Regulament de deplasare in tara si strainatate

Hotararea Consiliului de Administratie din data de 05 aprilie 2012 privind Regulamentul de deplasare in tara si in strainatate, modificata si completata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23 iunie 2016

DOCUMENTE DE REFERINTA

 1. Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011
 2. Legea 53/2003 republicata - Codul Muncii
 3. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare - dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat
 4. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
 5. Carta Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" din Bucuresti

Articole din Regulamentul de depalsare

 • Articolul 1
  Membrii comunitatii academice se pot deplasa in tara si in strainatate pentru a participa la variate manifestari stiintifice, colaborari stiintifice si didactice, stagii de perfectionare, congrese ale federatiilor internationale studentesti la care organizatiile studentesti din U.M.F. "Carol Davila" au aderat.
 • Articolul 2
  Deplasarea in tara si in strainatate a membrilor comunitatii academice in scopurile prezentate la articolul 1 este considerata deplasare in interes de serviciu.
 • Articolul 3
  Deplasarea in tara si in strainatate in scopurile prevazute la articolul 1 este posibila numai cu aprobarea Sefului de Disciplina si a Decanului facultatii respective.
 • Articolul 4
  Finantarea deplasarilor in tara si in strainatate din contractele de cercetare stiintifica este posibila numai cu aprobarea Consiliului de Administratie.
 • Articolul 5
  Universitatea suporta unele din cheltuielile de deplasare in tara si in strainatate in scopurile prevazute la articolul 1 numai cu aprobarea Consiliului de Administratie in urmatoarele conditii:

  • a. se suporta o singura cheltuiala, transport, cazare, diurna sau taxa de participare la alegerea solicitantului pentru cadrele didactice care au lucrare stiintifica sau poster acceptate ca prim autor sau autor prezentator, cu dovada;
  • b. la decont se va solicita dovada de raportare a cercetarii in baza de date a U.M.F. "Carol Davila";
  • c. se acorda o singura finantare intr-un an universitar, la alegere pentru:
   - transport - in valoare maxima 750 Euro
   - taxa de participare - in valoare maxima de 750 Euro
   - diurna pentru maxim 5 zile, conform legislatiei in vigoare
   - cazare pentru maxim 5 zile - in valoare maxima de 750 Euro
  • d. nu pot solicita finantare mai multi autori ai aceleiasi lucrari stiintifice;
  • e. pentru deplasarile realizate de catre studenti si cadre didactice in cadrul programului Erasmus+ - Actiunea KA1 - mobilitati se vor suporta doar cheltuieli de transport (un drum dus-intors cu plecare la inceputul perioadei de mobilitate si intoarcere la finalul perioadei de mobilitate) in valoare maxima de 500 Euro.
 • Articolul 6
  Pentru studenti Consiliul de Administratie poate finanta deplasarea in tara si in strainatate in scopurile prevazute la articolul 1 si in conditiile prevazute la articolul 5 cu conditia ca
  studentul respectiv sa aiba medii anuale peste 8 (opt) certificate de Decanul facultatii.
  Pentru fiecare asociatie a studentilor, Universitatea va finanta participarea a maxim 2 studenti/an la congresele federatiilor internationale la care sunt membre.
 • Articolul 7
  Pentru toate deplasarile in strainatate sunt absolut necesare vizele de la Serviciul Financiar, Departamentul de Granturi si Cercetare Stiintifica, Serviciul RUNOS si Serviciul Juridic.
 • Articolul 8
  Toate solicitarile de deplasare in tara si in strainatate avizate de catre Seful de Disciplina se depun la Rectorat - Biroul pentru Cooperare Europeana si Internationala, cu cel putin o luna inainte de data inceperii manifestarii stiintifice, nu se primesc cereri retroactive. Solicitarile vor fi insotite de invitatia primita din partea instiututiei care organizeaza manifestarile stiintifice respective.
 • Articolul 9
  Solicitarile de deplasare in tara si in strainatate in timpul activitatii universitare care depasesc o perioada mai mare de 15 zile se depun la Rectorat - Biroul pentru Cooperare Europeana si Internationala, cu o luna inainte de data inceperii stagiului de specializare. La aceasta solicitare se anexeaza invitatia primita din partea institutiei care organizeaza stagiul de perfectionare.
  Dupa efectuarea stagiului de specializare solicitantul va depune, in termen de maximum 3 zile, la Directia R.U.N.O.S. - Biroul Resurse Umane - Incadrari, o cerere de reincepere a activitatii semnata de catre Seful de Disciplina, Directorul de Departament si Decanul Facultatii, cerere insotita de recomandarea semnata de cei mai sus mentionati din care sa reiasa ca la reluarea activitatii persoana corespunde din punct de vedere profesional.
 • Articolul 10
  Cadrele didactice care se deplaseaza in tara sau in strainatate pentru efectuarea unui stagiu de formare profesionala pe o perioada cuprinsa intre 16 zile si 3 luni nu pot avea initiativa incetarii contractului de munca pe o perioada de 3 luni de la data terminarii stagiului de formare profesionala.
 • Articolul 11
  Cadrele didactice care se deplaseaza in tara sau in strainatate pentru efectuarea unui stagiu de formare profesionala pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si 3 ani nu pot avea initiativa incetarii contractului de munca pe o perioada egala cu cea a stagiului de formare profesionala.
 • Articolul 12
  Decontarea unei taxe din fondurile Universitatii sau din fondurile proiectelor de cercetare se va face in termen de maximum 60 de zile de la data intoarcerii din deplasare.
 • Articolul 13
  Orice deplasare in tara si in strainatate impune completarea cererii tip disponibila pe site-ul de internet al universitatii
  Descarca cererea (fisiere WORD)
 • Articolul 14
  La întoarcerea din deplasare se transmite la Rectorat, în termenul prevăzut în Decizie, Raportul de deplasare.
TOP
X