Disciplina Medicină Fizică și de Reabilitare - Spitalul Universitar de Urgență Elias

Prof. univ. Berteanu Mihai titular
Șef Lucrări Dinu Horatiu titular
Șef Lucrări Iliescu Alina Nela titular
Șef Lucrări Dumitru Violeta Luminita titular
Asist. univ. Savulescu Simona-Elena titular
Asist. univ. Popescu Marius Nicolae titular

Medicina de Recuperare

Definiția dată Recuperării de către Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) este: „Utilizarea tuturor mijloacelor pentru reducerea impactului condițiilor dizabilitante și pentru a împuternici persoanele cu dizabilități să ajungă la integrare socală de nivel optim”.

Definiția Medicinei de Recuperare, dată de către (denumirea oficială internațională fiind cea de Physical and Rehabilitation Medicine– abreviată PRM) Secțiunea de Medicină de Recuperare a Uniunii Europene a Medicilor Specialiști este cea de „specialitate medicală indepedentă având ca obiect de activitate promovarea funcționării fizice și cognitive, a activităților (inclusiv comportamentului), participării (inclusiv a calității vieții) și modificarea factorilor personali și de mediu. Astfel, această specialitate este responsabilă pentru prevenirea, diagnosticarea, tratarea și reabilitarea persoanelor cu condiții medicale și comorbidități dizabilitante, indiferent de vârstă.”

Clinica de Recuperare Medicală din cadrul Spitalului Universitar de Urgență „Elias” (S.U.U.Elias) a fost înființată în anul 2003, în același moment cu Centrul de Cercetare pentru Recuperare Medicală (C.C.R.M.), îmbinând practica clinic cu activitatea de cercetare științifică în domeniul dizabilității și al recuperării medicale. Începând cu anul 2008, Clinica de Recuperare Medicală a S.U.U.Elias este Centru de Instruire pentru medicii specialiști de PRM, fiind certificată ca atare de către Board-ul European al U.E.M.S.

Clinica de Recuperare Medicală a S.U.U.Elias are 35 de paturi pentru pacienții cu dizabilități majore internați și servește și pacienți în regim ambulator, tratând mai mult de 2000 de persoane pe an. Pacienții noștri sunt în principal persoane adulte cu dizabilități având la origine condiții neurologice (accidente vasculare cerebrale, traumatisme cranio-cerebrale și medulare) și condiții musculo-scheletale. Practica clinică de Recuperare Medicală în clinica noastră include:

 • diagnostic clinic, funcțional și psihologic.
 • Intervenții de recuperare medicală, în cadrul unor programe de recuperare individualizate, utilizând, de asemenea, kinetoterapie și aplicații de agenți fizici, ca și intervenții de optimizare cognitivă și de terapie logopedică.
 • Tehnologii avansate de recuperare pentru evaluare, diagnostic funcțional și terapie, pentru reducerea gradului de dizabilitate și pentru compensare funcțională.

Medicina de Recuperare (Physical and Rehabilitation Medicine – PRM) implică o echipă multidisciplinară ce lucrează alături de persoana cu dizabilități pentru reconstuirea existenței acestei persoane, sub toate aspectele; fizic, psihologic, social, inclusiv prin modificarea factorilor de mediu.

Principiile specialității de Medicină de Recuperare includ, de asemenea, reducerea și prevenirea condițiilor patologice, complicațiilor și dizabilităților.

Avem o abordare comprehensivă în ce privește cercetare aștiințifică în Medicina de Recuperare, bazându-ne pe modelul O.M.S. al funcționării umane, prezentat în Clasificarea Internațională a Funcționării.

Domeniile noastre de interes sunt: abilitățile de mișcare ale fiincței umane și ergonomia, spasticitatea și durerea, tehnologiile asistive și robotica de recuperare, reabilitarea cognitivă și terapia tulburărilor de limbaj, biofeedback-ul și sistemele de senzori, balneologia, educația pentru sănătate și instruirea științifică a tinerilor specialiști din domeniul medical. Ca urmare, am participat și participăm la o serie de proiecte d ecercetare-dezvoltare naționale și internaționale cu privire la îmgrijirile medicale și la tehnologia destinată specialității Medicină de Recuperare.

Ne străduim să dezvoltăm și să implementăm în practica clinică de recuperare medicală rezultate ale cercetărilor științifice care au utilitate și eficiență practică în a reduce deficitele funcționale, dizabilitatea și durerea, pentru a îmbunătăți capacitatea de manifestare și performanța persoanelor în interacțiune cu mediul, pentru a îmbunătăți calitatea vieții acestor persoane, în termenii recuperării medicale bazate pe dovezi.

Dorim să putem aplica rezultatele cercetărilor noastre și pentru a îmbunătăți educația medicală și ergonomia.

Activitatea noastră de cercetare include:

 • Studii clinice asupra variate intervenții specifice medicinei de recuperare pentru reducerea deficitelor motorii, durerii, spasticității, ca și pentru testarea și evaluarea de noi tehnologii de recuperare medicală, tehnologii pentru diagnostic clinic, funcțional și psihologic și pentru terapie, ca și pentru intervenții profilactice, implementarea de noi tehnologii și rezultate de cercetare în practica clinică, studii doctorale în Medicina de Recuperare.
 • Activitate de cercetare în echipe interdisciplinare în cadrul unor proiecte de cercetare-dezvoltare naționale și internaționale finanțate cu privire la noi tehnologii de recuperare medicală. Am fost premiați cu Diploma „Ambient Assisted Living J.P. Award finalist” conferită de către forumul AAL Forum în anul 2011, pentru proiectul Is-Active.
 • Diseminarea rezultatelor activității de cercetare: comunicări orale și postere prezentate la manifestări științifice medicale și tehnice naționale și internaționale; publicarea de articole în publicații naționale și internaționale: 32 de articole in extenso și 11 rezumate în publicații ISI și ISI Proceedings, ca și 36 de articole apărute în reviste indexate în alte baze de date internaționale importante, și 5 brevete naționale de invenție.

Activitatea de învățământ:

Activitatea de învățământ superior din clinica de Recuperare Medicală se adresează studenților Facultății de Medicină, studenților doctoranzi, medicilor rezidenți, ca și studenților din domeniul  balneo-fizio-kinetoterapie și implică:

 • Cursuri teoretice de Recuperare Medicală (inclusiv medicina fizică).
 • Instruire practică în Recuperare Medicală (inclusiv medicina fizică).
 • Evaluarea cunoștințelor teoretice și abilităților practice de Recuperare Medicală (inclusiv medicina fizică).

Infrastructura disponibilă:

 • Laborator de analiza mersului.
 • Laborator de testare cardio-pulmonară.
 • Laborator de neurofiziologie: Electromiografie – Viteze de conducere nervoasă, Biofeedback.
 • Laborator de ecografie musculo-skeletală.
 • Laborator de stimulare magnetică.
 • Echipament pentru exerciții fizice terapeutice și pentru aplicații de agenți fizici.
• Erasmus+ EAC/A03/2018. PAIR – “Physical ActIvity after knee or hip Replacement”. (01.01.2020-31.12.2022). Contract 613008-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SCP, Prot.N 368/24.07.2020. website: https://site.unibo.it/pair/en
• AAL  ”CoachMyLife”, (AAL-CP-2018-5-120-CoachMyLife-2), (2019-2021). Contract 81 din 01/07/2019. website: https://www.coachmylife.eu/
• AAL ”Smart Intervention for Senior Isolation - SI4SI”  aal-2020, (AAL-CP-2020-7-108-SI4SI-1)  (2021-2023) Contract 236 din 01/04/2021. website: https://si4si-aal.com/
• AAL “AGAPE” “Active aGeing And Personalised service's Ecosystem “(AAL-CP-2021-8-124-AGAPE). website: https://www.agape-ecosystem.eu/
• Horizon2020 Project ETHEREAL (HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03 - Non-communicable diseases risk reduction in adolescence and youth)

 

Cărți:

 • „White Book On Physical And Rehabilitation Medicine In Europe”, European Union of Medical Specialists (UEMS) Section of Physical and Rehabilitation Medicine – Professional Practice Committee 2006. Coautor M Berteanu. http://www.euro-prm.org/docs/white_book_v_5_2.pdf
 • „The Field of Competence of the Physical and Rehabilitation Medicine physicians” PART ONE. European Union of Medical Specialists (UEMS). Section of Physical and Rehabilitation Medicine – Professional Practice Committee. Ed. by Nicolas Christodoulou Alain Delarque Enrique Varela Donoso. Ed. 2014, ISBN: 978-9963-2061-2-4 – coautor M. Berteanu
 • „Principii de reabilitare medicală la pacientul critic. Mihai Berteanu, Luminita Dumitru, Alina Iliescu, Cristina Berteanu. Capitol in Recomandări şi Protocoale în Anestezie, Terapie Intensivă şi Medicină de Urgenţă, Ed. by:Săndesc D., Bedreag O., Păpurică M., Ed. Mirton, Timisoara, 2009, pag. 787-795
 • „Biofeedback-ul electromiografic – baze neurofiziopatologice și aplicația în recuperarea medicală. Berteanu M. Universitara „Carol Davila”2006. ISBN 13: 978-973-708-148-3
 • „Recuperarea Medicală – Probleme majore -curs pentru studenți medicină generală. Berteanu M. Universitară „Carol Davila” Bucuresti 2006.ISBN 13: 978-973-708-026-4.
 • „Tratat de Reabilitare Pulmonară”.Ed. by Tudorache VM, Mirton Timişoara 2009 – coautori 4 capitole – M Berteanu, L. Dumitru, A. Iliescu
 • „Electromyography in Rheumatology”. Berteanu M. In „Textbook of Physiotherapy”by L Pop. Ed Med Univ. „Iuliu Hatieganu” Cluj, 2006, p129-133. ISBN 973-693-153-6.
 • „Biofeedback”. M Berteanu. In „Textbook of Physiotherapy”by L Pop. Ed Med Univ. „Iuliu Hatieganu” Cluj, 2006, p121-125.ISBN 973-693-153-6.
 • „Leziunile de nervi peiferici si investigatia EMG in afectiunile ortopedico-traumatice”. Berteanu M. chapt. III.32. In „Patologia Aparatului Locomotor”by Dinu Antonescu. Tratat, vol. 1. ed. Medicala. 2006. pag 755-763.ISBN 973-39-0559-3
 • „Semiologie Ortopedică”.Coordinated by:M.Nicolescu,authors: R.Radulescu, M.Berteanu, L.Ojoga,Florina Ojoga,C.Huszar,Indra Mihaita,C.Carstoiu.EditUniv Carol Davila 2003

Articole în reviste științifice:

 • Position paper on PRM and persons with long term disabilities”. P. Takac, J Petrovicova, K. Stibrant Sunnerhagen, V. Neumann, A. Vetra, M. Berteanu, N. Christodoulou. Eur J Phys Rehabil Med 2014;50:453-64.
 • UEMS – Position Paper. New Technologies designed to improve functioning: the role of the physical and rehabilitation medicine physician.” A. Giustini, E. Varela, M. Franceschini, J. Votava, M. Zampolini, M. Berteanu, N. Christodoulou. Eur J Phys Rehabil Med 2014;50:579-83.
 • Generalised and regional soft tissue pain syndromes. The role of Physical and Rehabilitation Medicine Physicians. The European perspective based on the best evidence”. A paper by the UEMS-PRM Section Professional Practice Committee. A.Oral, E.M. Ilieva, A.A. Kucukdeveci, E. Varela, R. Valero, M. Berteanu, N. Christodoulou. Eur J Phys Rehabil Med 2013;49:535-49.
 • Inflammatory arthritis. The role of Physical and Rehabilitation Medicine Physicians. The European perspective based on the best evidence”. A paper by the UEMS-PRM Section Professional Practice Committee. A.A. Kucukdeveci, A.Oral, E.M. Ilieva, E. Varela, R. Valero, M. Berteanu, N. Christodoulou. Eur J Phys Rehabil Med 2013;49:551-64.
 • The role of Physical and Rehabilitation Medicine Physicians. The European perspective based on the best evidence”. A paper by the UEMS-PRM Section Professional Practice Committee. A.Oral, E.M. Ilieva, A.A. Kucukdeveci, E. Varela, R. Valero, M. Berteanu, N. Christodoulou. Eur J Phys Rehabil Med 2013;49:565-77
 • The role of Physical and Rehabilitation Medicine Physicians. The European perspective based on the best evidence”. A paper by the UEMS-PRM Section Professional Practice Committee. E.M. Ilieva, A.Oral, A.A. Kucukdeveci, E. Varela, R. Valero, M. Berteanu, N. Christodoulou. Eur J Phys Rehabil Med 2013;49:579-93.
 • Spinal pain management. The role of Physical and Rehabilitation Medicine Physicians. The European perspective based on the best evidence”. A paper by the UEMS-PRM Section Professional Practice Committee. R. Valero, A.Oral, E.M. Ilieva, A.A. Kucukdeveci, E. Varela, M. Berteanu, N. Christodoulou. Eur J Phys Rehabil Med 2013;49:715-25.
 • Local soft tissue musculoskeletal disorders and injuries. The role of Physical and Rehabilitation Medicine Physicians. The European perspective based on the best evidence”. A paper by the UEMS-PRM Section Professional Practice Committee. R. Valero, A.Oral, E.M. Ilieva, A.A. Kucukdeveci, E. Varela, M. Berteanu, N. Christodoulou. Eur J Phys Rehabil Med 2013;49:727-42.
 • Shoulder pain management”. The role of Physical and Rehabilitation Medicine PhysiciansThe European perspective based on the best evidence”. A paper by the UEMS-PRM Section Professional Practice Committee. R. Valero, A.Oral, E.M. Ilieva, A.A. Kucukdeveci, E. Varela, M. Berteanu, N. Christodoulou. Eur J Phys Rehabil Med 2013;49:715-25.
 • Musculoskeletal perioperative problems. The role of Physical and Rehabilitation Medicine Physicians. The European perspective based on the best evidence”. A paper by the UEMS-PRM Section Professional Practice Committee. E. Varela, Valero, A.Oral, E.M. Ilieva, A.A. Kucukdeveci, M. Berteanu, N. Christodoulou. Eur J Phys Rehabil Med 2013;49:753-9.
 • Role of the physical and rehabilitation medicine specialist regarding children and adolescents with acquired brain injury”. E. Varela-Donoso, H. Damjan, S. Munoz-Lasa, R. Valero-Alcaide, V. Neumann, M. Chevignard, M. Berteanu, C. Nicolas. Eur J Phys Rehabil Med. 2013 (ISI article)Apr;49(2):213-21. Epub 2013 Apr 5. (Impact Factor of 2,06)
 • A Position Paper on Physical and Rehabilitation Medicine Programmes in Post-Acute Settings. Special Report”. Anthony B. Ward,Crhristoph Gutenbrunner, Alessandro Giustini, Alain Delarque, Veronika Fialka-Moser, Carlotte Kiekens, Mihai Berteanu, Nicolas Christodoulou. J Rehabil Med 2012; 44: 289-298.(ISI article)
 • Using the International Classification of Functioning, Disability and Health in assessing moral damages”. Andrei Nanu, Diana Georgescu, Diana Bulgaru, Mihai Berteanu, Crina Radulescu. Rom J Leg Med [20] 77-82 [2012], DOI: 10.4323/rjlm.2012.77 (ISI article)

Surse biliografice (selecție):

 • The White Book of Physical and Rehabilitation Medicine in Europe”-(UEMS) – Romanian translation coordinated by Prof. Dr. Mihai Berteanu, 2006.
 • „Braddom’s Physical Medicine and Rehabilitation”– Romanian translation coordinated by Prof. Dr. Mihai Berteanu, 2015.
 • „World Report on Disability” (WHO) – Romanian translation coordinated by Prof. Dr. Mihai Berteanu, 2012.
 • „The Field of Competence of the Physical and Rehabilitation Medicine Physicians” PART ONE. European Union of Medical Specialists (UEMS). Section of Physical and Rehabilitation Medicine – Professional Practice Committee. Ed. by Nicolas Christodoulou Alain Delarque Enrique Varela Donoso. Ed. 2014, ISBN: 978-9963-2061-2-4
 • „Biofeedback-ul electromiografic –baze neurofiziopatologice și aplicația în recuperarea medicală”. Berteanu M. Universitara „Carol Davila”2006. ISBN 13: 978-973-708-148-3
 • „Recuperarea Medicală – Probleme majore -curs pentru studenți medicină generală”. Berteanu M. Universitară „Carol Davila” Bucuresti 2006.ISBN 13: 978-973-708-026-4.
 • „Tratat de Reabilitare Pulmonară”, sub redacţia Tudorache VM, Mirton Timişoara 2009
TOP