Disciplina Tehnica dentara

Conf. Univ. Burlibasa Mihai titular
Conf. Univ. Cristache Corina Marilena titular
Sef Lucrari Temelcea Anca-Nicoleta titular
Sef Lucrari Malita Madalina Adriana titular
Asist. Univ. Voinescu Ioana determinat
Asist. Univ. Dina Magdalena Natalia titular
Asist. Univ. David Mihai titular
Asist. Univ. Costea Radu Catalin titular

La data de 1 noiembrie 1943, Prof. Dr. Dan Theodorescu a deschis prima școală de tehnicieni dentari din România în cadrul noului Institut Clinico-Stomatologic, în Spitalul Colentina, institut aflat în subordinea Facultății de Medicină din București,

Această primă școală de tehnicieni dentari a constituit precursorul viitoarelor școli de tehnică dentară, care aveau să apară în România după instaurarea Guvernului condus de către Petru Groza, pe data de 6 martie 1945. La început, aceste școli au funcționat mai mult ca niște școli de meserii coordonate de către maiștrii tehnicieni, dar și de medici stomatologi, pentru ca odată cu instaurarea puterii comuniste în România, aceste școli de meserii să dispară treptat, locul lor fiind luat de către școli cu un învățământ specializat de tehnică dentară.

Concret, tehnica dentară o regăsim ca și specializare de sine-stătătoare în cadrul studiilor liceale al unor unități de profil (liceele cu profil sanitar din țară), fie în cadrul unor școli postliceale foarte bine organizate în foarte multe județe din România.

Acest sistem al învățământului de tehnică dentară a funcționat și după anul 1990 o perioadă, când, la nivel național au fost înființate colegii de tehnică dentară cu durata de 3 ani pe lângă Universitățile de Medicină și Farmacie din țară.

Începând cu anul universitar 2008, colegiile din România s-au desființat, înființându-se învățământul universitar redus de 3 și/sau 4 ani, în această situație aflându-se și Colegiul de Tehnică Dentară, care s-a transformat în specializare universitară cu o durată tot de 3 ani.

În anul universitar 2013-2014, specializarea de Tehnică Dentară a fost trecută din punct de vedere administrativ sub jurisdicția Facultatea de Moașe și Asistență Medicală (F.M.A.M)., cu ștat de funcțiuni separat de Facultatea de Medicină Dentară, situație care se menține și în prezent.

Sistemul de educaţie medicală în cadrul Specializării de Tehnică Dentară, F.M.A.M., UMF “Carol Davila” Bucureşti” este centrat pe student și trebuie să-i asigure lacestuia a absolvire cunostinţe şi aptitudini care să-i permită să-şi exercite profesiunea în baza valorilor şcolii medicale bucureştene şi să-şi confirme valoarea prin aportul personal la creşterea stării de sănătate pe plan naţional şi/sau internaţional.

Studenţii sunt educaţi în spiritul muncii în echipă pentru a oferi tratament optim în situaţii complexe şi li se insuflă dorinţa de a se perfecţiona prin frecventarea cursurilor postuniversitare şi dorinţa de a transmite experienţa acumulată generaţiilor viitoare

Misiunea educațională a specializării de Tehnică Dentară este axată pe formarea de tehnicieni dentari, absolvenţii facultăţii trebuind, după susţinerea examenului de licenţă. să se ridice la nivelul standardelor europene și să ocupe poziţia importantă ce le revine în echipa medicală.

Cercetarea ştiinţifică abordează atât domenii specifice, individuale, cât și domenii interdisciplinare iar activitățile de cercetare au atât caracter fundamental cât şi implicaţii de ordin aplicativ, de inovare şi transfer tehnologic, în concordanţă cu cerinţele actuale şi de perspectivă din domeniu.

S-au evidențiat câteva domenii prioritare, în care activitatea de cercetare a înregistrat performanțe importante.

Este vorba despre teme de foarte mare actualitate din domeniul medicinei dentare (Tehnica stereolitografică pentru obținerea protezelor dentare;

Realizarea elementelor de implant biocompatibile, instrumentarul aferent și sisteme modulare de osteosinteză controlată pentru tratamentul fracturilor cranio-maxilo- faciale; Dezvoltarea fabricației de implanturi stomatologice pe bază de oxid de zirconiu, Realizarea de implanturi cu biocompatibilitate avansată prin utilizarea straturilor nanostructurate, ceramice aplicate electrochimic pe titan; Ergonomizarea metodelor de profilaxie la nivelul dinţilor restauraţi direct), din domeniul biotehnologiilor (Constituirea unei rețeleintegrate pentru studiul biofilmelor microbiene pe  ubstraturi celulare și protetice, în scopul îmbunătățirii diagnosticului și tratamentului infecțiilor cauzate de biofilme).

O altă direcţie de cercetare abordată cu succes vizează aspecte ale îmbunătățirii calității vieții la pacienților cu dizabilități, în special la pacienții cu Sindrom Down (Aspecte particulare în tratamentul  tomatologic al pacienților cu Sindrom Down, Elaborarea unui chestionar și a unui protocol de examinare in vederea instituirii tratamentului ortodontic la copiii cu Sindrom Down, Strategii de intervenție  inetoterapeutică în recuperarea și integrarea socială a copiilor cu Sindrom Down).

În cadrul specializării de Tehnică Dentară, studenții dibândesc următoarele competențe profesionale:

 • C1 – Utilizarea adecvată a principiilor ce stau la baza morfologiei şi funcţionalităţii aparatului dento- maxilar
 • C2 – Aplicarea noţiunilor privind materialele, aparatele şi echipamentele de lucru specifice laboratorului de tehnică dentară
 • C3 – Proiectarea şi confecţionarea restaurărilor protetice fixe
 • C4 – Proiectarea şi confecţionarea restaurărilor protetice mobile, mobilizabile şi compozite
 • C5 – Desfăşurarea activităţilor în domenii specifice: ortodonţie şi chirurgie maxilo-facială
 • C6 – Desfăşurarea activităţilor de management, conducere şi administraţie sanitară

Și Competențe transversale:

 • CT1 – Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente.
 • CT2 – Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
 • CT3 – Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba romana cat si intr-o limba de circulaţie internationala.

Specializarea Tehnică Dentară este implicată direct și în activitatea curentă coordonată de Școala Doctorală.

Dezvoltarea permanentă a bazei de cercetare științifică, asigurarea tuturor resurselor de învăţare pentru doctoranzi, precum şi a condiţiilor necesare pentru evoluția profesională şi personală a acestora, sunt obiective care rezultă din misiunea principală a facultăţii.

 • CAD-CAM (Computer aided design-computer aided manufacturing)
 • biocompatibilitate
 • ergonomie
 • creșterea calității vietii
 • estetică
 • functionalitate
 1. Tehnica stereolitografică pentru obținerea protezelor dentare (Stereolithographic technique for complete denture fabrication) (PRIDENTPRO). Direcția de cercetare: Cooperare Europeană și Internațională. Nr. inregistrare UEFISCDI 30/2016. Coordonator U.P.B. – Director Prof. Univ. Eugenia Eftimie Totu, Partener 2 – U.M.F. „Carol Davila” București; responsabil Șef. Lucr. Dr. Corina Marilena Cristache. (Internațional);
 2. Aspecte particulare în tratamentul stomatologic al pacienților cu Sindrom Down. Proiect câștigat în cadrul competiției organizate în anul 2015 de Asociația Up Down. Director de proiect: Conf. Dr. Mihai Burlibașa (Național);
 3. Strategii de intervenție kinetoterapeutică în recuperarea și integrarea socială a copiilor cu Sindrom Down. Proiect câștigat în cadrul competiției organizate în anul 2015 de Asociația Up Down. Director de proiect: Lector Claudia Camelia Burcea. Membru în echipa de cercetare (Național);
 4. Ergonomizarea metodelor de profilaxie la nivelul dinţilor restauraţi direct. Proiect câștigat în cadrul competiției organizate în anul 2013 de Asociația Societatea Română de Ergonomie Dentară, contract nr. 1 din 27.12.2013 (Nr. Înreg 351/27.12.2013), 2014-2015. Director de proiect: Conf. Dr. Mihai Burlibașa (Național);
 5. Consiliere profesională pentru studenții în medicină și program integrat de practică în domeniul medicinei generale și dentare, Proiect POSDRU/160/2.1/S/139881, 2014, proiect gestionat de U.M.F. Gr. T. Popa Iași (Manager Proiect: Prof. Dr. Norina Forna).
 1. Andreea Angela Ștețiu, Valentin Olesnik, Mircea Ștețiu, Mihai Burlibașa (autor corespondent), Victor Trăistaru, Luminița Oancea, Șerban Berteșteanu, Ileana Ionescu. Modelling and Finite Element Method in dentistry. Romanian Biotechnological Letters. Vol. 20, No. 4, pp. 10579- 10584, 2015 (ISSN 1224-5948, factor impact 2014: 0,412);
 2. Cristache CM, Muntianu LAS, Burlibasa M, Didilescu AC. Five-year clinical trial using three attachment systems for implant overdentures. Clin. Oral Impl. Res. DOI: 10.1111/clr.12086 2014;25(2):E171-E8. [Epub ahead of print] PMID: 23278517 (factor de impact 3,433) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23278517
 3. Dana Cristina Bodnar, Traian Bodnar, Mihaela Cernușcă-Mițariu, Mihai Mițariu, Ligia Muntianu, Mihai Burlibașa. The dentist , s role in preserving the elderly patient , s dignity. European Journal of Science and Theology. Vol. 9, No. 3, pp. 129-138, June 2013 (ISSN 1842-8517, factor impact 2012: 0,579);
 4. Mihai Burlibașa, Mihaela Cernușcă-Mițariu, Sebastian Cernușcă-Mițariu, Mihai Mițariu, Mădălina Malița. Theoretical and practical aspects related to biomaterials decontamination in dental medicine (with reference to dental prosthetics). Metalurgia International. Vol. XVIII, No. 4, pp. 261-267, 2013 (ISSN 1582-2214, factor impact 2012: 0,134);
 5. Andreea Angela Ștețiu, Mihaela Olesnik, Valentin Olesnik, Mircea Ștețiu, Mihai Burlibașa. Mechanical behavior of composite materials for dental obturations. Romanian Biotechnological Letters. Vol. 18, No. 4, 2013 (ISSN 1224-5948, factor impact 2012: 0,363);
 6. Cristache CM, Burlibasa M, Cristache G, Drafta S, Popovici IA, Iliescu AA, Zisi S, Burlibasa L, Zirconia and its biomedical applications, Metalurgia International vol XVI (2011), no. 7, ISSN 1582-2214 pg. 18-23
 7. Cristache CM, Ionescu C, Burlibasa M, Cristache G, Iliescu AA, Dumitriu HT, Retentive anchors versus magnets as attachment systems for mandibular overdenture. A 5-year prospective randomised clinical study, Metalurgia International vol. XIV (2009), special issue no.16 ISSN 1582-2214 pg 59-64.
 8.  Cristache CM, Ionescu C, Cristache G, Ionescu I, Iliescu AA, Burlibsa M, A 5-year prospective randomised clinical trial on the efficiency of two different attacment systems as retention for implant-supported mandibular overdenture, Radiographic assessment, cost analysis and final evaluation of treatment's success, Metalurgia International vol. XIV (2009), special issue no.16 ISSN 1582-2214 pg 27-34.
 9. Cristache CM, Burlibasa M, Tanase G, Nitescu G, Nemtu R, Ciochinaru A, Titanium as dental implant material, Metalurgia International vol. XIV (2009), special issue no.14 ISSN 1582-2214 p5-g 14-16.
TOP