Creșterea performanței instituționale și a competențelor CDI în domeniul Sănătate ale Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București - (SAN-CDCP)

 

Contract PFE_23/2018

Titlu proiect: Creșterea performanței instituționale și a competențelor CDI în domeniul Sănătate ale Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București

Program 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare –dezvoltare

Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI

Domeniul vizat: 5. Sănătate

Perioada de desfășurare: 18.10.2018 – 31.12.2020

Buget aprobat: 4900000 lei

Sursa de finanțare: Ministerul Cercetării si Inovării (M.C.I)

Context:

ProiectulCreșterea performanței instituționale și a competențelor CDI în domeniul Sănătate ale Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București se integrează în obiectivele subprogramului 1.2. prin susţinerea planurilor de dezvoltare instituţională în vederea creşterii performanţelor în domeniul Sănătate, susţinerea și dezvoltare de competenţe de cercetare în direcții de cercetare emergente in domeniul Sănătate, cât și în obiectivele de dezvoltare a capacității instituționale pe următoarele direcții:

  • valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de cercetare,
  • acordarea unui suport ştiinţific de înalt nivel în domenii prioritare,
  • iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic, public şi privat,
  • creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internațional.

Obiective specifice proiectului:

OP1. Consolidarea unor direcții de cercetare de vârf, emergente în domeniul Sănătate:

  • tehnici performante moderne, neinvazive și sigure pentru identificarea timpurie a riscului de boală și a markerilor de progresie;
  • personalizarea medicinei în scopul orientării terapiilor spre pacient pentru a crește eficacitatea și a limita toxicitatea acestora pe baza profilului individual;
  • dezvoltarea unor materiale “inteligente” (nanostructuri, geluri inteligente, SEEDS, nanomateriale, biosenzori etc.) bio-compatibile, eficiente și sigure.

OP2. Formarea de specialiști cu grad înalt de calificare în direcțiile emergente și conexe

OP3. Integrarea specialiștilor în echipe pluridisciplinare de cercetare de excelență

Obiective suport:

OS1. Promovarea instituțională pentru creșterea vizibilității

OS2. Promovarea instituțională pentru atragerea de capital uman

E-mail: SAN-CDCP@umfcd.ro

DESFĂȘURARE

COMPETIȚIE GRANTURI INTERNE DE CERCETARE DE EXCELENȚĂ

COMPETIȚIE GRANTURI DE MOBILITATI 2019-2020

ANUNȚURI - POSTURI SCOASE LA CONCURS

TOP