Disciplina Neurologie - Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare

Prof. Univ. Popa Constantin titular
Conf. Univ. Tuta Sorin titular
Sef Lucrari Lugoji George titular
Sef Lucrari Ionescu Radu Gabriel titular
Sef Lucrari Dumitriu Bogdan-Ionel titular
Asist. Univ. Popescu Ileana-Maria-Anca titular
Asist. Univ. Antonescu-Ghelmez Dana titular
Asist. Univ. Antonescu Florian titular

TOP