Comisia de Etica Cercetării Științifice și Consiliul Științific al UMFCD

COMISIA DE ETICA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Președinte: Conf. Univ. Dr. VELESCU BRUNO

Vicepreședinte: Conf. Univ. Dr. GEAVLETE BOGDAN

Membri:

  1. Prof. univ. Dr. DIDILESCU ANDREEA
  2. Prof. Univ. Dr. NIȚIPIR CORNELIA
  3. Conf. Dr. POPESCU ANDREEA CATARINA
  4. Șef de lucrări Dr. RĂDĂVOI DANIEL
  5. Jurist GAVRILĂ RALUCA
  6. Preot PROCA REMUS
TOP