Disciplina Pediatrie – Sp. Cl. de Copii Dr. V. Gomoiu

Prof. Univ. Plesca Doina-Anca titular
Conf. Univ. Hurduc Victoria titular
Sef Lucrari Zamfirescu Andrei titular
Sef Lucrari Cora Felicia-Mariana titular
Sef Lucrari Ghiorghiu Ioana Adriana titular
Sef Lucrari Buzoianu Eugenia titular
Sef Lucrari Davitoiu Ana Maria titular
Asist. Univ. Iancu Mirela Silvia titular
Asist. Univ. Radulescu Cristina Ramona determinat
Asist. Univ. Gheorghita Karina Lidia determinat
Asist. Univ. Chindris Sorina determinat
Asist. Univ. Moiceanu-Sovarel Ana-Maria determinat
Asist. Univ. Tincu Iulia Florentina titular

TOP