rezultat este trecut în carnetul de rezident. Disciplina de medicină de familie asigură evaluarea finală a rezidenților, scrisă și practică- caz clinic copil, adult și interpretare buletine de investigații paraclinice-  în cadrul examenului de obținere a specialității medicină de familie, la sfârșitul celor trei ani de rezidențiat.

De asemenea membrii disciplinei medicina de familie examinează candidații în vederea obținerii gradului profesional de medic primar în medicina de familie. Activitatea de cercetare este orientată spre aspectele epidemiologice, clinice ale patologiei frecvent întâlnită în practica medicului de familie: boli cardiovasculare, boli respiratorii cronice, aspecte ale alergiilor, boli metabolice, diabet zaharat, obezitate, atât la copil cât și la adult, menopauză, boli reumatismale (poliartrită reumatoidă, lupus eritematos diseminat), sănătății mentale, atât la copil cât și la adult. În activitatea de cercetare sunt antrenați medicii rezidenți și chiar studenții.

Rezultatele cercetarii se transpun in  asistența medicală și invatamantul medical,  în finalizarea studiilor de doctorat, publicarea unor articole în diferite reviste medicale, indexate în baze de date internaționale și comunicări în cadrul manifestărilor științifice internaționale și naționale.

 1. Esentialul in Medicina de Familie, Autori:PrDr. Dumitru Matei, Editura Medicala Amaltea
 2. Indreptar Practic de Medicina de Familie Editia a 2-a, Autori:PrDr. Dumitru Matei, Editura Medicala Amaltea,
 3. Bazele medicinei de familie, Adrian Restian, Editura medicală
 4. acces online plaformă elearning  portal-iomc.ro

Tematica  cursurile postuniversitare 2016-2017

 • Abordarea anemiilor în practica medicilor de familie
 • ECG pentru medicii de familie. Protocol de interpretare
 • Ecocardiografie pentru medicii de familie
 • Protocol de abordare a pacienților cu HTA
 • Managementul bolilor cronice de rinichi
 • Monitorizarea pacientului cu DZ tip II. Aspecte practice
 • Actualitati in abordarea diagnostica si terapeutica a alergiilor respiratorii in practica medicala
 • Urticaria si angioedemul in practica medicilor de familie – probleme de diagnostic si tratament
 • Basic Life Support
 • Urgente dermatologice in cabinetul medicului de familie
 • Preventia complicatiilor acute si cronice in diabetul zaharat
 • Urticaria si angioedemul in practica medicilor de familie – probleme de diagnostic si tratament
 • boli cardiovasculare
 • alergie
 • obezitate
 • diabet zaharat
 • boli reumatismale,
 • menopauză
 • sănătate mentală
 • alimentația sugarului și copilului mic
 • boli digestive,
 • vaccinări

1.Investigatii moleculare ale infectiilor respiratorii acute determinate de virusuri non-gripale, cu evaluarea implicatiilor in patologia sugarului si copilului mic

2.Siguranţa şi tolerabilitatea produselor din ovăz, îmbogăţite în calciu şi fier, în alimentaţia fără gluten

3.Interleukina-17  marker ai evoluţiei nefritei lupice în practica ambulatorie

4.Ambrosia artemisiifolia -impactul asupra sănătății

5.Obezitatea copiilor – aspecte etiopatogenice, clinice în practica medicului de familie

 1. Heart rate variability in elderly ischemic patients with ventricular arrhythmiasEC Enciu; S Stanciu; D Matei; G Roul Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie Paris, 13-16 janvier 2016, Archives of cardiovascular diseases, factor de impact 2,271, issn 1878-6480, suppl 2016 (8):77
 2. Prognostic markers in the pathology of cardiac failure: echocardiography and autonomic nervous system dysfunction  Enciu EC, Stanciu S, Matei D, Costache A, Rom J Morphol Embryol 2015; 56(2)
 3. Health impact of Ambrosia artemisiifoliareflected by allergists practice in Romania. A questionnaire –based survey Poliana Mihaela Leru, Dumitru Matei, Nicoleta Ianovici, Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2015, vol XVIII (1), pp. 43-54
 4. Interleukin-17 – association to silent lupus nephritis and disease activity Adriana Metoni, Paul Balanescu, Alina Dima, Eugenia Balanescu, Camelia Badea, Razvan Ionescu, Carmen C. Diaconu, Cristian Baicus, Dumitru Matei JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE AND RESEARCH ISSN2392-7232
 5. The value of Immunohistochimical Investigation In the Diagnosis of the Neuromuscular Diseases In ChildrenAutori: Prof.dr. D. Matei, M. Alexaianu, I. Gherghina, E. Cinteza, A. MateiRomanian Journal of Morfopathology and Embriology 2011, VOL 52(1) 111-115 ,if 0.702 .ISSN (print) 1220–0522 ISSN (on-line) 2066–8279
 6. The adenoviral infections in children admitted to hospital with pneumonia, acute bronchiolitis or respiratory viral infectionsCristina Tecu, Maria E Mihai, Viorel I Alexandrescu, Dumitru Orasanu, Carmen Zapucioiu, Dumitru Matei, Mihai Craiu, Alexis Cochino, Romanian Archives of Microbiology and Immunology, volume 71, Issue1, January-March 2012, ISSN 1222-3891
 7. Final proximal post-dilatation is necessary after kissing balloon in bifurcations stenting Foin N, Secco G, Ghilencea L, Krams R, Di Mario C.. Publication: Journal of the American College of Cardiology/JACC, v57 n14 (2011/04/05): E1721.
 8. Rolul medicului de familie în managmentul copiilor și adolescenșilor supraponderali și obezi, Iancu MA, Bejan CG, Matei D, Revista medicală romană vol LXII, nr2, anul 2015, pag 104-109.
 9. Poliartrita reumatoidă – un subiect mereu în actualitate, Dr. Mihaela Daniela Baltă Prof. Dr. Dumitru Matei, Mihaela Milicescu , Teodora Serban, Oana Vutcanu, Conf. Dr. Mihai Bojincă , Practica medicală, vol 10, nr2(39), an 2015, 124-131
 10. Role of cardiovascular risk factors in the development process of subclinical atherosclerosis in hypertensive patients Autori: Gabriel Cristian Bejan, Dumitru Matei, Adela Iancu Romanian Journal of Medical Practice, vol VIII, nr.4 (32), 2013, pag 234-239, B+, ISSN 1842-8258
TOP